01.03.2019

ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЮБАШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2018 РІК

ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЮБАШІВСькОГО районУ ЗА 2018 РІК

 

 

БЮДЖЕТ

Протягом звітного періоду організовувалась робота щодо ефективного виконання районного бюджету.

Доходна частина бюджету району за 2018 рік по доходах загального фонду без врахування офіційних трансфертів при затверджених місцевими радами планових показниках у сумі 99 539,4 тис. грн. фактично виконана на 113 971,2 тис. грн., що становить 114,5% до річного плану, перевиконання склало   14431,7тис. грн.

Аналізуючи виконання доходної частини бюджету району у розрізі податків, доречно зазначити, що з 24 джерел, які надходять до місцевих бюджетів району, планові показники виконано по 22.

Не виконано план  2018 року по рентній платі за спецвикористання лісових ресурсів - надійшло менше на 12,1 тис. грн., або на 88,0 % та по  власним надходженням бюджетних установ - надійшло менше на 160,1 тис. грн., або на                      3,0 %.

         У порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходна частина бюджету району по податкам і зборам загального фонду збільшилася на    27 947,4  тис. грн., або на 32,5%. Зокрема, за рахунок податку на доходи фізичних осіб – 10 108,7 тис. грн., плати за землю – 12 611,2 тис. грн., єдиного податку – 5 220,6 тис. грн., акцизного податку –  1 025,0 тис. грн.

Районний бюджет за 2018 рік по загальному фонду виконано на 106,4%, при плані 41 235,6 тис. грн., фактичне виконання склало 43 893,1 тис. грн., перевиконано на  2 657,5 тис. грн.

         В порівнянні з фактичними надходженнями 2017 року до районного бюджету надійшло по загальному фонду податків і зборів більше на 10 344,8 тис. грн., або на               30,8 % до надходжень попереднього року.

 Надходження податків та зборів загального фонду до сільських бюджетів за             2018 рік складають  48 643,4 тис. грн., або 131,6 % до річного плану, що на                          11 682,2 тис. грн. більше.

В порівнянні з фактичними надходженнями 2017 року до сільських бюджетів в            2018 році надійшло по загальному фонду податків і зборів більше на 16 470,1 тис. грн., або на 51,2 % до надходжень попереднього року.

Надходження доходів податків та зборів загального фонду до селищних бюджетів за 2018 рік складають  21 434,6 тис. грн., або 100,4 %, що на 92,0 тис. грн. більше річного плану.

В порівнянні з фактичними надходженнями 2017 року до селищних бюджетів в поточному році надійшло по загальному фонду податків і зборів більше на                          1 132,5 тис. грн., або на 5,6 % до надходжень попереднього року.

       Фінансування видаткової частини бюджету за 2018 рік

       Видатки загального та спеціального фондів зведеного бюджету Любашівського району за 2018 рік  профінансовані в сумі 363824,5 тис. грн., або 97,2% до уточнених бюджетних призначень звітного періоду (374113,0 тис. грн.).

Видатки загального фонду  профінансовані в обсязі 325033,4 тис.грн., або 97,3% до бюджетних призначень періоду з урахуванням змін.  В порівнянні з минулим роком видатки загального фонду зведеного бюджету збільшились на 37008,2 тис.грн. або на 12,8%.

По галузі «Органи місцевого самоврядування» видатки загального фонду за 2018 рік виконані в сумі  21621,1 тис.грн., або на 94,4%. Цей показник на 6680,9 тис.грн., або на 44,7% більше в порівнянні з минулим роком. По районній раді видатки виконані в сумі 1958,8 тис.грн., що на  32,9 тис.грн. або 1,72% більше проти 2017 року.

По галузі «Освіта» фінансування видатків у 2018 році проводилося за рахунок коштів субвенції  з Державного бюджету в сумі  59021,9 тис.грн. та видатків районного бюджету в сумі 58108,5 тис.грн. Всього по освітній галузі профінансовані видатки в сумі 117130,4 тис.грн., що становить 98,0% до уточнених бюджетних призначень. Цей показник на 24635,4 тис.грн. або 26,6% більше, ніж у минулому році.

По галузі «Охорона здоров’я» видатки загального фонду за 2018 рік профінансовані в сумі 32308,5 тис.грн., або 97,8% до уточнених  річних призначень. З них за рахунок кошів медичної субвенції було профінансовано 27438,1 тис.грн. (в тому числі субвенція з обласного бюджету на придбання інсулінів – 866,4 тис.грн. та сума субвенції, отриманої від Савранського району, – 295,5 тис.грн.), за рахунок коштів субвенції з держбюджету на відшкодування вартості лікарських засобів у 2018 році профінансовано 550,7 тис.грн, а за рахунок коштів районного бюджету – 4319,7 тис.грн.  Медична галузь у 2018 році профінансована на 2470,1 тис.грн. або на 8,3% більше, ніж у 2017 році. 

