03.03.2018

Інформація про виконання антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2017 рік та реалізації визначених у ній заходів у Любашівському районі станом на 01.01.2018 року

Інформація

про виконання антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2017 рік

та реалізації визначених у ній заходів у Любашівському районі станом на 01.01.2018 року

Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі

Строк виконання заходу

Відповідальні за виконання

Стан виконання

1

Детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. Періодичний                моніторинг та вибіркова перевірка виконання завдань, складених кандидатом на посаду. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості)                до роботи конкурсної комісії

До 31.12.2017р. (під час засідань комісій)

Відділ з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

В Любашівській районній державній адміністрації, відповідно до статей 22, 23 Закону України "Про державну службу", постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби" було проведено 10 конкурсів на зайняття вакантних посад районної державної адміністрації. Конкурси були проведені без порушення норм чинного законодавства. Здійснюється постійний контроль щодо запобігання конфлікту інтересів у членів комісії з відбору кандидатів на посаду та здійснюються заходи щодо його врегулювання відповідно до чинного антикорупційного законодавства.

2

Детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. Періодичний                моніторинг та вибіркова перевірка виконання завдань, складених кандидатом на посаду. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості)                до роботи конкурсної комісії

До 31.12.2017р. (під час засідань комісій)

Відділ з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

Конкурси на зайняття вакантних посад районної державної адміністрації проводились без залучення до роботи комісії третіх осіб.  Здійснюється детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження етапів конкурсу

3

Періодична перевірка документів, наданих нагородних

документів щодо відповідності зазначених заслуг особи до виду нагороди. Детальне вивчення на засіданні комісії наданих нагородних документів щодо відповідності    зазначених заслуг особи до виду нагороди. Забезпечення неухильного дотримання вимог нагородного законодавства України. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості)                до роботи комісії з державних нагород.

До 31.12.2017р. (під час засідань комісій)

Члени відповідної комісії райдержадміністрації

Любашівською райдержадміністрацією було направлено до сектору нагород апарату Одеської облдержадміністрації подання про нагородження Почесною грамотою Одеської облдержадміністрації відносно 3 осіб та подання щодо присвоєння Почесного звання "Заслужений лікар України" відносно 1 особи для подальшого розгляду. Розгляд клопотань керівників зазначених кандидатур були попередньо розглянуті на засіданнях комісії з питань нагород при Любашівській районній державній адміністрації відповідно до вимог Закону України "Про державні нагороди України".

4

Періодична перевірка                наданих документів для проведення процедури закупівлі та проведення тендерів. Детальне документування процесу         ухвалення

рішень. Здійснення періодичного контролю           на всіх стадіях        процедури закупівлі шляхом забезпечення належного фінансового обліку та періодичного проведення аудиту. Забезпечення                прозорості процедур закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти шляхом залучення громадськості та моніторингу застосування Закону України «Про здійснення державних закупівель». Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості), до підготовки тендерної документації, та оприлюднення проектів відповідної документації на

офіційному веб-сайті для обговорення; прийняття організаційно-розпорядчого акта щодо проведення всіх закупівель винятково через систему ProZorro.

До 31.12.2017р.

Головні розпорядники коштів

З метою запобігання корупції у сфері державних закупівель Згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель» , вищепорогові закупівлі товарів та послуг проводились тільки через систему публічних закупівель ProZorro. В 2017 році  укладено 135 договорів. Проведено тендерні процедури по закупівлі твердого палива, електроенергії, природного газу, шкільного автобусу, дитячих ігрових майданчиків, комп’ютерної техніки.

5

У разі отримання інформації стосовно змови учасників процедури закупівлі або фальсифікації документації      та зловживання при оцінці пропозицій учасників закупівлі метою відхилення пропозиції учасника переможця негайно поінформувати та направити зібрані матеріали протиправної діяльності до правоохоронних                органів з метою їх подальшої перевірки. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців,                представників                громадськості), до підготовки тендерної документації, та оприлюднення проектів  відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення; прийняття організаційно-                розпорядчого  акта щодопроведення всіх закупівель винятково через систему ProZorro.         

