16.02.2017

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЮБАШІВСЬКОГО РАЙОНУ У 2016 РОЦІ

ІНФОРМАЦІЯ

ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

ЛЮБАШІВСЬКОГО РАЙОНУ У 2016 РОЦІ

 

Фінансовий стан

За  2016 рік до зведеного бюджету району надійшло 70596,4 тис. грн. податків і зборів та неподаткових платежів, в тому числі до загального фонду 64730,0 тис. грн. та до спеціального фонду 5866,4 тис. грн. З врахуванням офіційних трансфертів в обсязі 175267,6 тис. грн., в тому числі суми базової дотації –     7907,1 тис. грн. та субвенцій, одержаних з бюджетів усіх рівнів – 167360,5 тис. грн. – доходи зведеного бюджету району збільшилися і в цілому надходження склали 245864,0тис. грн., що до річного плану складає 101,9% загальних доходів та 107,6% власних надходжень бюджету. Доходна частина загального фонду по податкам і зборам виконана на 109,5 %.

В порівнянні з фактичними надходженнями 2015 року до бюджету району надійшло по загальному фонду податків і зборів більше на 29125,1 тис. грн., темп росту складає 170,2% до надходжень попереднього року.

План  доходів за  2016 рік  виконано по 23-м основним видам надходжень:

- по  податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло в сумі 22136,8 тис. грн. (113,6 %),

- по податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло 24,4 тис. грн. (100,3 %),

- по рентній платі за спец.використання лісових ресурсів надійшло 4,6 тис. грн. (135,5%),

- по акцизному податку надійшло 6224,9 тис. грн. (106,8 %),

- по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової  нерухомості в сумі 56,9 тис. грн. (100,9 %),

- по  платі за землю надійшло 23956,9 тис. грн. (106,9 %),

- по єдиному податку надійшло 11168,3 тис. грн. (108,3 %),

- по екологічному податку надійшло 61,5 тис. грн. (132,7 %),

- по адміністративним штрафам надійшло 4,2 тис. грн. (105,4 %),

- по платі за надання інших адміністративних послуг надійшло 307,5 тис. грн. (111,7%),

- по надходженням від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності в сумі 47,2 тис. грн. (104,8 %),

- по державному миту надійшло 172,0 тис. грн. (103,1 %),

- по  платі за надані в оренду ставки загальнодержавного значення надійшло 30,2 тис. грн. (297,4 %),

- по коштам від продажу земельних ділянок 157,7 тис. грн. (126,0 %).

Не виконані бюджетні призначення по 2-м  видам надходжень:

- по транспортному податку з фіз. осіб надійшло 47,9 тис. грн. (88,5 %), що менше плану на 6,2 тис. грн.,

- по власним надходженням бюджетних установ 5622,2 тис. грн. (89,6%), що менше плану на 653,2 тис. грн.

Доходна частина районного бюджету станом на 01.01.2017 року без урахування трансфертів склала  26207,6 тис. грн., а з врахуванням базової дотації в сумі 7907,1 тис. грн. та субвенцій в сумі 164053,6 тис. грн. - доходи районного бюджету склали 198168,3 тис. грн., або 101,0 % до  плану загальних надходжень та 108,7% до плану власних надходжень. Доходи загального фонду районного бюджету без урахування трансфертів виконано на  113,9%.

 

 Функціонування промислового виробництва

 Промислове виробництво є одним з основних джерел покращення соціального стану працівників та надходжень до державного бюджету.

Загалом, за  січень-грудень 2016 року промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 3851,3 тис. грн., що на 8,5% більше відповідного періоду минулого року.

Збільшення обсягів реалізованої промислової продукції за звітний період                       2016 року, порівняно з відповідним періодом 2015 року, відбулося в основному за рахунок збільшення  реалізації  тротуарної плитки та цегли  Любашівською РМ ПМК.

 

Динаміка обсягу  виробництва промислової продукції

 

Найменування підприємства

Продукція, що випускається

Обсяг реалізованої продукції (послуг), тис. грн.

2016рік до 2015 року,%

Обсяг виробленої продукції (послуг), тис. грн.

2016рік до 2015 року,%

січень - грудень

2016 року

січень - грудень

2015 року

січень - грудень

2016 року

січень - грудень

2015 року

Любашівська 

РМ ПМК

виробництво тротуарної плитки та цегли

1228,3

  1017,0

120,8

1659,0

  1490,4

111,3

ПП ВКФ "Одесса-хліб М"

виробництво хліба та хлібобулочних виробів

2623,0

2532,0

103,6

2557,0

2445,0

104,6

 

Агропромисловий комплекс

Район був та залишається сільськогосподарським, так як головна частка валового продукту в районі виробляється в сільськогосподарській галузі. Тому, стан справ в даній галузі в значній мірі відображає стан народногосподарського комплексу району в цілому.

В поточному році зібрано зернових та зернобобових культур  на площі 28954га, валовий збір становив 111,5 тис. тонн, що на 42,0% більше ніж торік. Середня урожайність – 38,5 ц/га порівняно з попереднім роком зросла на 8,6 ц/га (по області урожайність склала - 40,7 ц/га).