Видатки по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за 2018 рік профінансовані в сумі 110082,5 тис.грн., або 98,7% до призначень періоду. Цей показник на 3633,5 тис.грн.  або на 3,2% менше у порівнянні з відповідним показником за минулий рік.

        Фінансування виплат допомоги сім’ям з дітьми  забезпечено на 98,5% до бюджетних призначень і становить 62276,1 тис.грн., що на 357,4 тис.грн. або 0,6% менше, ніж відповідний показник за 2017 рік. Заборгованості із зазначених виплат немає.

       Видатки по наданню пільг  населенню виконані на 100% до плану періоду і складають 4520,4 тис.грн., що на 352,3 тис.грн. або 8,5% менше в порівнянні з минулим роком.

      Субсидії населенню на  покриття витрат по оплаті  житлово-комунальних послуг за 2018 рік профінансовані в сумі  35779,4 тис.грн., або 100,0% до уточнених бюджетних призначень. В порівнянні з 2017 роком видатки на надання субсидій населенню зменшились на  5164,8 тис.грн. або на 12,6%.

       Видатки на фінансування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за 2018 рік виконані в сумі 3368,8 тис.грн. (99,7% до річного плану), що на 259,7 тис.грн. або 8,4% більше проти 2017 року.

По галузі «Культура і мистецтво» видатки загального фонду за 2018 рік профінансовані в сумі 8377,3  тис.грн., або 99,2 %, що на 287,5 тис.грн. або 3,6% більше, ніж у минулому році.

Фінансування видатків по галузі «Фізична культура і спорт» становить                   972,0 тис.грн., або 98,0% до уточнених бюджетних призначень. Цей показник на                238,7 тис.грн. або на 32,6% більше проти відповідного показника за 2017 рік.

По галузі «Житлово-комунальне господарство» (благоустрій сіл, селищ) за               2018 рік видатки загального фонду профінансовані в сумі 9694,6 тис.грн., або 97,4% до плану періоду, що на 3623,1 тис.грн.,  або на 59,6% більше, ніж у минулому році.

Видатки спеціального фонду зведеного бюджету проведені в обсязі                        38791,1 тис.грн., або 96,6% до уточнених бюджетних призначень звітного періоду. В порівнянні з 2017 роком видатки спеціального фонду зменшились на  4403,1 тис.грн. або на 10,4%.

 

ЕКОНОМІЧНИЙ   РОЗВИТОК

Виробнича спеціалізація району: сільськогосподарське  виробництво (рослинництво), харчова промисловість.

Трудові ресурси ( 01.01.2019 року) середньооблікова кількість штатних працівників - 3,4 тис. осіб, кількість зареєстрованих безробітних на 01.01.2019 року - 455 осіб, рівень зареєстрованого безробіття по  району становить 2,6%.

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по району  на 01.01.2019 року становила 8219,16 грн., що більше на 31,7% ніж торік (6241,64 грн.).

Станом на 1 січня 2019 року заборгованість із виплати заробітної плати по району відсутня.

 

промисловість

За  2018 рік промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 5658,60 тис. грн., що на 1,6 % менше відповідного періоду минулого року.

 

Найменування підприємства

Обсяг реалізованої продукції (послуг), тис. грн.

Обсяг виробленої продукції (послуг), тис. грн.

2018 рік

 

2017 рік

2018 рік

2017 рік

ТОВ «Любашівський мукомельний комбінат»

1009,0

856,0

1009,0

856,0

Любашівська 

РМ ПМК

1523,6

2119,2

1862,8

2648,5

ПП ВКФ "Одесса-хліб М"

3126,0

2777,0

3126,0

2777,0

 

 

сільське господарство

 Район був та залишається сільськогосподарським, так, як головна частка валового продукту в районі виробляється в сільськогосподарській галузі. Тому, стан справ в даній галузі в значній мірі відображає стан народногосподарського комплексу району в цілому.

В сільськогосподарських підприємства Любашівського району під урожай 2018 року посіяно  40,0 тис.га з них: оз. пшениці – 11481,2 га  оз. ячменю – 5230,6 га; оз. жита –5,0 га; ярий ячмінь – 3100,0 га; яра пшениця – 500,0 га; гороху – 2400,0 га; соняшнику -5820,0  га; кукурудзи на зерно -7640,0 га; соя  - 500,0 га; овочі - 4,0 га; картопля - 2,0 га; озимого ріпаку - 3242,1 га.

