22.01.2014

Аналітична інформація про виконання вимог Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" Любашівської районною державною адміністрацією за 2013 рік.

Аналітична інформація
про виконання вимог Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" Любашівської районною державною адміністрацією за 2013 рік.

 

 

1. На виконання розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 27 листопада 2012 року № 1276/А-2012 року "Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2013-2015 роки", виконуючим обов’язки голови районної державної адміністрації видано розпорядження від 09.01.2013 року № 05/Ад-2013 "Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2013-2015 роки", яким визначено відповідальним за координацію роботи з питань запобігання корупційним правопорушенням керівника апарату райдержадміністрації Тімановського О.Д. та визначено відповідальним за організацію роботи головного спеціаліста з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації Пенчева О.С.
Вказаним розпорядженням затверджено заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2013-2015 роки.

 

2. Аналіз стану виконання вимог Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" у сфері діяльності Любашівської райдержадміністрації.

2.1 З метою запобігання проявам корупції та дотримання спеціальних обмежень щодо державних службовців районною державною адміністрацією постійно здійснюються роз’яснення серед працівників про особливості діючого законодавства у сфері запобігання проявам корупції, чинних нормативних актів законодавства про державну службу та Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції".
В ході здійснення заходів запобігання проявам корупції, фактів використання своїх службових повноважень та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, одержання дарунків виявлено не було. ( вимоги розділу II Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції") 
2.2. На виконання статті 12 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" державними службовцями районної державної адміністрації до 15.04.2013 року подані декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2012 рік. Інформації про відкриття рахунків в іноземних банках державними службовцями районної державної адміністрації не надходило.
2.3. Згідно письмових інформацій районного суду службовці районної державної адміністрації до відповідальності за корупційні діяння за 2013 рік не притягувались, питання відповідальності керівників за невжиття заходів до порушення чинного законодавства не розглядалось.

 

3. Детальний аналіз стану запобігання проявам корупції серед державних службовців у райдержадміністрації.

3.1. Протягом 2013 року районною державною адміністрацією постійно здійснювався моніторинг та впроваджувались заходи для усунення прогалин та колізій у правовому регулюванні певних сфер відносин, правових норм та інших чинників, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.
Контролюється підготовка проектів розпоряджень з питань функціонування земельних відносин, забезпечується їх відповідність до регламенту райдержадміністрації.
Забезпечується неупереджений та ретельний розгляд всіх звернень громадян. Діловодство в питаннях звернень громадян ведеться без порушень.
З метою своєчасного виявлення та інформування про випадки корупційних діянь серед державних службовців налагоджена дієва взаємодія з правоохоронними органами та районним судом. 
Здійснюється постійний контроль за використанням бюджетних коштів керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації. 
3.2. З метою підвищення рівня знань з питань протидії корупції серед державних службовців здійснюються заходи щодо вивчення та виконання вимог Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" протягом 2013 року відповідальним за координацію роботи з питань запобігання корупційним правопорушенням проведено 12 занять, 2 семінари з залученням представників прокуратури, управління юстиції, 1 тематичного 8-ми годинного семінару «Запобігання та протидія корупції в органах державної влади» з залученням викладачів Одеського Регіонального Інституту Державного Управління. З усіма категоріями державних службовців, прийнятих на роботу в 2013 році проведені співбесіди та заняття щодо виконання вимог Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції".

3.3 Протягом 2013 року державні службовці Любашівської райдержадміністрації не вчиняли порушення вимог відповідно до пунктів 2 і 7 частини першої статті 30 Закону України „Про державну службу”. 

 

4. На виконання актів Президента України та кабінету Міністрів України щодо забезпечення відкритості та прозорості роботи виконавчої влади та посилення контролю за відкритістю та прозорістю його роботи, на веб-сайті райдержадміністрації розміщена інформація про найменування установи, номери телефонів, інформація про посадових осіб. Опублікований порядок звернень громадян та доступ до публічної інформації, основні функції та нормативно-правові засади діяльності. 
В рубриці „Запобігання проявам корупції” на веб-сайті райдержадміністрації розміщено нормативно-правові акти з питань протидії корупції. 

 

5. Робота з питань дотримання антикорупційного законодавства в Любашівській районній державній адміністрації ведеться з дотриманням законодавства з питань запобігання та протидії корупції та відповідає чинному законодавству. Удосконалення роботи полягає в виконанні заходів затверджених розпорядженням виконуючого обов’язки голови районної державної адміністрації від 09.01.2013 року № 05/Ад-2013 "Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2013-2015 роки". 

 

6. Державні службовці Любашівської районної державної адміністрації в 2013 році до адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення не притягувались.