Найвища урожайність досягнута:

-ТОВ НВП « Агро-Ритм» (голова – Стоцький В.П.) - урожайність 65,4 ц/га,

- Ф/г «Зоря – 2» (голова – Байрамов Г.О.)  -  59,6 ц/га,

-ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (керівник Митрофанський В.Ф.) – 57,8 ц /га.

Виробництво соняшнику на зерно у сільськогосподарських підприємствах за  2016 рік, за статистичними даними, становить 34,7 тис. тонн, що на  40,5% більше ніж торік,  урожайність становила  24,7 ц з га, що більше на 6 ц з га в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

 

Валовий збір основних сільськогосподарських культур сільськогосподарськими підприємствами району

 

Валовий збір, тис. тонн

Урожайність, ц з 1 га

2015 рік

2016 рік

2016р. у

% до 2015р.

2015 рік

2016 рік

2016р. (+,–) до 2015р.

Зернові та зернобобові культури

78,5

111,5

142,0

29,9

38,5

+8,6

Соняшник на зерно

24,7

34,7

140,5

18,7

24,7

+6

 

        Пріоритетними напрямами розвитку тваринництва в районі є : молочне та м'ясне скотарство, свинарство, птахівництво.

За оперативними даними станом 1 січня 2017 року порівняно з 1 січня 2016 року в усіх категоріях господарств  (з урахуванням населення) чисельність поголів’я  становила:

- великої рогатої худоби -  11347  гол. (менше на 0,2%).

  в.ч. корів - 6160 гол.(на рівні минулого року);

- свиней - 7845 гол, (менше на 29,6%);

- птиці - 131172 гол. (більше на 1,4%).

Середня продуктивність тварин становила: надій на корову - 3958 кг, середньодобовий приріст молодняку ВРХ на відгодівлі - 612 г, середньодобовий приріст свиней - 238 г.

Виробництво основних видів тваринницької продукції,  за оперативними даними,  у сільськогосподарських підприємствах (з урахуванням населення), за  2016 рік порівняно з минулим роком характеризуються такими показниками:

- виробництво м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) збільшилося на 4 тонн та становить 3,804 тис. тонн,

-  виробництво молока залишилось на рівні минулого року і склало 23,2 тис. тонн,

-  виробництво яєць зменшилось на 89 тис. шт. та становить 9413 тис. шт..

 

Капітальні  інвестицій

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій у січні–вересні 2016р. були власні кошти підприємств та організацій, за даний період по району освоєно 19640 тис. грн., що 49,9% більше відповідного періоду  минулого року. Освоєно капітальних інвестицій на одну одиницю населення  637.3 грн., що на 50,4% більше ніж торік. 

На будівництво житлових будівель було використано 1138,2 тис. грн. (за звітний період минулого  року – 1558,0  тис. грн.) капітальних інвестицій, які  освоєно на будівництві індивідуальних житлових будинків.

 

Будівельна галузь

Для покращення умов проживання мешканців району, в рамках виконання Програми соціально-економічного розвитку району протягом року у сфері розвитку інфраструктури  виконано роботи з поточного та капітального ремонту вулиць та доріг загального користування, а саме:

-   середній ремонт автодороги Т-16-21 Саврань-Бакша-Заплази-Любашівка-/М-05/ в межах с.Солтанівка протяжністю 1,5км, в межах с. Гвоздавка Перша -0,3км, підрядник ФГ «Зоря-2»    смт Любашівка.

-   середній ремонт автодороги Р-75 КПП«Тимкове»-Балта-Первомайськ-Доманівка-Олександрівка на ділянках км13+361-км51+159, км61+000-км81+742 (окремими ділянками) на суму 12000,0 тис.грн. з обласного бюджету, підрядник ТОВ «Березівкашляхбуд».

-   поточний ремонт автодороги Т-16-23 Ананьїв-Троїцьке-Березівка-Вікторівка на ділянці М-05 - с.Новотроїцьке довжиною 1км,  підрядник філія «Любашівська ДЕД».

-   поточний ремонт під’їзду до автостанції, що розташована біля автодороги державного значення М-05 Київ-Одеса, проектна потужність 0,3 тис.м², підрядник ФГ «Зоря-2» смт Любашівка.

-   капітальний ремонт вул. Чайковського в смт Любашівка, проектна потужність 2,5 тис.м² на суму 942,4 тис. грн.,

-   капітальний ремонт вул. 8 Березня в смт Любашівка,  на суму 301,4 тис. грн.,

-   капітальний ремонт вул. Кодимська в с. Бобрик, на суму 100 тис. грн..

 На виконання заходів передбачених районною програмою «Забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій Любашівського району  на 2012-2016 роки»  розроблена топографо-геодезична основа для схеми планування району в   М 1:25000.

     Розроблена та затверджена схема планування території району, використано 284,825 тис. грн. з обласного бюджету.

     Протягом дії програми за рахунок місцевих бюджетів, в 15 сільських радах для 41 населеного пункту району, виконані топографо-геодезичні плани в  М 1:2000 з використанням коштів місцевих бюджетів  (1402,637 тис. грн.).