 В аграрному секторі району  зібрано валової продукції зернових і зернобобових культур 78,8тис.тон з середньої врожайністю 34,2 ц/ га, в тому числі озимої пшениці              37,5тис.тон, урожайністю 36,6 ц/га, кукурудзи на зерно-21,7 тис.тон, урожайністю 44,0 ц/га. Крім того зібрано соняшнику 39,6 тис.тон з урожайністю 25,3 ц/га, озимого ріпаку 10,1 тис.тон з урожайністю 25,3 ц/га.                                                                   

Найкращі товаровиробники: НВП «Агро-ритм», ф/г «Обрій», ТОВ ВНФ «Зеленогірське», ф/г «Рубін», СВК «Агросвіт», де врожайність  отримано від 48 ц /га до   63 ц\га.

Проводилась робота по виконанню Програми фінансової підтримки галузі тваринництва. Якщо у другому  кварталі дотацію отримала 1 особа - 9 тис.грн, то в третьому кварталі  дотацію отримано на суму 752 тис.грн , що становить  15% від суми дотації по Одеській області. В  четвертому кварталі документи на дотацію за молодняк ВРХ подано від 353 осіб на суму 652 тис.грн.

 

інвестиційна діяльність

Протягом звітного періоду ВАТ «Юсалвія» з реалізації проекту "Сезонний виробничий комплекс по переробці ефіроолійних культур" проводило тестування виробничого процесу.

Відповідно до законодавства в  2018 році видані Містобудівні умови та обмеження на забудову земельної ділянки:

- під будівництво  «Реконструкція комплексу будівель та споруд №7 під сезонний виробничий комплекс з переробки ефіроолійних культур, розташований на території Гвоздавської сільської ради (за    межами населеного пункту)»;

- під будівництво сонячної електростанції (СЕС) в с. Ясенове Друге (мережева,"Зелений тариф" 6,0 МВТ);

-  під  будівництво церкви  Покрови  Пресвятої   Богородиці  та господарчих  споруд в с. Новокарбівка (зі змінами).

З метою перспективного будівництва об’єктів відновлювальної енергетики, на території Любашівського району, внесені зміни до Схеми планування території району. Містобудівною документацією передбачено будівництво сонячних електростанцій:

- смт Любашівка площею 21,2 (10МВт) за межами населеного пункту.

- с. Ясенове Перше 40,6 га (20МВт) за межами населеного пункту.

- с. Демидівка 16,7 га (10МВт) за межами населеного пункту.

- с. Бобрик Другий 10,4 га (5МВт) за межами населеного пункту.

- с. Ясенове Друге 12га (11МВт) в  межах населеного пункту.

- с. Гвоздавка Друга 10,2 га (10МВт) за межами населеного пункту.

- с. Комарівка 22 га (11,0МВт) за межами населеного пункту.

Розроблений  та затверджений детальний план території  для будівництва та експлуатації сонячної  електростанції, потужністю 10 Мвт, на території Любашівської селищної ради за межами населеного пункту, Любашівського району Одеської області.

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Для покращення умов проживання мешканців району протягом року у сфері розвитку інфраструктури реалізовувались відповідні програми.

Виконання районної програми "Питна вода в Любашівському районі на 2011-2013 роки і період до 2020 року"  протягом 2018 року.

Загалом протягом 2018 року виконані роботи з ремонту водопровідних мереж по населеним пунктам району на загальну суму 2485,0 тис грн., із них: з державного бюджету – 290 тис.грн., з обласного бюджету - 1320,8 тис. грн., з місцевого бюджету -   74,2 тис. грн., замінено та прокладено 6,26 км. та встановлено                4 водонапірні башти.

Виконання заходів з благоустрою вулиць населених пунктів Любашівського району протягом 2018 року.

На виконання ремонту  автодороги державного значення Саврань-Бакша-Заплази-Любашівка-М-(05) на договірних засадах із Службою автомобільних доріг в Одеській області з державного бюджету  на виконання робіт з поточного ремонту використано – 29390,8 тис.грн..  На поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Ананьїв - Троїцьке-Березівка-Вікторівка  з державного бюджету використано -2255,5 тис.грн..

Протягом року з місцевих бюджетів  на ремонти вулиць населених пунктів району   використано – 4875,4 тис.грн.. Протягом року з місцевих бюджетів  на встановлення та ремонт вуличного освітлення населених пунктів району   використано – 3558,03 тис.грн..

