20.07.2015

Аналітична інформація про виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" в Любашівській районній державній адміністрації за перше півріччя 2015 року

Аналітична інформація

про виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції"

в Любашівській районній державній адміністрації

за перше півріччя 2015 року

 

 1. На виконання  розпорядження обласної державної адміністрації                   від 27.11.2012 року №1276/А-2012 «Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2013-2015 роки», з метою удосконалення роботи в виконанні заходів щодо запобігання корупції серед державних службовців розпорядженням районної державної адміністрації від 04.03.2015 року №102/Ад-2015 визначено відповідальних за проведення антикорупційної роботи в структурних підрозділах райдержадміністрації, а також затверджена  тематика для проведення занять з державними службовцями по запобіганню проявам корупції.

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації щомісячно проводиться аналіз стану роботи щодо додержання антикорупційного законодавства. Відповідно до плану роботи райдержадміністрації в першому півріччі проведено навчання з державними службовцями райдержадміністрації по вивченню Закону України № 1700 від      14 жовтня 2014 року, а також доведена інформація про порядок декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру державними службовцями райдержадміністрації за 2014 рік та про дотримання основних положень Закону України «Про правила етичної поведінки» і наказу Головного управління державної служби України від 04.08.2010 року № 214 «Про загальні правила поведінки державного службовця».

2.  Аналіз стану виконання вимог Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" у сфері діяльності Любашівської райдержадміністрації:

2.1 З метою запобігання проявам корупції та дотримання спеціальних обмежень щодо державних службовців районною державною адміністрацією постійно проводиться роз’яснення серед державних службовців  про особливості діючого законодавства у сфері запобігання проявам корупції, чинних нормативних  актів  законодавства  про державну службу та Закону України "Про запобігання корупції". Протягом першого півріччя фактів використання своїх службових повноважень та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди,  сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, одержання дарунків серед державних службовців виявлено не було.

2.2 На виконання статті 12 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" державними службовцями Любашівської районної державної адміністрації до 01.04.2015 року подані декларації про майно, доходи, витрати       і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік. Інформацій про відкриття рахунків в іноземних банках державними службовцями райдержадміністрації не надходило.

2.3 Згідно щомісячних письмових інформацій районного суду протягом першого півріччя 2015 року держслужбовці районної державної адміністрації               до відповідальності  за корупційні правопорушення  не притягувались, питання  відповідальності керівників за невжиття заходів до порушення чинного законодавства  не розглядалось.

3. Детальний аналіз стану запобігання проявам  корупції серед державних службовців у державному органі:

3.1 Протягом першого півріччя Любашівською районною державною адміністрацією здійснювався моніторинг та впроваджувались заходи по недопущенню виникнення корупційних  правопорушень. Контролюється підготовка проектів розпоряджень з питань функціонування земельних  відносин, забезпечується їх відповідність до регламенту  райдержадміністрації. Забезпечується неупереджений та ретельний розгляд всіх звернень громадян. Інструкція з діловодства в питаннях звернень громадян ведеться без порушень.    З метою своєчасного виявлення   корупційних діянь серед державних службовців налагоджена дієва взаємодія з правоохоронними органами та районним судом. Здійснюється постійний  контроль за використанням бюджетних коштів керівниками  структурних підрозділів райдержадміністрації.

3.2 З метою підвищення рівня знань з питань протидії корупції серед державних службовців проведено ознайомлення та вивчення прийнятих законів антикорупційного пакету від 24.10.2014 року. Щомісячно відповідальними           за проведення антикорупційної роботи в структурних підрозділах районної державної адміністрації проводяться заняття з профілактики недопущення корупційних правопорушень. З усіма державними службовцями, які прийняті на державну службу в райдержадміністрацію протягом першого півріччя 2015 року, проведені співбесіди на знання вимог Закону України "Про запобігання корупції".

3.3 На протязі першого півріччя 2015 року припинення державної служби державним службовцям райдержадміністрації відповідно до пунктів  2 і 7  частини  1  статті  30 Закону України  „Про державну службу” не здійснювалось.

        4. На виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення відкритості та прозорості роботи виконавчої влади на веб-сайті райдержадміністрації розміщена інформація про найменування установи, номери телефонів, інформація про посадових осіб. Опублікований порядок звернень громадян та доступ до публічної інформації, основні функції та нормативно-правові засади діяльності. В рубриці „Запобігання проявам  корупції” веб-сайту райдержадміністрації розміщені «телефон довіри» та «гарячої лінії», а також прізвище та телефон відповідальної особи по отриманню інформації з питань корупційних проявів серед державних службовців.

 5. Робота з питань дотримання антикорупційного законодавства в Любашівській районній державній адміністрації відповідає вимогам чинного законодавства.

 6. Державні службовці Любашівської районної державної адміністрації в першому півріччі 2015 року до адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення не притягувались.