13.02.2019

Інформація про стан виконання антикор.законодавства за 2018 рік

Про стан виконання Закону України «Про запобігання корупції»

у Любашівській районній державній адміністрації  за  2018  рік

 

З метою запровадження у  районній державній адміністрації дієвих механізмів щодо запобігання виникненню корупції, усунення причин та умов, які її породжують, розроблено та затверджено «План заходів щодо запобігання корупції в Любашівській районній державній адміністрації на 2018 рік» та «Порядок організації в районній державній адміністрації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами». Моніторинг виконання зазначеного Плану структурними підрозділами районної державної адміністрації регулярно здійснюється та щомісяця заслуховується на апаратних нарадах.

На виконання доручення голови Одеської облдержадміністрації від 16.03.2018 №Д/01/02-06/3, з метою дієвого застосування превентивних антикорупційних механізмів та визначення заходів, спрямованих на ліквідацію або мінімізацію умов виникнення корупційних ризиків, в райдержадміністрації створена комісія з оцінки корупційних ризиків, розпорядженням голови райдержадміністрації від 26.03.2018 №192/Ад-2018 затверджено її склад та Положення про Комісію. Комісією виконана робота щодо визначення об’єктів оцінки корупційних ризиків, опрацювання джерел інформації на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації, оцінки та визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Відповідно до розпорядження голови Одеської облдержадміністрації від 20.04.2018 № 405/А-2018 "Про затвердження Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2018-2020 роки"(зі змінами), здійснено аналіз виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою, які спрямовані на зниження корупціогенних факторів у сферах діяльності, де є корупційні ризики за 2018 рік.

Протягом 2018 року здійснювався постійний контроль щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів серед державних службовців райдержадміністрації, у разі виникнення обставин, що спричиняють виникнення конфлікту інтересів, вживались заходи щодо його врегулювання відповідно до чинного антикорупційного законодавства.

З метою запобігання корупції у сфері державних закупівель, закупівлі товарів та послуг проводились через систему публічних закупівель ProZorro, відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».

В Любашівській районній державній адміністрації, відповідно до статей 22, 23 Закону України "Про державну службу", постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби" було проведено 6 конкурсів на зайняття вакантних посад районної державної адміністрації. Конкурси були проведені без порушення норм чинного законодавства.  Усі особи, які претендують на зайняття посад державної служби, підписують попередження про спеціальні обмеження, встановлені Законами України “Про державну службу” та “Про запобігання корупції”. В обов’язковому порядку проводиться спеціальна перевірка відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.

Для усунення корупційних чинників в адміністративних процедурах в райдержадміністрації   функціонує Центр надання адміністративних послуг. Зокрема, в Центрі надання адміністративних послуг райдержадміністрації забезпечується принцип прозорості та публічності. В приміщенні Центру відсутня кабінетна система прийняття документів. Адміністратори приймають пакети документів в інтегрованому прозорому офісі (відкрита зона) від громадян та юридичних осіб і передають їх на виконання суб’єктам надання адміністративної послуги. Крім того, можна окремі послуги замовити в онлайн – режимі та отримати результати в будь-якому ЦНАПі. На офіційному сайті райдержадміністрації та на інформаційних стендах в Центрі розміщені інформаційні та технологічні картки на кожну адміністративну послугу, громадяни  можуть ознайомитись з необхідним переліком документів для адміністративної послуги, доступні бланки заяв та декларацій.

Проведена інформаційно - роз'яснювальна та методична робота щодо заповнення електронних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. Здійснено контроль за поданням суб’єктами декларування щорічних                е-декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік, а також декларацій перед звільненням, після звільнення, учасника конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби та переможцями конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби. У звітному періоді електронні декларації подані всіма декларантами і у встановлені терміни.

26.02.2018 року на зборах трудового колективу суб’єктам декларування поінформовано про особливості заповнення державними службовцями е-декларацій за 2017 рік.

25.09.2018 року проведено семінар-тренінг для працівників райдержадміністрації та структурних підрозділів юридичних осіб публічного права, відповідальних за виконання роботи з питань управління персоналом на тему: "Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком". 

07.12.2018 року проведено семінар-тренінг для працівників райдержадміністрації на тему: "Превентивні антикорупційні механізми. Застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно встановлених законом обмежень, врегулювання конфлікту інтересів, заходів фінансового контролю та гарантій захисту викривачів корупції". За підсумками тренінгу проведено тестування для визначення рівня знань антикорупційного законодавства. У тестуванні взяли участь 47 осіб, середній бал правильних відповідей 71,9%

2 державних службовців райдержадміністрації прийняли участь у навчаннях та тренінгах з питань запобігання корупції, організованих НАЗК за підтримки Програми розвитку ООН.

З метою забезпечення відкритості та прозорості роботи райдержадміністрації, формування та здійснення стабільної і зрозумілої  громадянам економічної та соціальної політики, створення додаткових умов для реалізації їх конституційного права на отримання інформації про діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації, в райдержадміністрації  запроваджена та працює «пряма телефонна лінія», забезпечено доступ громадян до публічної інформації на офіційному веб – сайті райдержадміністрації. Повідомлення про проведення «прямих телефонних ліній» з визначенням відповідальних працівників райдержадміністрації та керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади розміщуються на сторінках районної газети «Хлібороб». Основні напрямки роботи структурних підрозділів райдержадміністрації та актуальні розпорядження голови райдержадміністрації періодично висвітлюються на сторінках районної газети «Хлібороб» та розміщуються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації. В поточному році опрацьовано 49 запитів на публічну інформацію.

Для формування негативного ставлення до корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, участі громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних правопорушень, на веб-сайті районної державної адміністрації в розділі «Запобігання проявам корупції» розміщено методичні рекомендації, роз’яснення, інструкції щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції", звітна документація. Створено розділ "Повідомити про корупцію", де зазначена інформація про те, як  і куди повідомити про корупцію, телефонні лінії та засоби електронного зв’язку райдержадміністрації та спеціальних суб’єктів у сфері протидії корупції для повідомлень про корупційні правопорушення. В звітному періоді таких повідомлень до райдержадміністрації не надходило.  

Жоден з працівників не був помічений у вимаганні хабара, подарунка чи послуги, які можуть розглядатися як винагорода за рішення чи дії, що належать до їх службових обов’язків.

Факти притягнення працівників райдержадміністрації до відповідальності за корупційні порушення відсутні.

 

 

Головний спеціаліст з питань взаємодії з

правоохоронними органами, оборонної роботи

та запобігання корупції апарату

районної державної адміністрації                                                                О.М. Пелих