Капітальний ремонт частини тротуару паркової зони дитячого майданчика на перехресті вул. Софіївська та Володимира Князя та частини тротуару по вул. Володимира Князя від Меморіалу Слави до НВК ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей в на загальну суму 1 041,01 тис. грн. за кошти місцевого бюджету, також частини тротуару паркової зони дитячого майданчика на перехресті вул. Софіївська та Володимира Князя та частини тротуару по вул. Володимира Князя від буд №99до буд. №107 в              смт Любашівка на загальну суму1 255,79 тис. грн. за кошти місцевого бюджету.

В рамках благоустрою населених пунктів та за їх межами протягом 2018 року ліквідовано 111 несанкціонованих сміттєзвалища, орієнтовний обсяг зібраних побутових відходів на несанкціонованих сміттєзвалищах складає 13,1 тис. м3.

Висаджено  325 дерев, 210 куща, упорядковано 29,1 тис.м² газонів та квітників, упорядковано 282,2 тис.м² територій парків, скверів, упорядковано 18,3 тис.м² дитячих та спортивних майданчиків. Упорядковано від сміття    59,4 тис.м² берегів річок, водойм.

На виконання районної програми  "Енергоефективності Любашівського району на 2016-2018 роки" виконані слідуючі заходи:

Капітальний ремонт тепломережі та системи опалення в дошкільному навчальному закладі "Сонечко" смт Любашівка на загальну суму 271,9 тис. грн. з районного бюджету.

Теплі кредити.

      З метою популяризації механізмів державної підтримки на утеплення будинків для населення надано інформацію про надання державної фінансової підтримки для здійснення заходів з підвищення енергоефективності житлових будинків та енергозбереження. Протягом 2018 року кредитами Ощадбанку в рамках Програми державної підтримки населення до впровадження енергоефективних заходів скористались 28 осіб Любашівського району.

 

       ТРАНСПОРТ ТА ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

Характеристика транспортної сфери - Любашівський район розміщений на перехресті двох доріг, які мають загальнодержавне значення, а саме, автодорога  Київ – Одеса, яка пов’язує північ та південь нашої держави та автодорога  Кіровоград – КПП Платонове, яка пов’язує південний захід та центр нашої держави.

На території району розміщено дві залізничні станції – ст. Любашівка та                    ст. Заплази. Через ці станції здійснюється пропуск потягів у бік  міст Одеси, Харкова та Знаменки. Одеська залізниця проходить по Ясенівській, Гвоздавській, Бобрицькій сільським радам та Любашівській селищній раді (перегон Котовськ-Помічна – 24,7 км, 2 колії).

 

ШЛЯХОВА МЕРЕЖА

Усього комунальних доріг392,9 км, з них:

-         з твердим покриттям – 234,4 км;

у т.ч.

-         асфальтним покриттям (асфальт, асфальтобетон) – 152,0 км;

-         бетонним покриттям (цементобетон) – 23,4 км;

-         щебеневим покриттям – 59,0 км

-         з ґрунтовим покриттям – 158,5 км;

 

Усього доріг загального користування – 379,7 км, з них:

з твердим покриттям – 358,1 км,

у т.ч.

цементобетонним покриттям – 43,2 км,

асфальтним покриттям (асфальтобетон, асфальт)– 271,8 км,

щебеневим, бруківкою – 43,1 км.

 

ОСВІТА

До 2018-2019 навчального року належним чином підготовлені приміщення навчальних закладів. На даний час у 20 закладах загальної середньої освіти району налічується 3175 здобувачів освіти. Забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх індивідуальних особливостей, культурних потреб спільно із батьками здійснюють:

19 закладів дошкільної освіти з повним перебуванням дітей, з них: 9 ДНЗ; 10 у складі НВК.

У закладах дошкільної освіти навчається і виховується 996 дітей дошкільного віку.

Для дотримання необхідних умов освітнього процесу охоплено всіма видами харчування 1547 учнів. Безкоштовним гарячим харчуванням забезпечено 1416 школярів  1-4 класів, 131 дитина пільгових категорій.

Забезпечується підвезення  учнів та вчителів до закладів загальної середньої освіти. У підвозі задіяні 14 шкільних автобусів. У звітному періоді придбано ще один шкільний автобус за кошти державного та районного бюджетів на суму  1699,5 тис. грн..