       Станом на 01.01.2017 р. укладені договори на виконання проектних робіт по виготовленню генеральних планів населених пунктів смт Любашівка, с. Гвоздавка Друга, с. Кричуново, с. Адамівка, с. Бобрик Перший, с. Бобрик Другий, с.Янишівка,   с. Арчепитівка та с. Покровка, с. Ясеново Друге.

     Новокарбівською сільською радою затверджено розроблений генеральний план с. Новокарбівка.

 У 2016 році на виконання заходів Програми питна вода в Любашівському районі на 2011-2013 роки і період до 2020 року, з метою забезпечення населення якісною питною водою, за рахунок фінансування бюджетів усіх рівнів, проведено капітальний ремонт   водопровідних   мереж в    8    населених   пунктах  на   загальну    суму     4329,9 тис. грн..

 

Енергоефективність та енергозбереження

Протягом 2016 року, з метою підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів, скорочення  обсягів споживання природного газу бюджетними установами та організаціями в   районі   виконані роботи із заміни віконних блоків на 10 об’єктах та технічного переоснащення системи опалення на 2 об’єктах соціальної інфраструктури району на загальну суму 7085,1 тис. грн. із них 2085,1 тис. грн. з районного бюджету.

 

 

 Розвиток підприємництва

З метою підтримки та розвитку малого підприємництва району   реалізована Програма підтримки малого підприємництва  на 2015-2016 роки, якою передбачались  заходи з впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності, інформаційного забезпечення підприємницької діяльності, сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва.

Рішенням координаційної ради з питань розвитку підприємництва  при  районній державній адміністрації, згідно Програми, надано матеріальна допомога на розвиток власної справи 2 фізичним особам - підприємцям на суму 35,0 тис. грн..

 Для започаткування та ефективного провадження підприємницької діяльності в 2016 році - забезпечено роботу центру надання адміністративних послуг. На удосконалення   роботи Центру  з районного бюджету використано 36,4 тис.грн.

Загалом відділом надання адміністративних послуг  районної державної адміністрації за звітний період прийнято та оброблено документів:

показники

за 2016 рік

Кількість звернень до ЦНАП, у т.ч.

7116

-     заяв на отримання адміністративних послуг;

6966

-     заяв на отримання документів дозвільного характеру;

81

-     заяв на отримання декларацій

69

Кількість консультацій

7218

з них з питань дозвільної системи

78

Кількість наданих адміністративних послуг, у т.ч.

5533

-     адміністративних послуг;

5486

-     документів дозвільного характеру;

18

-     декларацій

29

Станом на 1 січня 2017 року в   районі   зареєстровано  1181 суб'єкт підприємництва,  з яких 434 юридичних осіб та 747 фізичних осіб.

 

Ринок праці та  сфера зайнятості

За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних станом на 1 січня 2017 року  становила 408 осіб, що на 10,1% менше ніж торік. Рівень зареєстрованого безробіття по Любашівському району станом на 01.01. 2017 року становить 2,3%, що на 0,3 відсоткових пункти менше ніж у попередньому році. Направлено на професійне навчання незайнятого населення за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 253 чол.. Організовано навчання 251 чол. із них працевлаштовано 248 чол. під конкретне замовлення підприємців, відповідно до укладених договорів. Надано одноразову допомогу на розвиток підприємницької діяльності 12 чол..

З метою виявлення додаткових резервів щодо працевлаштування населення та детінізації заробітної плати в районі працює комісія з питань легалізації заробітної плати, зайнятості населення. З  початку року  відбулось 8  засідань комісії. На засідання комісії з початку року запрошено 23  керівника підприємств району та фізичних осіб – СПД з питань дотримання державних мінімальних гарантій в оплаті праці.

 

 Доходи населення

Забезпечення зростання доходів населення, зменшення їх диференціації та недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати залишається одним із основних завдань соціальної політики.

Середньомісячна заробітна платапрацівників у січні – вересні 2016 року

 

Нараховано в середньому штатному працівнику

грн.

у % до

січня–вересня 2015 р.

середнього рівня по регіону

по району

2682,0

119,7

51,8

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника у січні-вересні 2016 року становила  2682,0 грн. та в порівняні з відповідним періодом минулого року  збільшилась на 19,7%.

Станом на 1 січня 2017 року  заборгованість із виплати заробітної плати по району відсутня.

 

Демографічна ситуація

Демографічна ситуація станом на 1 жовтня 2016 року характеризується  тенденцією щодо зменшення кількості жителів району.

 Внаслідок природного скорочення  населення  кількість жителів Любашівського району  зменшилась  на 135 осіб.. 

Природний рух населення характеризується такими даними:

 

Усього

2016 рік у %

до 2015 року

січень-вересень

2015 рік

січень-вересень

2016 рік

Кількість народжених, осіб

283

271

95,7

Кількість померлих, осіб

422

406

96,2

 

У результаті загального скорочення чисельність наявного населення  станом на 1 жовтня  2016 року становить 30550 чол..