03.03.2018

Про стан виконання Закону України «Про запобігання корупції» у Любашівській районній державній адміністрації за 2017 рік

 

Про стан виконання Закону України «Про запобігання корупції»

у Любашівській районній державній адміністрації  за  2017  рік

 

З метою запровадження у  районній державній адміністрації дієвих механізмів щодо запобігання виникненню корупції, усунення причин та умов, які її породжують, розроблено та затверджено «План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Любашівській районній державній адміністрації на 2017 рік» та «Інструкцію щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Любашівської районної державної адміністрації». Моніторинг виконання зазначеного Плану структурними підрозділами районної державної адміністрації здійснюється щомісяця та заслуховується на апаратних нарадах.

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10.04.2017 №254/А-2017, в Любашівській районній державній адміністрації забезпечено виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків, визначених Антикорупційною програмою обласної державної адміністрації на 2017 рік.   

Протягом 2017 року здійснювався постійний контроль щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів серед державних службовців райдержадміністрації, у разі виникнення обставин, що спричиняють виникнення конфлікту інтересів, вживались заходи щодо його врегулювання відповідно до чинного антикорупційного законодавства.

З метою забезпечення відкритості та прозорості роботи райдержадміністрації, формування та здійснення стабільної і зрозумілої  громадянам економічної та соціальної політики, створення додаткових умов для реалізації їх конституційного права на отримання інформації про діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації, на виконання вимог Указів Президента України від 01.08.2002р. № 683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» та від 07.02.2008р. №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.09.2010р. №1912-р «Деякі питання удосконалення роз’яснювальної роботи органами виконавчої влади», в райдержадміністрації  запроваджена та працює «пряма телефонна лінія». Повідомлення про проведення «прямих телефонних ліній» з визначенням відповідальних працівників райдержадміністрації та керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади розміщуються на сторінках районної газети «Хлібороб». Основні напрямки роботи структурних підрозділів райдержадміністрації та актуальні розпорядження голови райдержадміністрації періодично висвітлюються на сторінках районної газети «Хлібороб» та розміщуються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

Згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель», щоб запобігти корупції у сфері державних закупівель, всі вищепорогові закупівлі товарів та послуг проводились через систему публічних закупівель ProZorro. В 2017 році  укладено 135 договорів. Проведено тендерні процедури по закупівлі твердого палива, електроенергії, природного газу, шкільного автобусу, дитячих ігрових майданчиків, комп’ютерної техніки.

Для формування негативного ставлення до корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, участі громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних правопорушень, на веб-сайті районної державної адміністрації в розділі «Запобігання проявам корупції» розміщені «телефони довіри», «гарячої лінії», телефон уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. За вказаними номерами телефонів громадяни можуть звернутися та поінформувати про факти корупційних проявів та правопорушень, тиску та вимагання, а також заявити про особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь. В звітному періоді таких повідомлень до райдержадміністрації не надходило.      

Жоден з працівників не був помічений у вимаганні хабаря, подарунка чи послуги, які можуть розглядатися як винагорода за рішення чи дії, що належать до їх службових обов’язків.

Правоохоронними органами району протоколи про порушення спеціальних обмежень працівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, протоколи про виявлення корупційних діянь чи інших порушень  не складались.

Рішень суду про заборону займати посади в державних органах протягом трьох років з дня звільнення не надходило.

Факти звільнення працівників з посади на підставі  рішення суду  відсутні.

 

 

В звітному періоді проведено 2 семінари-тренінги з державними службовцями з питань запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, ознайомлення з переліком посад з високим та підвищеним корупційним ризиком, подання декларацій суб’єктами декларування.

На веб-сайті районної державної адміністрації в розділі «Запобігання проявам корупції» періодично оновлювалась законодавча інформація з урахуванням змін до Закону України "Про запобігання корупції", розміщено методичні рекомендації, роз’яснення, інструкції щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції".

 

 

Головний спеціаліст з питань взаємодії з

правоохоронними органами, оборонної роботи

та запобігання корупції апарату

районної державної адміністрації                                                                  О.М. Пелих