Станом на 1 вересня 2018 року у всіх закладах загальної середньої освіти проведено поточні та капітальні ремонти приміщень на загальну суму                     6834,1 тис.грн. за рахунок місцевих бюджетів та джерел, не заборонених чинним законодавством:

капітальний ремонт майстерні, господарчих приміщень,  корпусів №1, №2 Гвоздавської ЗОШ І-ІІІ ст.;

відремонтовано літні веранди в Любашівському ДНЗ ясла-садок №2 «Казка»;

поточний ремонт класних кімнат Новокарбівської ЗОШ І-ІІ ст.;

капітальний ремонт по заміні віконних блоків, даху та монтаж мансардних вікон Ясенівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. –ДНЗ»;

заміна даху та утеплення фасаду в ДНЗ Зеленогірський ясла-садок «Сонечко»;

заміна дверей в Олександрівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»;

монтаж літнього навісу в Любашівському ДНЗ № 2 ясла-садок «Казка».

Продовжується будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» смт Любашівка, що стало можливим за рахунок співфінансування з державного бюджету у ромірі 1500,0 тис.грн..

В рамках реформування системи освіти НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія»,  Зеленогірську ЗОШ І-ІІІ ст. та Троїцьку ЗОШ І-ІІІ ст. визначено опорними школами.

У 2018 році мережу загальноосвітніх шкіл району приведено до потреб навчального процесу,  проведено оптимізацію чотирьох закладів освіти, а саме:

ліквідовано Агафіївську ЗОШ І-ІІ ст.;

ліквідовано Шликарівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» ;

ліквідовано Іванівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитсадок»;

реорганізовано шляхом пониження ступеню Олександрівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» в Олександрівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» .

З метою створення класів дистанційного навчання, шляхом укладання відповідних угод з Інтернет провайдерами, всі загальноосвітні навчальні заклади ІІ-ІІІ ступенів району забезпечені високошвидкісним інтернетом та частково мережею Wi-Fi.

Згідно вимог Наказу №137 від 13.02.2018 р.  МОНУ «Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи»  і розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016р. №988-р«Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029р.»  В Любашівському районі було забезпечено новими меблями, дидактичним матеріалом, мульти-медійними комплексами, фабриками друку, робочим місцем учителя всі перші класи. На умовах спів фінансування з Державного бюджету виділено  1369тис. грн., з районного –431,9 тис. грн.

У всіх навчальних класах зроблено ремонти та облаштування освітнього простору так, як того вимагає «новий стандарт». Це дало можливість створити навчальні центри, використовувати роботу в групах, розвивати мислення, логіку, навички у дітей.

Школи району отримали шкільні дошки, меблі, кухонне та мультимедійне обладнання в 2018 року на суму 762,2 тис. грн.

Відповідно  висновків психолого – медико - педагогічної консультації в районі нараховується 40 дітей з вадами розумового розвитку. В 2018-2019 навчальному році відкрито 18 класів з інклюзивною освітою  для 24 учнів на базі 6 закладів загальної середньої освіти:

- Гвоздавської ЗОШ І-ІІІ ст..– 2 класи;

- Зеленогірської ЗОШ І-ІІІ ст. – 2 класи

- НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» – 2 класи;

- Троїцької ЗОШ І-ІІІ ст.   – 5 класів;

- Великовасилівської ЗОШ І-ІІ ст.  – 3 клас;

- НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» – 3 класи.

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 14.02.2017 року № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» було виділено 510,4 тис. грн. З них на заробітну плату використано 353,15тис. грн. та на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку – 157,25 тис. грн..

Продовжує свою роботу Дитячо-юнацька спортивна школа. Навчання в школі безкоштовне. До роботи ДЮСШ залучено 58 дітей з багатодітних сімей, 10 дітей - сиріт та 98 дітей з малозабезпечених сімей. На даний час в Любашівській  ДЮСШ налічується 32 групи, в яких займаються 586 дітей.

Протягом  звітного періоду спортсмени та команди району прийняли участь у змаганнях з 11 видів спорту за програмою Обласних сільських спортивних ігор 2018 року.  Команда  району з волейболу серед чоловічих команд посіла ІІІ місце.

В малих олімпійських іграх Одещини прийняли участь 18 спортсменів. Наша команда з дартсу посіла І місце та VІ місце з гирьового спорту . Медалями та грамотами за призові місця нагороджені команди з волейболу та легкої атлетики.

Вихованці ДЮСШ у фінальних змаганнях обласної спартакіади серед школярів  здобули такі місця:

 - з волейболу (юнаки) в смт. Любашівка – І місце;

- «Старти надій» м. Чорноморськ – ІІ місце;

- з баскетболу (юнаки) смт. Доброслав - ІV місце;

- з волейболу (дівчата) в смт. Доброслав –ІІ місце.

