21.06.2016

Інформація щодо стану народногосподарського комплексу району за січень-квітень 2016 року.

 

 

Інформація

щодо стану народногосподарського комплексу району

за січень-квітень 2016 року.

Фінанси.

Станом на 1 травня 2016 року до зведеного бюджету району надійшло 16249,0 тис. грн. податків і зборів та неподаткових платежів, в тому числі до загального фонду 15116,9 тис. грн. та до спеціального фонду 1132,0 тис. грн.  З врахуванням офіційних трансфертів в обсязі 51189,1 тис. грн., в тому числі суми базової дотації – 2635,6 тис. грн. та субвенцій, одержаних з бюджетів усіх рівнів – 48553,5 тис. грн. – доходи зведеного бюджету району збільшилися і в цілому надходження склали 67438,1 тис. грн., що до плану періоду складає 107,5 % загальних доходів та 168,1 % власних надходжень бюджету. Доходна частина загального фонду по податкам і зборам виконана на 176,7 %.

План  доходів 4 місяців 2016 року  виконано по 13-ти основним видам надходжень:

- по  податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло в сумі 4639,3 тис. грн. (138,9%),

- по податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло 24,3 тис. грн. (839,2%),

- по акцизному податку надійшло 1446,3 тис. грн. (149,5%),

- по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними 

  особами, які є власниками об`єктів нежитлової  нерухомості в сумі 26,9 тис. грн. (640,2 %),

- по  платі за землю надійшло 6507,0 тис. грн. (217,1%),

- по єдиному податку надійшло 2297,6 тис. грн. (202,6%),

- по екологічному податку надійшло 16,5 тис. грн. (119,5%),

- по адміністративним штрафам надійшло 4,2 тис. грн. (348,5%),

- по державному миту надійшло 42,3 тис. грн. (315,7%),

- по надходженням від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності в сумі 17,8 тис. грн. (156,2%),

- по  платі за надані в оренду ставки загальнодержавного значення надійшло 4,7 тис. грн. (775,5%),

- по власним надходженням бюджетних установ 1114,1 тис. грн. (101,6%).

Не виконані бюджетні призначення по 1-му виду надходжень:

-  по платі за надання інших адміністративних послуг надійшло в сумі 50,8 тис. грн. (61,7%), що менше плану на 31,5 тис. грн.

  За 4 місяці 2016 року до районного бюджету надійшли кошти по ПДФО за використані паї поточного року від юридичних осіб в сумі 262,1 тис. грн.. та від одноосібників за використані паї 2015 року в сумі 279,8 тис. грн. (у відрахуваннях - 60%).

Факти за рахунок яких  відбулося зменшення/збільшення надходжень до Державного та Місцевого бюджетів більше ніж на 10%, за січень - квітень 2016 року відповідно даних Любашівської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області:

                                                                                                                                            тис. грн.

Назва податку

Факт 2015

Факт 2016

Відхилення

Відсоток

Державний бюджет

3188,4

4658,7

1470,3

145,1

в т.ч.

 

 

 

 

Податок на прибуток

393,5

183,3

-210,2

46,6

ПДВ

616,9

1465,0

848,1

237,4

Військовий збір

566,6

581,0

14,4

102,5

Збір за використання води

1,2

2,0

0,8

166,6

Збір за використання надра

8,4

6,5

-1,9

77,4

Інші платежі

2168,4

2420,9

252,5

111,6

Місцевий бюджет

8385,3

16223,6

7938,3

193,5

ПДФО

3942,1

5799,1

1857

147,1

Плата за землю

3187,1

6507

3319,9

204,2

Єдиний податок с/г 4 група

570,3

1315,1

477,8

230,6

Єдиний податок

745,8

982,5

136,7

131,7

інші

1417,3

1619,9

202,6

114,3

 

Збільшення надходжень до  Державного бюджету  в січні - квітні місяці 2016 року в  порівнянні з відповідним періодом минулого року спостерігається за рахунок внесених змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет на 2016 рік, а саме:

збільшення мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2016 року;

збільшення відсоткової ставки по  податку на доходи фізичних осіб;

Зменшення по податку на прибуток в січні - березні поточного року відбулося відповідно до змін в податковому законодавстві: платники податків в яких обсяг доходів не перевищує 20 млн.грн. подають податкову звітність по податку на прибуток раз на рік. На даний  час платниками квартальної звітності з податку на прибуток залишаються слідуючі підприємства:  ПраТ « Заплазське хпп», ТОВ «Евда Енерго» .

До Місцевого бюджету  збільшилися надходження по земельному податку січні – квітні 2016 рік в порівняні з минулим періодом 2015 року відбулося за рахунок проведення нормативної грошової оцінки землі за межами населених пунктів не сільськогосподарського призначення та застосування індексу інфляції в розмірі в межах неселеного пункту 1,433%, земель/призначення – 1,2%  

 

Інформація стосовно заборгованості по платежам до бюджету по Любашівському району

 

назва показника

абсолютне значення в ціло-му по району, тис.грн. 

темп росту до відповідного періоду минуло-го року, %

темп росту до початку року, %

найбільші боржники (назва підприємства, код ЄДРПОУ, значення показника, тис.грн.)

Обсяг податкового боргу (чиста недоїмка)

475.8

-110.1

-1.4

 

у тому числі:

 

 

 

 

економічно активні  підприємства

475.8

         -110.1

-1.4

- ФОП Стоянова О.О сума боргу 88,7 тис.грн.

