Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік в Любашівському районі

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

смт  Любашівка

 

19.09.2017                                                                     №593/Ад-2017

 

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік в Любашівському районі

 

 Відповідно до статей 2, 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017  року № 308-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік", розпорядження голови облдержадміністрації від 08.09.2017 №793/А-2017 з цього питання, з метою широкого інформування жителів Любашівського району щодо євроатлантичної інтеграції України:

 

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік в Любашівському районі (далі - План заходів), що додається.

 

2. Доручити керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити виконання Плану заходів та інформувати про хід його виконання сектор по зв’язкам з громадськістю та пресою апарату райдержадміністрації щокварталу до 16 числа останнього місяця звітного періоду.

 

3. Сектору по зв’язкам з громадськістю та пресою апарату райдержадміністрації інформувати про хід виконання заходів управління  комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації щокварталу до 20 числа останнього місяця звітного періоду.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                     В.В. Лабуш

 

 

 

 

 

      ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

19.09.2017    №593/Ад-2017

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань

євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік в Любашівському районі

 

Комунікаційні цілі Концепції

Найменування заходу

Цільова аудиторія

Джерела фінансування

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Поглиблення формування розуміння і підтримки жителями Любашівського району державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та практичних кроків щодо зближення з НАТО

Забезпечити широке висвітлення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та у районній газеті «Хлібороб» державної політики з питань співробітництва України з НАТО та заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції  України на 2017 рік

 

Населення району

Не потребує фінансування

Сектор по зв’язкам з громадськістю та пресою апарату райдержадміністрації, районна газета «Хлібороб»

(за узгодженням)

Протягом 2017 року

Забезпечити проведення моніторингу публікацій з питань євроатлантичної інтеграції України у районній газеті «Хлібороб»

 

Районна газета «Хлібороб»

Не потребує фінансування

Сектор по зв’язкам з громадськістю та пресою апарату райдержадміністрації, районна газета «Хлібороб»

(за узгодженням)

 

Протягом 2017 року

Проводити у взаємодії з громадськими організаціями соціологічні дослідження щодо ставлення громадськості та визначення факторів впливу на підтримку НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України

Населення району

Не потребує фінансування

Сектор по зв’язкам з громадськістю та пресою апарату райдержадміністрації

Протягом 2017 року

Створити на офіційному веб-сайті райдержадміністрації розділ «Євроатлантична інтеграція» та забезпечити його систематичне інформаційне наповнення

 

Інтернет - користувачі

Не потребує фінансування

Сектор по зв’язкам з громадськістю та пресою апарату райдержадміністрації

Вересень   2017 року

Проводити тематичні семінари, лекції для учнів загальноосвітніх навчальних закладів району з питань державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції  України

 

Учні  загальноосвітніх навчальних закладів району

Не потребує фінансування

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Протягом 2017 року

Підвищення рівня розуміння та довіри з боку жителів Любашівського  району до засад, принципів, політики та діяльності НАТО

Забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та у районній газеті «Хлібороб» матеріалів щодо реформування сектору безпеки і оборони України відповідно до стандартів та рекомендацій НАТО, а також невійськові ініціативи НАТО

 

Населення району

Не потребує фінансування

Сектор по зв’язкам з громадськістю та пресою апарату райдержадміністрації, районна газета «Хлібороб»

(за узгодженням)

Протягом 2017 року

Надавати організаційну та інформаційну підтримку громадським організаціям у реалізації проектів щодо інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції

 

Інститути громадянського суспільства

Не потребує фінансування

Сектор по зв’язкам з громадськістю та пресою апарату райдержадміністрації

Протягом 2017 року

Проводити тематичні виховні години, лекції, бесіди, «круглі столи», конференції, інтелектуальні вікторини та ігри, флешмоби, присвячені  євроатлантичній інтеграції  України

 

Учні  загальноосвітніх навчальних закладів району

Не потребує фінансування

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Вересень - грудень 2017 року

Проводити пізнавальні заходи в бібліотеках району, присвячені  євроатлантичній інтеграції  України

Учні  загальноосвітніх навчальних закладів району

Не потребує фінансування

Відділ культури райдержадміністрації

Протягом 2017 року

Протидія дезінформації, спрямованої на дискредитацію НАТО та відносин України з НАТО

Проводити роз’яснювальну роботу, брифінги з актуальних питань співробітництва України з НАТО

Населення району

Не потребує фінансування

Сектор по зв’язкам з громадськістю та пресою апарату райдержадміністрації

Протягом 2017 року