Вихованці ФК «Юність» приймали участь у Міжнародних та всеукраїнських турнірах.

Вихованці молодіжної спортивної організації «Ніка» приймали участь в обласних та всеукраїнських турнірах з джиу-джицу.

Вихованці секції боксу приймали участь в районних змаганнях, а на обласних змаганнях представник району став чемпіоном області.

Згідно результатів обласної спартакіади школярів - район посідає 3 місце серед 14 районів півночі Одеської області.

 В  спортивно – масових заходах за  звітний період прийняло участь близько 1120 чол.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Питання збереження здоров`я та життя населення стоїть на постійному контролі райдержадміністрації.

На території Любашівського району функціонує 2 лікувально-профілактичні заклади  - КНП «Любашівська ЦРЛ» і КНП Любашівський районний ЦПМСД Любашівської районної ради, структурними підрозділами якої є: 8 амбулаторій ЗПСМ, 4 ФАПи та  24 ФП.

Амбулаторно – поліклінічна допомога надається КНП «Любашівською ЦРЛ» на 180 відвідувань на зміну, по   КНП «Любашівській ЦРЛ» кількість відвідувань складає - 90185,  а також   КНП Любашівським районним ЦПМСД – 180 відвідувань за зміну, Зеленогірською АЗПСМ  – на 220 відвідувань в зміну, Ясенівською  АЗПСМ – на 50 відвідувань за зміну, Троїцькою АЗПСМ – на 120 відвідувань, Гвоздавською і Солтанівською АЗПСМ – по 10 відвідувань в зміну.

Актуальним залишається питання  вакантних  посад лікарів. На даний час не укомплектовано 2 ФП: с. Олександрівка та с. Агафіївка, залишились вакантні посади 10,25 лікарів ЗПСМ:

- АЗПСМ смт. Любашівка -  3,75

- АЗПСМ с. Бобрик  -   3,0

- АЗПСМ с. Троїцьке – 1,5

- АЗПСМ с. Ясеново – 1,0

- АЗПСМ с. Познанка – 1,0

   Для більш якісного надання медичних послуг потребують оснащення та до оснащення   амбулаторії ЗПСМ та ФАПи. В 2018 році  придбано 12 автоматизованих робочих місць лікаря і 11 наборів меблів на суму 541,0 тис.грн.,

Протягом 2018 року пріоритетним напрямком функціонування КНП Любашівської ЦРЛ було удосконалення та оснащення вторинної ланки надання медичної допомоги населенню.

 

За кошти спеціального рахунку закуплено:

лапораскоп – 30,2 тис.грн.;

біполярний дисектор за  Келлі у зборі- 13,0 тис.грн.;

нервовий стімулятор " Стімуплекс"- 2 од.-50,1 тис.грн.;

лупа налобна хірургічна - 38,8 тис.грн.;

уретроцистоскопічний набір -50,0 тис.грн.;

набор МОС DHS1 – 8,5 тис.грн.;

камера для збереження трупів - 2 од. – 169,0тис.грн.;

візок гідравлічний підйомний – 30,0 тис.грн.;

зшиваючий інструмент Stich – 9,6 тис.грн.;

на загальну суму – 399,6 тис.грн.,

з районного бюджету:

касета для зарядки інструментів хірургічних зшиваючи – 7,2 тис.грн.;

герніостеплер, що згинається  з касети – 6,9 тис.грн.

 Також є потреба в покращенні кадрового складу, вакантні посади лікарів по району на даний час такі: анестезіолог - 1;   педіатр – 1; нарколог – 1 ; лікарі загальної практики сімейної медицини – 10. ;ортопед – травматолог -1; лікар приймального відділення -  1 ; кардіолог-1; лікар з функціональної діагностики-1; неонатолог – 1; ендоскопіст – 1; інфекціоніст – 1; уролог – 1;хірург – 1;

 На даний час проходять  інтернатуру 5 лікарів за такими спеціальностями: 1 лікар-педіатр, 2 лікаря-анестезіологи, лікар – стоматолог – 1; 1 лікар ЗПСМ.   

В районі діє програма «Доступні ліки». В 2018 році, для відшкодування вартості лікарських засобів, передбачено кошти, в сумі 398,8 тис. грн..  Станом на 01.01.2019 року виконано програму на 98,6%.

