28.08.2018

Інформація про підсумки соціально-економічного розвитку Любашівського району за січень-липень місяць 2018 року.

 

Фінанси

Станом на 01.08.2018 року до Зведеного бюджету району надійшло 52377,8 тис. грн. податків і зборів та неподаткових платежів, в тому числі до загального фонду 49618,2 тис. грн. та до спеціального фонду 2759,6 тис. грн. З врахуванням офіційних трансфертів в обсязі 149957,6 тис. грн., в тому числі суми базової дотації – 8234,8 тис. грн., дотації з місцевого бюджету – 6655,1 тис. грн. та субвенцій, одержаних з бюджетів усіх рівнів – 135067,7 тис. грн. – доходи зведеного бюджету району збільшилися і в цілому надходження склали 202335,4 тис. грн., що до плану періоду складає 100,5 % загальних доходів та 111,0 % власних надходжень бюджету. Доходна частина загального фонду по податкам і зборам виконана на 111,5%.

В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду 2017 року до бюджету району надійшло по загальному фонду податків і зборів більше на 7981,2 тис. грн., темп росту складає 119,2% до надходжень відповідного періоду попереднього року.

План  доходів за 7 місяців 2018 року виконано по 12-ти основним видам надходжень:

- по  податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло в сумі 19770,4 тис. грн. (102,3 %),

- по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло в сумі 196,5 тис. грн. (150,4 %),

- по  платі за землю надійшло 16263,2 тис. грн. (113,5%),

- по єдиному податку надійшло 9226,1 тис. грн. (130,8 %),

- по акцизному податку надійшло 2997,6 тис. грн. (105,1%),

- по адміністративному збіру за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надійшло 15,9 тис. грн. (106,1%),

- по платі за надання інших адміністративних послуг надійшло 392,0 тис. грн. (146,3 %),

- по державному миту надійшло 59,4 тис. грн. (118,5 %),

 - по  платі за надані в оренду ставки загальнодержавного значення надійшло 35,6 тис. грн. (191,2 %),

 - екологічному податку надійшло 32,4 тис. грн. (134,8 %),

- по власним надходженням бюджетних установ надійшло 2703,3 тис. грн. (101,6%).

Не виконується план періоду по 3-м видам надходжень:

- по  рентній платі за спец. використання лісових ресурсів надійшло менше на 9,4 тис. грн. (менше плану на 98,7 %).

- по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надійшло менше на 30,2 тис. грн. (менше плану на 9,8 %).

- по надходженням від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності надійшло менше на 6,5 тис. грн. (менше плану на 15,7%).

На вказану дату до районного бюджету надійшли кошти по ПДФО за використані паї минулого року від юридичних осіб в сумі 1596,0 тис. грн.. та від одноосібників за використані паї 2017 року в сумі 723,3 тис. грн. (у відрахуваннях - 60%).

 

Функціонування промислового виробництва

 За  січень-червень 2018 року промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 2723,2 тис. грн., що на 4,0 % менше відповідного періоду минулого року.

Динаміка обсягу  виробництва промислової продукції

 

Найменування підприємства

Продукція, що випускається

Обсяг реалізованої продукції (послуг), тис. грн.

Обсяг виробленої продукції (послуг), тис. грн.

січень-липень

2018 року

січень-липень

2017 року

січень-липень

2018 року

січень-липень

2017 року

ТОВ «Любашівський мукомельний комбінат»

виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

564,0

512,0

564,0

512,0

Любашівська 

РМ ПМК

виробництво тротуарної плитки та цегли

393,2

954,2

818,0

1233,6

ПП ВКФ "Одесса-хліб М"

виробництво хліба та хлібобулочних виробів

1766,0

1370,0

1766,0

1370,0

 

 

Агропромисловий комплекс

Район був та залишається сільськогосподарським, так як головна частка валового продукту в районі виробляється в сільськогосподарській галузі. Тому, стан справ в даній галузі в значній мірі відображає стан народногосподарського комплексу району в цілому.

На 1 липня 2018 року, за даними Головного управління статистики в Одеській області, сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) одержано 96,6 тис. ц зерна, що на 20,8% менше ніж на відповідну дату минулого року. Середня урожайність зернових культур (без кукурудзи)  становить 28,1ц з га (на 40,4 % менше ніж торік).

Кількість великої рогатої худоби у сільськогосподарських  підприємствах становить 1461 гол., що більше на 39,8% ніж торік, у тому числі овець та кіз – 488 гол (на 13,6 менше).

 

Доходи населення

Середньооблікова кількість штатних працівників на 31 липня 2018 року - 3518 осіб (на 31 липня 2017 року – 3708 осіб). Середньомісячна зароб.плата штатного працівника  -   9238,54 грн. (за даними Любашівської ДФС.)

Проведено 5 засідання комісії  з питань легалізації заробітної плати, зайнятості населення та тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної  плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та  інших соціальних виплат. На засіданнях комісії заслухано 12 керівників та 1 фізичну особу-підприємця щодо легалізації праці найманих працівників та підвищення рівня заробітної плати.

Станом на 1 серпня 2018  року  заборгованість із виплати заробітної плати по району відсутня.

 

        Ринок праці та  сфера зайнятості.

За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних станом на  1 серпня  2018 року становила 273 особа. Направлено на професійне навчання незайнятого населення за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 226 чол.. Організовано навчання та працевлаштовано під конкретне замовлення підприємців, відповідно до укладених договорів 226 чол. та працевлаштовано 220 чол..

 

Правосуддя і злочинність

За даними прокуратури Одеської області, у січні – червні 2018 року обліковано 120 кримінальних правопорушень, що на 55,1 % менше ніж на відповідну дату минулого року, із них 66 тяжкі та  особливо тяжкі. (Кодимський р-н – 87, Подільський – 111, Савранський 99, Ширяївський -97).

 

 Демографічна ситуація

Демографічна ситуація станом на 1 червня 2018 року характеризується  тенденцією щодо зменшення кількості жителів району.

 Обсяг природного скорочення населення за звітний період становить  -136 осіб.

Природний рух населення характеризується такими даними:

 

 

Усього

2018 рік у %

до 2017 року

січень-травень

2018 року

січень-травень

2017 року

Кількість народжених, осіб

125

136

91,9

Кількість померлих, осіб

224

235

95,3

 

У результаті загального скорочення чисельність наявного населення  станом на 1 червня  2018 року становить 29912 чол., що на 420 чол. менше ніж  торік (30332чол.).