- ТОВ «ТМЗ» сума боргу 141,4 тис.грн.

- ДП «Одеський облавтодор»  сума боргу 22,5тис.грн.

банкрути

0

0

0

 

Обсяг податкового боргу (пеня та штрафні санкції)

52.2

 

51.8

0

 

Обсяг заборгованості з ЄСВ(чиста недоїмка)

364.0

-9.7

+0.3

 

у тому числі:

 

 

 

 

економічно активні  підприємства

364.0

-9.7

+0.3

ТОВ «ТМЗ» сума боргу 146,8 тис.грн.

банкрути

0

0

0

 

Обсяг заборгованості з ЄСВ (пеня та штрафні санкції)

9.8

0

 

0

 

 

 Функціонування промислового виробництва

 Промислове виробництво є одним з основних джерел покращення соціального стану працівників та надходжень до державного бюджету.

Загалом, за  січень-квітень 2016 року промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 1146,0 тис. грн., що на 44,5% більше відповідного періоду минулого року.

Динаміка обсягу  виробництва промислової продукції

 

Найменування підприємства

Продукція, що випускається

Обсяг реалізованої продукції (послуг), тис. грн.

Обсяг виробленої продукції (послуг), тис. грн.

січень-квітень

2016 року

січень-квітень

2015 року

січень-квітень

2016 року

січень-квітень

2015 року

Любашівська 

РМ ПМК

виробництво тротуарної плитки та цегли

323,0

   29,0

-

-

ПП ВКФ "Одесса-хліб М"

виробництво хліба та хлібобулочних виробів

823,0

764,0

802,0

747,0

 

Агропромисловий комплекс

Район був та залишається сільськогосподарським, так як головна частка валового продукту в районі виробляється в сільськогосподарській галузі. Тому, стан справ в даній галузі в значній мірі відображає стан народногосподарського комплексу району в цілому.

Виробництво основних видів тваринницької продукції,  за оперативними даними,  у сільськогосподарських підприємствах (з урахуванням населення), станом на 1 травня 2016 року порівняно з минулим роком характеризуються такими показниками:

- виробництво м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) становить 1019 тонн та 2,1% більше ніж торік;

-  виробництво молока становить 7023 тонни та на 0,6% більше ніж торік;

-  виробництво яєць становить 2032 тис. шт. та на 1,7% більше ніж торік .

За оперативними даними станом 1 травня 2016 року порівняно з відповідним періодом  2015 року в усіх категоріях господарств  (з урахуванням населення) чисельність поголів’я  становила:

- великої рогатої худоби -  11683  гол.(більше на 1,7% ніж торік). 

в.ч. корів - 6160 гол.(більше на 0,2%);

- свиней - 11173 гол, (більше на 0,6%);

- птиці – 143646  гол. (більше на 2,2%).

 

Доходи населення та цінова політика

Забезпечення зростання доходів населення, зменшення їх диференціації та недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати залишається одним із основних завдань соціальної політики.

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника у січні-березні 2016 року становила  2600 грн. та в порівняні з відповідним періодом минулого року  збільшилась на 24,9%. Співвідношення середньої заробітної плати по району становить 60,2% до обласного показника.

З метою виявлення додаткових резервів щодо працевлаштування населення та детінізації заробітної плати в районі працює комісія з питань легалізації заробітної плати, зайнятості населення. З  початку року  відбулось 3  засідання комісії. На засідання комісії з початку року запрошено 10  керівників підприємств району та фізичних осіб – СПД з питань дотримання державних мінімальних гарантій в оплаті праці.

Станом на 1 травня 2016 року  заборгованість із виплати заробітної плати по району відсутня.

 

Ринок праці та  сфера зайнятості

За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних станом на 1 травня 2016 року становила 414 осіб, що на 3,3% менше ніж торік. Направлено на професійне навчання незайнятого населення за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 183 чол.. Організовано навчання 135 чол. із них працевлаштовано 99 чол. під конкретне замовлення підприємців, відповідно до укладених договорів.

 Рівень зареєстрованого безробіття по Любашівському району станом на 01.05.2016 року становить 2,4%.

 

Демографічна ситуація

Демографічна ситуація станом на 1 квітня 2016 року характеризується  тенденцією щодо зменшення кількості жителів району.

 Обсяг природного скорочення за звітний період порівняно з аналогічним періодом 2015 роком зменшився на 170 осіб. Це сталося внаслідок зменшення  кількості народжених на 29 осіб та  збільшення  кількості померлих на 20 осіб.

 

 

Природний рух населення характеризується такими даними:

 

 

Усього

2016 рік у %

до 2015 року

січень-березень

2016 рік

січень-березень

2015 рік

Кількість народжених, осіб

85

114

74,6

Кількість померлих, осіб

166

146

113,7

У результаті загального скорочення чисельність наявного населення  станом на 1 квітня 2016 року становить 30569 чол.. 

 

Оплата житлово-комунальних послуг

Рівень оплати за видами послуг з початку року:

За спожитий природний газ(станом на 01.05. 2016 року):

- по бюджетним організаціям складає  76,0%;

- по населенню складає  72,0%

За спожиту електричну енергію(станом на 01.05. 2016 року):

- по бюджетним організаціям складає 92,4  %;

- по населенню складає 110,48 %

 

 

Начальник відділу економічного розвитку

і торгівлі районної державної адміністрації                                                             О.В.Яковенко

 

вик.: І.І. Аведенко