До 31.12.2017р.

Головні розпорядники коштів

Підготовка та розгляд тендерної документації здійснюється тендерним комітетом згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель». Треті особи (незалежних фахівців, представників громадськості), до підготовки тендерної документації не залучались. Інформація щодо змови учасників процедури закупівлі або фальсифікації документації                та зловживання при оцінці пропозицій учасників закупівлі метою відхилення пропозиції учасника переможця не надходила. 

6

Проведення аналізу корупційних ризиків та проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні,  а також відшкодування шкоди,                заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах.                                                            

До 31.12.2017р.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та запобігання корупції апарату

При вступі на посаду державні службовці ознайомлюються під підпис з вимогами Закону України №1700-VII «Про запобігання корупції», проведено 2 семінари з державними службовцями щодо запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, ознайомлення з переліком посад з високим та підвищеним корупційним ризиком, питання подання декларацій суб’єктами декларування.

7

Забезпечити організацію навчання членів тендерних комітетів. У разі кадрових змін забезпечити проходження навчання новопризначених працівників

Щоквартально, до 31.12.2017р.

Головні розпорядники коштів

Члени тендерних комітетів пройшли курс навчання «Публічні закупівлі в Україні: від теорії до практики» в ТОВ «Навчально-консалтинговий центр «Закупівлі» і отримали сертифікати. У разі кадрових змін зобов’язані забезпечити навчання новопризначених працівників.

8

Розроблення інформаційних та технологічних карток, які встановлять чіткі вимоги для отримання адміністративної послуги(інформаційні картки

встановлять      перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги,             порядок та спосіб їх подання, інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги;                строк надання

адміністративної послуги та інше). Розвиток інтегрованих                прозорих офісів – центрів надання адміністративних офісів                              

До 31.12.2017р.

Керівник центру надання адміністративних послуг

Розроблені технологічні та інформаційні картки , що містять чіткі вимоги для отримання кожної адміністративної послуги згідно Закону України від 06.09.2012 «Про адміністративні послуги»

9

Спрощення процедури отримання адміністративних послуг, а також стандартизації і оптимізації        усіх процесів шляхом підготовки пропозиції щодо ініціювання внесення змін до нормативно-правових актів

До 31.12.2017р.

Керівник центру надання адміністративних послуг

Для полегшення процедури надання адміністративних послуг спеціалістами центру надання адміністративних послуг надається консультативна допомога.

10

Консультативна та методична допомога з питань доступу до публічної інформації у структурних підрозділах облдержадміністрації відповідно до Закону

України «Про доступ до публічної інформації». Організація спільної ефективної роботи відділу роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації зі структурними підрозділами облдержадміністрації з надання відповідей заявникам. Періодична вибіркова перевірка документів на предмет законності надання відповіді.

До 31.12.2017р.

Завідувач сектору з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації відділу діловодства та контролю апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів

Відповідно до Закону

України «Про доступ до публічної інформації» зареєстровано та опрацьовано 44 запити.

11

Перегляд положень про структурні підрозділи облдержадміністрації на відповідність їх вимогам законодавства та в разі необхідності внесення відповідних змін. Здійснення детального опису повноважень,                функцій та прав посадових осіб облдержадміністрації та її структурних підрозділів, відповідальності та контролю                за їх здійсненням          

До 01.10.2017р.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 року № 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" керівниками відділів, секторів апарату та структурних підрозділів Любашівської районної державної адміністрації розроблені та затверджені головою районної державної адміністрації положення про їх відділи та сектори.

12

Здійснення детального опису повноважень, функцій та прав посадових осіб облдержадміністрації та її структурних підрозділів, відповідальності та контролю за їх здійсненням

До 01.10.2017р.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

Посадові інструкції районної державної адміністрації розроблені та затверджені відповідно до Закону України "Про державну службу".

