13.02.2019

План заходів щодо запобігання корупціїї в РДА на 2019

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Любашівської

районної державної адміністрації

__________________ В.В. Лабуш

«____» _____________ 2018 року

 

 

План

заходів щодо запобігання корупції

 в Любашівській районній державній адміністрації на 2019 рік

 

№ з/п

Назва заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Вживати заходів щодо дотримання праців-никами райдержадміністрації  Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби 05.08.2016 № 158

протягом

2019 року

керівники структурних підрозділів РДА, начальник відділу з питань управління персоналом апарату  РДА

 

2.

Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору. Здійснювати організаційні заходи з проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад відповідального, особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком.

протягом

2019 року

начальник відділу з питань управління персоналом апарату  РДА,

керівники структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права РДА

 

3.

Не допускати будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів серед державних службовців. Невідкладно повідомляти в письмовій формі безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів та терміново вживати заходів щодо усунення таких обставин.

протягом

2019 року

керівники структурних підрозділів РДА

 

4.

Негайно вживати заходів щодо усунення обставин обмеження роботи близьких осіб         

протягом

2019 року

керівники структурних підрозділів РДА, начальник відділу з питань управління персоналом апарату  РДА

 

5.

Здійснювати організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання особами, уповноваженими на виконання функцій держави, декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Надавати допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

до 01.04.

2019 року

керівники структурних підрозділів РДА,

начальник відділу з питань управління персоналом апарату  РДА,

головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та запобігання корупції апарату РДА

 

6.

Систематично узагальнювати інформацію правоохоронних та судових органів щодо держслужбовців і прирівняних до них осіб, притягнутих до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень, з метою ведення бази даних на зазначених осіб та застосування до них відповідних заходів реагування, передбачених законами України «Про запобігання  корупції» та «Про державну службу»

щомісячно впродовж 2019 року

головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та

запобігання корупції апарату РДА,        начальник відділу з питань управління персоналом апарату  РДА

 

7.

Здійснювати моніторинг виконання плану заходів щодо запобігання корупції, аналіз стану та результатів роботи щодо додержання антикорупційного законодавства.

щомісячно впродовж 2019 року

головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та запобігання корупції апарату РДА

 

8.

Забезпечувати функціонування, ведення та своєчасне оновлення веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів, залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

протягом

2019 року

начальник відділу надання адміністративних послуг РДА,

керівники структурних підрозділів РДА, до повноважень яких належить надання адміністративних послуг

 

9.

Контролювати використання державного майна з метою недопущення фактів одер-жання прихованих прибутків державними службовцями або за їх сприяння іншими особами

протягом

2019 року

керівник  апарату  РДА,   керівники структурних підрозділів РДА

 

10.

Забезпечувати прозорість здійснення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель"

протягом

2019 року

керівники структурних підрозділів РДА, головні розпорядники коштів

 

11.

Забезпечувати своєчасне надання суб’єктам звернення до районної державної адміністрації достовірної інформації відповідно до  Закону України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків, встановлених законом

протягом

2019 року

Завідувач сектору з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації, керівники структурних підрозділів РДА

 

12.

Забезпечувати доступ громадськості для ознайомлення з проектами нормативно-правових актів, які потребують обговорення

протягом

2019 року

керівники структурних підрозділів РДА

 

13.

Висвітлювати у засобах масової інформації антикорупційні заходи, що вживаються органами влади, з метою формування негативного ставлення громадян до корупційних явищ

протягом

2019 року

завідувач сектору по зв’язкам з громадськістю  та пресою апарату  РДА

 

14.

Організовувати отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання хабарів за спеціальними телефонними номерами та засобами електронного зв’язку. Опублікувати номери «телефонів довіри» у засобах масової інформації. Забезпечити постійне оновлення розділу «Запобігання проявам корупції» веб-сайту Любашівської райдержадміністрації.

протягом

2019 року

 

 

 

 

головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та

запобігання корупції апарату РДА

 

15.

Не менше двох разів на рік проводити тематичні наради, навчання з питань запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед працівників райдержадміністрації тощо.

протягом

2019року

керівник апарату РДА,

головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та

запобігання корупції апарату РДА

 

 

 

Головний спеціаліст з питань взаємодії з

правоохоронними органами, оборонної роботи

та запобігання корупції апарату

районній державній адміністрації                                               О.М. Пелих

 

 

Погоджено:

 

Керівник апарату  

районної державної адміністрації                                                Н.В. Бобошко