16.04.2015

Про набрання чинності Закону України №191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)»

У газеті «Голос України» від 04.04.2015 №61 опубліковано Закон України №191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», який був прийнятий Верховною Радою України 12 лютого 2015 року.

Законом скасовуються, зокрема:

- надання дозволу на проведення промислових випробувань дослідних і експериментальних зразків гірничошахтного устаткування та матеріалів, які застосовуються у шахтах і рудниках, що надається органами гірничого та санітарно-епідеміологічного нагляду після їх перевірки (експертизи) на відповідність правилам безпеки та вимогам санітарного законодавства;

- надання громадянам дозволу виконавчими комітетами місцевих рад на виконання робіт з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення приватного житлового фонду, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, а також не потребують введення таких об’єктів в експлуатацію;

- проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації машин, призначених для застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюється дія технічного регламенту щодо машин;

- проведення обов’язкової державної експертизи проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь та скасування нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах у різних природно-сільськогосподарських регіонах;

- надання висновку щодо відповідності вимогам стосовно надання послуг з укладення та реєстрації угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції і продовольства для державних та регіональних потреб та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (Мінагрополітики);

- надання дозволу на встановлення або спорудження когенераційних установок на базі існуючих енергетичних об’єктів;

- проведення атестації виробництва підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції.

Законом скорочені терміни надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; встановлена плата за проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав; визначені функції Єдиного державного порталу адміністративних послуг; спрощена процедура переобладнання та перепланування жилих приміщень тощо.

Повноваження державного реєстратора, передбачені Законами України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців","Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", з прийому документів для надання адміністративних послуг та видачі оформлених результатів їх надання можуть виконувати посадові особи органів місцевого самоврядування, адміністратори центрів надання адміністративних послуг.

Повний текст Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)»