15.01.2016

Зміни до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами.

Зміни до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами.

 

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, а також з метою удосконалення казначейського обслуговування коштів державного бюджету затверджено Наказ Міністерства фінансів України 10 грудня 2015 року № 1125 Зареєстрований  в Міністерстві юстиції України «05» січня 2016 року за № 6/28136 «Зміни до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами.

А саме :

2) абзац перший пункту 4.6 доповнити реченням такого змісту: «У разі внесення змін до спеціального фонду кошторису розпорядники бюджетних коштів разом із довідкою про зміни до кошторису подають до органу Казначейства зведення показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін».

7. У розділі XI:

1) абзац другий пункту 11.3 викласти в такій редакції:

«Підтвердні документи надаються у разі потреби здійснення авансування, поетапної оплати зареєстрованих бюджетних фінансових зобов’язань.»;

2) доповнити пункт 11.5 новими абзацами такого змісту:

 «Розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) має право в будь-який час до переказу коштів з його рахунка відкликати платіжні доручення з органу Казначейства, що його обслуговує. Платіжні доручення відкликаються лише в повній сумі.

Для відкликання платіжного доручення до органу Казначейства подається лист за підписом посадової особи розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), яка має право першого підпису на розрахункових документах.».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 31

до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

(пункт 11.3)

 

 

 

 

ПЛАТІЖНЕ  ДОРУЧЕННЯ     №  ___

 

 

 

0410001

 

від “ ____ ” ___________ 20___ р.

Одержано банком

 

“__” _________20___р.

Платник

 

 

Код

 

 

 

Банк платника       Державна казначейська служба України

 

                                            у м. Києві

 

Код банку

 

 

 

ДЕБЕТ рах. №   

 

 

СУМА

820172

 

 

 

 

 

Отримувач

 

 

КРЕДИТ  рах. №

Код

 

 

 

Банк отримувача

 

                                             у м.                                                 

 

Код банку

 

 

 

 

Сума словами    

 

 

 

 

Призначення платежу КПКВК; КЕКВ або ККК; економічна сутність платежу; № і дата підтвердних та інших документів, на підставі яких здійснюються перерахування з урахуванням вимог законодавства України; ПДВ або без ПДВ.

 

ДР

 

 

 

  М. П.            Підписи   

 

 

 

 

 

 

 

Проведено банком

 

“___”   _____________  20___ р.

 

          Підпис банку

 
 

 

Примітка. У полі “Призначення платежу” можуть бути введені додаткові параметри, визначені Державною казначейською службою України.