22.12.2014

Інформація на апаратну нараду про ознайомлення з Законами, що стосуються сфери боротьби з корупцією

          25 жовтня 2014 року в газеті «Голос України» № 206 були опубліковані закони антикорупційного пакету – це Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» № 1698-VII, Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 — 2017 роки» № 1699-VII, Закон України «Про запобігання корупції» № 1700-VII і  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» № 1701-VII, які були прийняті 14 жовтня 2014року.

          Закони антикорупційного пакета передбачають реформування системи протидії корупції відповідно до міжнародних стандартів, визначення механізму виявлення фізичних осіб — кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб та відкриття доступу до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

                    

          Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» № 1698-VII передбачає створення спеціального державного правоохоронного органу, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, а також запобігання вчиненню нових. Закон набере чинності 25 січня 2015 року.

 

          Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 — 2017 роки» № 1699-VII, яким визначено першочергові заходи із запобігання та протидії корупції, що повинні створити основу для подальшого проведення реформи у цій сфері. Цей Закон набув чинності 26 жовтня 2014 року.

 

          Також 26 жовтня 2014 року набув чинності  Закон України «Про запобігання корупції» № 1700-VII, однак відповідно до пункту 1 Прикінцевих положень Закону  він вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності, тобто  з 26 квітня 2015 року.

          Закон №1700 визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень. В цьому Законі в основу превентивної антикорупційної системи було закладено створення спеціалізованого органу — Національного агентства з питань запобігання корупції, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

         

          У зв’язку із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» № 1701-VII з 25 листопада 2014 року відкрито інформацію про вигодонабувачів і власників нерухомості.

 

          Це коротко про прийняті Закони антикорупційного пакету.

          Тепер, більш детально, про Закон України «Про запобігання корупції» № 1700-VII.

 

          На сьогоднішній день діє Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» № 3602-VI, який був прийнятий 7 квітня 2011 року. До цього Закону неодноразово вносились зміни. З метою реформування антикорупційної політики, відповідно до європейських стандартів, був прийнятий, в тому числі в антикорупційному пакеті, новий  Закон України «Про запобігання корупції»  за № 1700-VII. Цей Закон складається з 13 розділів, а саме:

 

           Розділ 1загальні положення, де визначені терміни, які вживаються в Законі, а також на кого поширюється дія цього Закону. Тут визначені як нові терміни так і дещо змінені деякі терміни, що були  вжиті в Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції» № 3602-VI. В цьому розділі визначені слідуючі терміни: антикорупційна експертиза; пряме підпорядкування; близькі особи; корупційне правопорушення; корупція; неправомірна вигода; потенційний конфлікт інтересів; подарунок; правопорушення, пов’язане з корупцією; приватний інтерес; реальний конфлікт інтересів; суб’єкти декларування; члени сім’ї; воборні особи. 

 

           В розділі 2 національне агентство з питань запобігання корупції зазначені статті щодо статусу та складу національного агентства (до складу входить 5 членів, які  призначаються на 4 роки за результатами конкурсу), повноваження голови, заступника та членів нацагентства, організація його діяльності (за рішенням КМУ і поданням нацагентства можуть створюватися територіальні органи нацагентства, територія діяльності яких може не збігатися з адміністративно-територіальним поділом), гарантії незалежності агентства, правовий статус  членів та  працівників апарату агентства  і їх територіальних органів. Також визначено, що входить до повноважень нацагентства, його права і дії у випадках виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також дії у випадках виявлення порушення вимог цього Закону щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності в тому числі і державних службовців. Визначено соціальний захист працівників національного агентства та  оплату праці (до речі, посадовий оклад члена нацагентства буде складати 19,5 мінімальних заробітних плат, а оклад голови буде встановлено пропорційно до окладу члена агентства з коефіцієнтом 1,3; також, передбачені надбавки за ранг, вислугу років, премії та інші надбавки).

 

            Слідуючий, 3 розділ - це формування та реалізація антикорупційної політики. В цьому розділі визначено: засади антикорупційної політики; що передбачають антикорупційні програми; а також участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції – сюди входить і повідомлення про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; і реальний, потенційний конфлікт інтересів спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції Національному агентству або іншій установі, в яких були вчинені ці правопорушення.

 

             В розділі 4 – запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням встановлені обмеження щодо  службових повноважень чи свого становища; обмеження щодо одержання подарунків; запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними; обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; обмеження після припинення діяльності державного службовця та обмеження спільної роботи близьких осіб.

 

           5  розділ  – це запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. В цьому  розділі зазначено, що державні службовці зобов’язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; повідомляти про випадки  виникнення конфлікту інтересів, а також в розділі визначені заходи щодо врегулювання конфлікту інтересів (а саме, усунення особи від виконання завдання, застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, обмеження доступу особи до певної інформації, перегляду обсягу службових повноважень особи, переведення особи на іншу посаду або звільнення особи).

 

          В розділі 6 – правила етичної поведінки зазначені вимоги до поведінки державних службовців, якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх службових повноважень – це політична нейтральність, неупередженість, пріоритет інтересів, компетентність і ефективність, нерозголошення інформації, утримання від виконання незаконних рішень чи доручень.

 

          Розділ 7 – фінансовий контроль, в якому зазначено порядок подання декларацій; самої інформації, яка зазначається в декларації; облік та оприлюднення декларацій; контроль та  їх перевірка; встановлення своєчасності подання декларацій; здійснення повної перевірки декларацій; моніторинг способу життя суб’єктів декларування, а також додаткові заходи здійснення фінансового контролю. Пізніше, ближче до дати подання декларацій, я думаю відділ організаційно-кадрової роботи доведе до всіх нас більш детальну інформацію з цього питання.

 

          Розділ 8 – захист викривачів (особи, що повідомляють про факти корупції), яким передбачено державний захист цих осіб. Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).

 

          В розділі 9 – інші механізми запобігання і протидії корупції визначено, що державним органам забороняється одержувати від фізичних або юридичних осіб безоплатно грошові кошти або інше майно, нематеріальні активи, майнові переваги, пільги чи послуги, крім випадків, передбачених законами. З метою виявлення факторів, що  сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, проводиться антикорупційна експертиза. Також проводиться спеціальна антикорупційна перевірка стосовно осіб, які претендують на зайняття посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством. Результатом проведення спеціальної перевірки є рішення про призначення або відмову у призначені на посаду державного службовця. В разі притягнення до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, відомості про таких осіб вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

 

            В розділі 10 – запобігання корупції у діяльності юридичних осіб зазначені загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи.

 

            Розділ 11 – відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків визначено, що за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень державні службовці притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

 

             Розділ 12 – міжнародне співробітництво. 

 

             Розділ 13 – прикінцеві положення.

Пунктом 5 Прикінцевих положень Закону №1700 вносяться зміни до багатьох законодавчих актів України, серед яких, зокрема, Кодекс законів про працю України. Так, пункт 7-1 статті 36 Кодексу законів про працю України  викладено у новій редакції. Трудовий договір припинятиметься у випадку укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», встановленим для осіб, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення.

         Зміни також внесено до Кодексу України про адміністративні правопорушення,  Кримінального кодексу, Законів України «Про державну службу», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про банки і банківську діяльність», «Про службу в органах місцевого самоврядування», однак застосовуватися ці зміни будуть з 26 квітня 2015 року, одночасно із введенням в дію Закону № 1700.