13.11.2018

Інформація про підсумки соціально-економічного розвитку Любашівського району за січень-вересень місяць 2018 року.

Інформація про підсумки соціально-економічного розвитку Любашівського району за січень-вересень місяць 2018 року.

 

Фінанси

Станом на 01.10.2018 року до зведеного бюджету району надійшло 77361,5 тис. грн. податків і зборів та неподаткових платежів, в тому числі до загального фонду 73712,5 тис. грн. та до спеціального фонду 3649,0 тис. грн. З врахуванням офіційних трансфертів в обсязі 180463,8 тис. грн., в тому числі суми базової дотації – 10587,5 тис. грн., дотації з місцевого бюджету – 8837,1 тис. грн. та субвенцій, одержаних з бюджетів усіх рівнів – 161039,2 тис. грн. – доходи зведеного бюджету району збільшилися і в цілому надходження склали 257825,3 тис. грн., що до плану періоду складає 101,4 % загальних доходів та 114,2 % власних надходжень бюджету. Доходна частина загального фонду по податкам і зборам виконана на 114,8%.

В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду 2017 року до бюджету району надійшло по загальному фонду податків і зборів більше на 15324,4 тис. грн., темп росту складає 126,2 % до надходжень відповідного періоду попереднього року.

План  доходів за 9 місяців 2018 року виконано по 15-ти основним видам надходжень:

- по  податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло в сумі 28451,7 тис. грн. (104,4%),

- по акцизному податку надійшло в сумі 4804,5 тис. грн. (122,3%),

- по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло в сумі 369,6 тис. грн. (140,9 %),

- по  платі за землю надійшло 25647,9тис. грн. (123,2%),

- по єдиному податку надійшло 13063,8 тис. грн. (122,2 %),

- по платі за надання інших адміністративних послуг надійшло 443,9 тис. грн. (112,9 %),

- по державному миту надійшло 78,5 тис. грн. (110,3 %),

- екологічному податку надійшло 41,9 тис. грн. (129,6 %),

- по власним надходженням бюджетних установ надійшло 3583,1 тис. грн. (103,6%).

 Не виконується план періоду по 5-и видам надходжень:

- по  рентній платі за спец. використання лісових ресурсів надійшло менше на 8,7 тис. грн. (менше плану на 90,5 %),

- по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надійшло менше на 147,5 тис. грн. (менше плану на 29,1 %),

- по надходженням від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності надійшло менше на 12,8 тис. грн. (менше плану на 26,4%),

- по  платі за надані в оренду ставки загальнодержавного значення надійшло менше на 5,6 тис. грн. (менше плану на 12,1 %),

- по адміністративному збіру за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надійшло менше на 2,2 тис. грн. (менше плану на 12,1%).

На вказану дату до районного бюджету надійшли кошти по ПДФО за використані паї поточного року від юридичних осіб в сумі 5154,4 тис. грн.. та від одноосібників за використані паї 2017 року в сумі 774,0 тис.грн. (у відрахуваннях - 60%).

 

Функціонування промислового виробництва

 За  січень-вересень 2018 року промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 3872,0 тис. грн., що на 4,4 % більше відповідного періоду минулого року.

Динаміка обсягу  виробництва промислової продукції

 

Найменування підприємства

Обсяг реалізованої продукції (послуг), тис. грн.

Обсяг виробленої продукції (послуг), тис. грн.

січень-вересень

2018 року

січень-вересень

2017 року

%

січень-вересень

2018 року

січень-вересень

2017 року

%

ТОВ«Любашівський мукомельний комбінат»

752,0

657,0

114,5

752,0

657,0

114,5

Любашівська 

РМ ПМК

820,0

1282,2

63,9

878,0

1689,0

51,9

ПП ВКФ"Одесса-хліб М"

2300,0

1770,0

129,9

2306,0

1770,0

129,9

 

Агропромисловий комплекс

Район був та залишається сільськогосподарським, так як головна частка валового продукту в районі виробляється в сільськогосподарській галузі. Тому, стан справ в даній галузі в значній мірі відображає стан народногосподарського комплексу району в цілому.