13

Розміщення на стендах та на офіційному веб-сайті облдержадміністрації інформації про реалізацію права

Кожного на безоплатний доступ до інформації за інформаційним запитом, крім випадків, встановлених

Законом України «Про                доступ до публічної інформації». У разі отримання інформації стосовно незаконного отримання грошових коштів посадовими особами за надання інформації за запитом негайно інформувати правоохоронні органи

До 01.10.2017р.

Завідувач сектору з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації відділу діловодства та контролю апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів

На веб-сайті райдержадміністрації розміщено інформацію для публічного доступу згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», щоквартальні звіти про стан розгляду запитів, класифікатор змісту запитів .

14

Проведення роз’яснювальної роботи                з відповідальними особами структурних підрозділів облдержадміністрації при підготовці відповідей на запити               

До 31.12.2017р. (під час підготовки відповідей на запити)

Завідувач сектору з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації відділу діловодства та контролю апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів

Роз’яснювальна робота відповідно до Закону України «Про     доступ до публічної інформації»

15

Запровадження періодичного перегляду розпоряджень голови облдержадміністрації на їх актуальність та відповідність вимогам  чинного законодавства. Перевірка скарг, пов’язаних з невідповідністю розпоряджень голови облдержадміністрації вимогам чинного законодавства

До 31.12.2017р.

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів-виконавці розпоряджень

Керівники структурних підрозділів здійснюють періодичний перегляд розпоряджень голови райдержадміністрації на їх актуальність та відповідність вимогам чинного законодавства, юридичним сектором апарату райдержадміністрації здійснюється юридичний аналіз проектів розпоряджень голови райдержадміністрації на предмет їх відповідності чинному законодавству України

16

Встановлення персональної відповідальності   за неналежне виконання обов’язків та надання недостовірної інформації та інформування керівництва

облдержадміністрації в разі встановлення таких фактів

До 31.12.2017р.

керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

Керівники структурних підрозділів несуть персональну відповідальність за неналежне виконання обов’язків та надання недостовірної інформації згідно Положень про структурні підрозділи

17

Забезпечення публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів головними розпорядниками коштів.  Підвищення рівня   професійності та відповідальності працівників головних

Розпорядників бюджетних коштів, розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів шляхом проведення систематичного

навчання та контролю               за дотриманням вимог чинного

законодавства. Періодична вибіркова перевірка документів на предмет законності. У                разі отримання інформації  стосовно навмисного включення недостовірних                даних до бюджетних запитів головними

розпорядниками коштів негайно інформувати правоохоронні   органи з метою перевірки зазначених запитів       на  предмет законності    

До 31.12.2017р. (при формуванні бюджетних запитів)

Головні розпорядники коштів

Головні розпорядники коштів несуть відповідальність за достовірність даних при формуванні бюджетних запитів відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про запобігання корупції»

18

Підвищення рівня професійності та відповідальності працівників розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня   та одержувачів бюджетних коштів шляхом проведення систематичного навчання (семінари,

наради).  Здійснення   дієвих заходів внутрішнього контролю  та           аудиту у розпорядників коштів. У разі отримання даних стосовно нецільового використання бюджетних коштів негайно інформувати правоохоронні органи               з метою перевірки на предмет законності витрачання цих коштів                                

До 31.12.2017р., щокварталу

Головні розпорядники коштів

Дані щодо нецільового використання коштів не надходили

19

Здійснення публічності та прозорості        при звітуванні  по

виконанню бюджетних програм головними розпорядниками коштів з метою встановлення зворотного зв’язку із утримувачами послуг. Здійснення дієвих заходів внутрішнього контролю та аудиту у розпорядників коштів.                              

До 31.12.2017р., щокварталу

Головні розпорядники коштів

Звіт про виконання програм заслуховується на сесіях районної ради з залученням представників засобів масової інформації