05.10.2018

Інформація про підсумки соціально-економічного розвитку Любашівського району за січень-серпень місяць 2018 року.

Інформація про підсумки соціально-економічного розвитку Любашівського району за січень-серпень місяць 2018 року.

 

Фінанси

Станом на 01.09.2018 року до Зведеного бюджету району надійшло 65455,0 тис. грн. податків і зборів та неподаткових платежів, в тому числі до загального фонду 62239,3 тис. грн. та до спеціального фонду 3215,7 тис. грн. З врахуванням офіційних трансфертів в обсязі 163909,3 тис. грн., в тому числі суми базової дотації – 9411,2 тис. грн., дотації з місцевого бюджету – 7746,1 тис. грн. та субвенцій, одержаних з бюджетів усіх рівнів – 146752,0 тис. грн. – доходи зведеного бюджету району збільшилися і в цілому надходження склали 229364,3 тис. грн., що до плану періоду складає 102,0 % загальних доходів та 114,2 % власних надходжень бюджету. Доходна частина загального фонду по податкам і зборам виконана на 114,9%.

В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду 2017 року до бюджету району надійшло по загальному фонду податків і зборів більше на 10847,2 тис. грн., темп росту складає 119,9% до надходжень відповідного періоду попереднього року.

План  доходів за 8 місяців 2018 року виконано по 9-ти основним видам надходжень:

- по  податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло в сумі 24255,1 тис. грн. (107,2 %),

- по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло в сумі 244,9 тис. грн. (118,2 %),

- по  платі за землю надійшло 22513,5 тис. грн. (126,2%),

- по єдиному податку надійшло 10892,4 тис. грн. (119,8 %),

- по платі за надання інших адміністративних послуг надійшло 399,7 тис. грн. (125,9 %),

- по державному миту надійшло 70,7 тис. грн. (117,1 %),

 - по  платі за надані в оренду ставки загальнодержавного значення надійшло 37,6 тис. грн. (170,7 %),

 - екологічному податку надійшло 41,8 тис. грн. (139,5 %),

- по власним надходженням бюджетних установ надійшло 3149,9 тис. грн. (101,6%).

Не виконується план періоду по 5-и видам надходжень:

- по  рентній платі за спец. використання лісових ресурсів надійшло менше на 8,6 тис. грн. (менше плану на 90,4 %).

- по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надійшло менше на 48,3 тис. грн. (менше плану на 13,3 %).

- по надходженням від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності надійшло менше на 12,7 тис. грн. (менше плану на 26,4%).

- по акцизному податку надійшло менше на 365,3 тис. грн. (менше плану на 10,6%),

- по адміністративному збіру за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надійшло менше на 1,3 тис. грн. (менше плану на 7,5%).

На вказану дату до районного бюджету надійшли кошти по ПДФО за використані паї минулого року від юридичних осіб в сумі 3462,5 тис. грн.. та від одноосібників за використані паї 2017 року в сумі 761,9 тис. грн. (у відрахуваннях - 60%).

 

Функціонування промислового виробництва

 За  січень-серпень 2018 року промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 3506,0 тис. грн., що на 2,2 % більше відповідного періоду минулого року.

Динаміка обсягу  виробництва промислової продукції

 

Найменування підприємства

Продукція, що випускається

Обсяг реалізованої продукції (послуг), тис. грн.

Обсяг виробленої продукції (послуг), тис. грн.

січень-серпень 2018 року

січень-серпень

2017 року

січень-серпень

2018 року

січень-серпень

2017 року

ТОВ «Любашівський мукомельний комбінат»

виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

655,0

582,0

655,0

582,0

Любашівська 

РМ ПМК

виробництво тротуарної плитки та цегли

820,0

1282,2

878,0

1689,0

ПП ВКФ "Одесса-хліб М"

виробництво хліба та хлібобулочних виробів

2031,0

1565,0

2031,0

1565,0

 

 

Агропромисловий комплекс

Район був та залишається сільськогосподарським, так як головна частка валового продукту в районі виробляється в сільськогосподарській галузі. Тому, стан справ в даній галузі в значній мірі відображає стан народногосподарського комплексу району в цілому.

На 1 вересня 2018 року, за даними Головного управління статистики в Одеській області, сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) одержано 126,3 тис. ц соняшника, що в 3,1 раза більше ніж на відповідну дату минулого року. Середня урожайність становить 32,6 ц з га (на 12,4%  більше ніж торік).

Стосовно галузі тваринництва - кількість великої рогатої худоби у сільськогосподарських  підприємствах становить 1465 гол., що більше на 18,2% ніж торік, у тому числі овець та кіз – 452 гол. (на 18,6 менше ніж торік).

 

 

 

 

Доходи населення та ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників на 01 вересня 2018 року (за даними Подільської ДФС)- 3604 осіб, середньомісячна заробітна плата штатного працівника  -   5066,73 грн.

Проведено 7 засідання комісії  з питань легалізації заробітної плати, зайнятості населення. На засіданні комісії в вересні місяці заслухано 4 керівника підприємств, 8 керівників фермерських господарств щодо легалізації праці найманих працівників, які надали письмові пояснення щодо господарської діяльності  та виплати заробітної плати найманим працівникам. Станом на 1 вересня 2018  року  заборгованість із виплати заробітної плати по району відсутня.

За даними Державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних станом на  1 серпня  2018 року становила 252 особи, що на 13,7% менше відповідного періоду минулого року.

 

 Демографічна ситуація

Демографічна ситуація станом на 1 серпня 2018 року характеризується  тенденцією щодо зменшення кількості жителів району.

 Обсяг природного скорочення населення за звітний період становить  -193 особи.

Природний рух населення характеризується такими даними:

 

 

Усього

2018 рік у %

до 2017 року

січень-липні

2018 року

січень-липні

2017 року

Кількість народжених, осіб

173

197

87,8

Кількість померлих, осіб

284

307

92,5

 

У результаті загального скорочення чисельність наявного населення  станом на 1 серпня  2018 року становить 29855 чол., що на 12,6% менше відповідного  періоду минулого року (30237 гол.).