На 1 жовтня 2018 року, за даними Головного управління статистики в Одеській області, сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) одержано:

- 62,2 тис. тонн  зерна, що на 19,8% менше ніж на відповідну дату минулого року. Середня урожайність зернових культур (без кукурудзи)  становить 31,9ц з га (на 2,7 % менше ніж торік);

- 34,7 тис. тонн соняшнику, що більше на 67,5% ніж торік. Середня урожайність соняшнику становить 26,8 ц з га ( на 34,2% більше ніж торік).

Кількість великої рогатої худоби у сільськогосподарських  підприємствах становить 1420 гол., що більше на 15,1% ніж торік, у тому числі овець та кіз – 440 гол (на 17,3% менше).

 

Доходи населення

Середньооблікова кількість штатних працівників на 01 жовтня 2018 року - 3496 осіб (на 01 жовтня 2017 року – 3598 осіб). Середньомісячна зароб.плата штатного працівника  за даними Подільської ДФС -   5903,03 грн. (4814,7 грн. -2017 рік.).

Проведено 9   засідань районної комісій  з питань легалізації заробітної плати, зайнятості населення  при Любашівській районній державній адміністрації. На засіданнях комісії заслухано 47 керівників та фізичних особ-підприємців щодо легалізації праці найманих працівників та підвищення рівня заробітної плати. Згідно прийнятого рішення керівникам  господарств рекомендовано підвищити рівень заробітної плати  працівникам не менше державних мінімальних гарантій, а керівникам підприємств з розрахунку міжкваліфікаційних співвідношень.

Станом на 1 жовтня 2018 року, згідно статистичних даних,  заборгованість із виплати заробітної плати по підприємствам, установам та організаціям району,  відсутня.

 

        Ринок праці та  сфера зайнятості.

За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних станом на  кінець вересня  2018 року становила 259 осіб (2017 рік -272 особи). Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію у цілому по району - 19 чол. проти 39 в 2017 році. Кількість вакансій в 2018 році - 14 одиниць проти 7 вакансій в 2017 році. Направлено на професійне навчання незайнятого населення за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 259 чол.. Організовано навчання та працевлаштовано під конкретне замовлення підприємців, відповідно до укладених договорів 253 чол. та працевлаштовано 217 чол..

 

Криміногенна ситуація

За повідомленням прокуратури Одеської області, протягом січня – вересня  2018 року по Любашівському району обліковано 165 кримінальних правопорушень, що на 48,8% менше ніж за відповідний період  минулого року (338):

- найвища питома вага, із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів - тяжкі та особливо тяжкі злочини становить 56,4% від загальної кількості (93),  або менше від січня - вересня 2017 року на 135 правопорушень,

- скоєних у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення – 9 правопорушень, або менше від січня - вересня 2017 на  1  правопорушення,

- 4 кримінальних правопорушень, скоєних в стані алкогольного сп’яніння, або менше від минулого року на 6 правопорушень,

- кількість виявлених осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, у січні–вересні 2018 року - 44 чол. що становить -86,2% до аналогічного періоду 2017 року (51).

  -  у січні–вересні 2018 року неповнолітніми скоєно  3 кримінальних правопорушень,  тоді, як у  минулому році за цей же період було скоєно 8 кримінальні правопорушення.

 

 Демографічна ситуація

Демографічна ситуація станом на 1 вересня 2018 року характеризується  тенденцією щодо зменшення кількості жителів району.

 Обсяг природного скорочення населення за звітний період становить  -125 осіб.

Природний рух населення характеризується такими даними:

 

 

Усього

2018 рік у %

до 2017 року

січень-серпень

2018 року

січень-серпень

2017 року

Кількість народжених, осіб

196

227

86,3

Кількість померлих, осіб

321

360

89,2

 

У результаті загального скорочення чисельність наявного населення  станом на 1 вересня  2018 року становить 29865 чол., що на 343 чол. менше ніж  торік (30208 чол.).