Необхідно відмітити позитивну  роботу в  напрямку реформуванні первинної ланки, стабілізації народжуваності,  зменшення  смертності,   позитивну  динаміку в роботі щеплювального процесу,  зменшенню показника малюкової смертності, позитивна динаміка в напрямку онкологічної і туберкульозної настороженості. Значно збільшився діапазон   діагностичного обстеження та створено більш комфортні умови перебування в стаціонарі, а особливо в    пологовому відділенні.

4 представника району приймають участь у Госпітальній раді 6 госпітального округу Одеської області. На даний час розглядається питання реформування вторинної ланки медицини, яка передбачає на базі КНП Любашівської ЦРЛ збереження та розширення відділень сучасної діагностики, екстреної хірургії, травматології, кабінету телемедицини та створення багатопрофільного відділення.

 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

З метою виявлення додаткових резервів щодо працевлаштування населення та детінізації заробітної плати в районі працює комісій  з питань легалізації заробітної плати, зайнятості населення  при Любашівській районній державній адміністрації, впродовж 2018 року проведено 12 засідань даної комісії.  З початку року на засіданнях комісії заслухано 72 керівника підприємств  та  фермерських господарств (з 105 запрошених ).

Соціальний захист населення перебуває на постійному контролі районної влади. Особлива увага приділяється малозахищеним верствам населення.

Згідно законів України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» державну допомогу отримали  2747  сімей на суму 62,3 млн.грн..

Щомісячну адресну допомогу отримали 71 внутрішньо переміщена особа.

На обліку перебуває 3 прийомних сім’ї, в яких виховується 7 дітей, у звітному році їм  було призначено та виплачено соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сумі 414 тис. грн.

З вересня 2018 року запроваджений  пілотний проект із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», яку  отримали 66 сімей.

Продовжувалась робота щодо надання житлових субсидій за новим порядком, із змінами, внесених Урядом в 2018 році. Призначено субсидій на оплату житлово-комунальних послуг 4490 особам в сумі 21,9 млн. грн.,  на придбання твердого палива та скрапленого газу 1474 особам в сумі 5,1 млн.грн. 

Виплачено готівкою економію використання субсидії на опалення 1345-ти особам в сумі 744,9 тис.грн.

В Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, на обліку перебуває 8237 осіб, із яких, згідно чинного законодавства пільги на житлово-комунальні послуги отримали 4039 громадян в сумі 4,1 млн.грн.

       Забезпечувалась виплата компенсацій на харчування особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, з державного бюджету допомогу отримали 66 осіб на суму 193,2 тис. грн., щорічну допомогу на оздоровлення отримали 68 осіб на суму 7,0 тис.грн.

       З обласного бюджету компенсовано витрати сім’ям на поховання  12 інвалідів війни та учасників бойових дій в сумі 45,8 тис.грн.

       На протязі року технічними та іншими засобами реабілітації забезпечено 31 особу з інвалідністю на суму 434,2 тис грн.

       Санаторно - курортним лікуванням  забезпечено 23 особи (учасники бойових дій в зоні АТО, особи з інвалідністю, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС).

       Послуги з психологічної реабілітації за рахунок коштів державного бюджету отримали 5 учасників бойових дій в зоні АТО на суму 40,6 тис грн.

       Професійну адаптацію пройшли 3 учасника бойових дій, які навчались  в Любашівському  районному спортивно – технічному клубі сприяння обороні за  професією «водій автотранспортних засобів» категорія «В», за рахунок коштів державного бюджету в сумі 16,7 тис.грн. 

       Згідно районної програми «Милосердя в дії» на 2017-2019 роки матеріальну підтримку  отримали 879 громадян на суму 741,9 тис грн., а саме: адресну цільову допомогу 454 особи; матеріальну допомогу на оплату комунальних послуг 26-ти особам з інвалідністю по зору; адресну допомогу на оздоровлення 40 ветеранів бойових дій в Афганістані; 116 дітей інвалідів отримали допомогу до Міжнародного Дня осіб з інвалідністю; 88 дітей матеріальну допомогу до Дня святого Миколая на суму   17,6 тис.грн.; щорічну адресну допомогу до Дня Незалежності України отримали143 учасника бойових дій АТО  та 12 членів сімей загиблих  на суму 44,9 тис.

      Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  постійно проводив роботу по виявленню одиноких непрацездатних громадян, які потребують допомоги в наданні різних видів послуг.

В районі діє відділення стаціонарного догляду для постійного та тимчасового проживання одиноких непрацездатних громадян на 35 місць, де на даний час проживає 26 одиноких осіб, з них 12 осіб з 5 групою рухової активності та не здатні до самообслуговування та пересування.

