12.01.2016

Аналітична інформація про виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в Любашівській райдержадміністрації за ІІ півріччя 2015 року

Антикорупційна робота в Любашівській районній державній адміністрації в ІІ  півріччі 2015 року проводилась у відповідності до Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року №1700-VІІ, Указів Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень Одеської обласної державної адміністрації  від 27.11.2012 №1276/А-2012 «Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2013–2015 роки», від 08.08.2013 №786/А-2013 «Про заходи щодо запобігання конфлікту інтересів та врегулювання його в разі виникнення на 2013 – 2016 роки» та розпоряджень районної державної адміністрацій від 09.01.2013 року №05/Ад-2013 «Про  заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2013 – 2015 роки»,  від 16.09.2014 року №357/Ад-2014 «Про  внесення змін до розпорядження виконуючого обов’язки голови Любашівської районної державної адміністрації від 09.01.2013 року №05/Ад-2013», від 04.03.2015 року №102/Ад-2015 «Про внесення змін до розпорядження районної державної адміністрації від 09.01.2013 року №05/Ад-2013 «Про  заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2013 – 2015 роки» із змінами згідно розпорядження районної державної адміністрації  від 16.09.2014 року №357/Ад-2014 «Про  внесення змін до розпорядження виконуючого обов’язки голови Любашівської районної державної адміністрації від 09.01.2013 року №05/Ад-2013».

Основна увага в райдержадміністрації у ІІ півріччі 2015 року була зосереджена на недопущенні серед державних службовців порушень антикорупційного законодавства.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року №706 «Питання запобігання та виявлення корупції» розпорядженням виконуючого обов’язки голови районної державної адміністрації від 04.09.2014 року №80/Кд-2014 визначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в районній державній адміністрації. Розроблені та затверджені функціональні обов’язки та посадову інструкцію.

З метою  забезпечення відкритості та прозорості роботи виконавчої влади на веб-сайті районної державної адміністрації розміщена інформація про найменування установи, номери телефонів, інформація про посадових осіб, періодично розміщується інформація з антикорупційної роботи. Опублікований порядок звернень громадян та доступ до публічної інформації, основні функції та нормативно-правові засади діяльності районної державної адміністрації. В розділі „Запобігання проявам корупції” розміщені «телефон довіри» та «гарячої лінії», а також прізвище та телефон відповідальної особи по отриманню інформації з питань корупційних проявів серед державних службовців райдержадміністрації.

 

В структурних підрозділах райдержадміністрації визначені відповідальні посадові особи за проведення антикорупційної роботи – начальники структурних підрозділів або їх заступники. З метою вивчення Закону України «Про запобігання корупції» в структурних підрозділах райдержадміністрації проводилось навчання державних службовців відповідно до тематичного плану, затвердженого розпорядженням виконуючого обов’язки голови райдержадміністрації.

 Проведено під розпис захід про ознайомлення посадових осіб райдержадміністрації з основними положеннями та вимогами законів антикорупційного пакету – Законами України №1698-VII, №1699-VII, №1700-VII, №1701-VII від 14.10.2014 року.

Відповідно до плану роботи райдержадміністрації в другому півріччі 2015 року проведено навчання з державними службовцями щодо дотримання основних положень законів України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації».

Прийняття громадян на посади державних службовців в районну державну адміністрацію та їх спеціальна перевірка проводилась відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій  держави та місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року №33. Всього за ІІ півріччя 2015 року проведено 4 спеціальних перевірки відносно кандидатів на посади державних службовців. Два кандидати зараховані на державну службу, один кандидат відмовився і ще один кандидат не пройшов спецперевірку.

У поточному році  райдержадміністрація  здійснювала свою діяльність відповідно до структури та штатного розкладу. На даний час в райдержадміністрації функціонує 17 структурних підрозділів. Станом на 01.01.2016 року загальна чисельність посадових осіб районної державної адміністрації складає 81 чоловік. 

На виконання Закону України «Про державну службу» та Закону України «Про запобігання корупції» до 1 квітня 2015 року всі державні службовці райдержадміністрації подали декларації про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік. В районній газеті «Хлібороб» за 22 червня 2015 року оприлюднена інформація про доходи виконуючого обов’язки голови, заступника голови та керівника апарату  райдержадміністрації.

За звітний період від спеціально уповноважених суб’єктів у            сфері протидії корупції – прокуратури, суду, районного підрозділу Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України повідомлень       про порушення антикорупційного законодавства серед державних службовців до районної державної адміністрації не надходило, протоколи про відповідні правопорушення не складалися. Керівники районної державної адміністрації у ІІ півріччі 2015 року до відповідальності за невжиття заходів з питань запобігання та протидії корупції не притягувалися.

На протязі другого півріччя 2015 року припинення державної служби державним службовцям райдержадміністрації відповідно до пунктів  2 і 7  частини  1  статті  30 Закону України  „Про державну службу” не здійснювалось.

За звітний період скарг та повідомлень від населення про факти корупції з боку державних службовців на «телефон довіри» та «гарячої лінії» райдержадміністрації не надходило.

Збір, аналіз та узагальнення інформації про наявність чи відсутність корупційних правопорушень та проведену роботу в структурних підрозділах  райдержадміністрації здійснювався щомісячно  на основі наданої інформації керівниками структурних підрозділів.