Впродовж року забезпечувалось соціально-побутове обслуговування  324 одиноких ветеранів війни, праці та інших громадян похилого віку в умовах постійного місця проживання (вдома).

 

 

КУЛЬТУРА

З метою забезпечення подальшого розвитку культури і мистецтва за звітній період реалізовано низку культурно-мистецьких проектів, які отримали високу оцінку фахівців, вжито заходи для поліпшення умов праці працівників культури, розвитку мистецтва.

За звітний період 2018 року проведено 38 культурно-масових заходів. В сільських клубних закладах проведено 462 культурно-розважальних заходів, 156 виставок декоративно-прикладного мистецтва та 2000 інших заходів (лекцій, бесід, історичних годин та інше).

З них наймасштабніші подій:

- з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей другий районний фестиваль-конкурс «Дитячі мрії кольорові»;

  - другий ковбасний фестиваль-ярмарок "Новий Любашівський базар" та святкування Дня селища Любашівка;

 - виїзний зональний фестиваль української книги пам′яті Михайла Грушевського «Безмежність української книги».

Проведено капітальні ремонти 2 приміщень закладів культури:

-в Гвоздавському Першому СБК за кошти з обласного бюджету в сумі – 637,9тис.грн;

-в Любашівській центральній районній бібліотеці за кошти з районного бюджету в сумі 365,7 тис. грн..

Любашівська централізована бібліотечна система налічує 31 бібліотеку-філію. Всі бібліотеки працюють в тісному зв’язку зі школами, Будинками культури, музеями та іншими організаціями. За 2018 рік до бібліотек району надійшло 1090 екземплярів примірників.

     За останній рік в Любашівській центральній районній бібліотеці запроваджено нові форми роботи:

- першою в Одеській області Любашівська центральна районна бібліотека започаткувала співпрацю з юристами;

- запроваджено безкоштовні курси англійської мови для дорослих;

- започатковано співпрацю з психологом та лікарями;

- великою популярністю користуються майстер-класи для дітей, флешмоби для молоді, літературні вечори, перегляди кінофільмів для дорослих;

- в рамках Стратегічного плану дій  на 2017-2019 роки голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова «Розумний регіон», за кошти районного бюджету проведено ремонт приміщення центральної районної бібліотеки, на базі якої відкрито перший в області  культурно-освітній медіа-центр;

- проведено капітальний ремонт Троїцької сільської бібліотеки для дорослих.

В селі Ясенове Перше розпочала роботу приватна етно-еко-агро-садиба «Медові роси» оздоблена в українському стилі. Відвідувачі даної садиби можуть скуштувати страви притаманні Любашівщині, поласувати справжнім, екологічно чистим медом, пройти курс апітерапії. Також на березі річки Кодима діє садиба «Кодима» в с. Арчепитівка.

 

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Для започаткування та ефективного провадження підприємницької діяльності в              2018 році забезпечено роботу центру надання адміністративних послуг. Центр надання адміністративних послуг є постійно діючим робочим органом Любашівської районної державної адміністрації (далі ЦНАП), утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг в районі.

Протягом 2018 року в районі здійснював роботу регіональний сервісний центр у Одеській області по наданню адміністративних послуг оформлення автотранспорту та посвідчень водія. За 2018 рік, за 8 виїздів, працівниками сервісного центру надано 118 послуг з них: 62 на реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів, 46 на отримання посвідчення водія, 10 на довідку про відсутність судимості.

Для зручності заявників з жовтня 2018 року в центрі встановлено термінал по оплаті адміністративних послуг.

Одним із важливих напрямків діяльності ЦНАП є створення зручних та доступних умов спілкування громадян з владою. Забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами звернення та суб’єктами надання послуг (згідно Закону України "Про адміністративні послуги").

Відділом надання адміністративних послуг Любашівської районної адміністрації впродовж 2018 року надано 5231 адміністративних послуг, а саме:

-     відділ містобудування та архітектури Любашівської районної державної адміністрації  - 79;

-     Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції у Одеській області - 24;

-     Головне управління Держгеокадастру в Одеській області - 15;

-     районний сектор головного управління державної міграційної служби у Любашівському районі Одеської області - 832;

-     відділ Держгеокадастру у Любашівському районі – 2541;

-     Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної адміністрації -8;

-     Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб, реєстрація речового права на нерухоме майно - 1727;

-     Головне управління Держпраці в Одеській області – 1;

-     Державне агентство водних ресурсів в Одеській області  - 4.

Впровадження реформи у сфері надання адміністративних послуг дало можливість суб’єктам звернення отримати в одному місці 116 видів адміністративних послуг.