02.11.2014

ДЕКЛАРАЦІЯ про наявні обсяги цукру

ДЕКЛАРАЦІЯ  

про наявні обсяги цукру

станом на_____________2014 р.

 

1. Найменування  юридичної особи та її місце – знаходження або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця  та її місце проживання  ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

2. Код платника податків згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків ______________________________________________________________________________________________________________

 

3. Наявні обсяги цукру (упакований та/або без упаковки) ________________________ кг

 

 

 

Найменування

 

Наявний обсяг на початок

звітного періоду

Надходж. цукру

за звітний

період

Використ. (реалізація) цукру  

за звітний

період

Наявний обсяг

на кінець

звітного  періоду

1. Цукор білий (ДСТУ 4623:2006), усього

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

цукор білий кристалічний

 

 

 

 

пресований цукор

 

 

 

 

сахароза для шампанського

 

 

 

 

цукрова пудра

 

 

 

 

2. Інший цукор

 

 

 

 

 

Фізична особа –

Підприємець                                    ______________                   _________________________

                                                                    /підпис/                                                /ініціали та прізвище/

МП                                                                                                                                      ______________2012 р.

 

Керівник

юридичної особи                             _______________                 __________________________

                                                                    /підпис/                                                /ініціали та прізвище/

МП                                                                                                                                      ______________2012 р.

Головний бухгалтер

юридичної особи                             ________________               __________________________

                                                                    /підпис/                                                /ініціали та прізвище/

МП                                                                                                                                      ______________2012 р.

 

 

Реєстраційний номер                                                      ___________  від ____________2012 р.

 

 

_______________________                         ____________________                                _____________________________

(Посада особи, яка                                                   /підпис/                                                /ініціали та прізвище/

зареєструвала декларацію)                                                            

МП                                                                                                             

 

 

 

 

_______________ № _______

 

 

 

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ

про наявні обсяги цукру

по Красноокнянському району

станом на  1 листопада 2011 року

 

Найменування

Наявні обсяги цукру, кг

1. Цукор білий (ДСТУ 4623:2006), усього

12,5

в тому числі:

 

цукор білий кристалічний

 

пресований цукор

 

сахароза для шампанського

 

цукрова пудра

12,5

2. Інший цукор

-

 

 

 

            Розподіл обсягів цукру за місцем його зберігання

 

Усього цукру, кг                                          ___12,5___ ____

 

у тому числі того, що

зберігається на складах:                             

 

суб’єктів господарювання, що

виробляють цукор                                       ________-_________

 

 

інших суб’єктів господарювання              ________-_________

 

Кількість суб’єктів господарювання,

що подали декларації про наявні

обсяги цукру                                                ________7_________

 

 

 

 

 

Начальник інспекції  якості та

формування ресурсів сільськогосподарської 

продукції райдержадміністрації                                                                Н.П.Бєлоус

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ № _____

                                                        ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ

про декларування цукру суб’єктами його зберігання

по Красноокнянському району  станом на  1 травня  2012 року

п/п

Найменування декларантів

Цукор білий, всього

кг

у тому числі: за видами, кг

цукор білий кристалі

чний

пресований цукор

сахароза для шампан.

цукрова пудра

інший цукор

1

П/п «Дорошенко»

151

150

 

 

1

 

2

П/п Дзьоник

101

100

 

 

1

 

3

П/п Назарова Ю. І.

101,2

100

 

 

1,2

 

4

ФОП Манохіна С.В.

40,4

40

0,2

 

0,2

 

5

ФОП Куліковська О.Ф.

35,5

35

0,5

 

0

 

6

ФОП Моріора М.Л.

60

50

 

 

10

 

7

ФОП Костишина Н.А.

100

100

 

 

 

 

8

ФОП  Кіріца А.В.

30

30

 

 

 

 

9

ПП Куниця І.П.

32

30

2

 

 

 

10

ФОП Москул Д.А.

76

76

 

 

 

 

11

ФОП Щепківська О.А.

67

65

 

 

2

 

12

ФОП Поворознюк М.І.

102,5

100

 

 

2,5

 

13

 П/П Артьомова О.Я.

1910

1910

 

 

 

 

14

П/П «Булига В.М.»

69,9

65

 

 

4,9

 

15

СПД Запорожець О.І.

109

106

1

 

2

 

16

КРСТ

48

46

 

 

2

 

17

ФОП Слєпова Р.В.

150

150

 

 

 

 

18

ФОП Рошкован Н.М.

32

32

 

 

 

 

19

ФОП Чудіна І.О.

12

12

 

 

 

 

20

ФОП Коноваленко Н.К.

15

15

 

 

 

 

21

ФОП Юза Л.А.

10

10

 

 

 

 

22

ФОП Барабаш Т.М.

51

50

 

 

1

 

23

ФОП  Дунська   Р.І.

10

10

 

 

 

 

24

ФОП Бумбу В.П.

25

25

 

 

 

 

25

ФОП Кобилянський В.

52

50

 

 

2

 

 26

СПД Костенюк Т.Г.

45,6

45

 

 

0,6

 

27

ФОП Ільєва А.М.

50,4

50

 

 

0,4

 

28

ФОП Денега О.В.

14

8

4,5

 

1,5

 

 

Разом:

3500,5

3451,8

8,2

40,5

-

-

                                            Розподіл обсягів цукру за місцем його зберігання

Усього цукру, кг, у тому числі того,

що зберігається на складах                                                    3500,5

суб’єктів господарювання, що                                                 

виробляють цукор                                                                      -

інших суб’єктів господарювання                                      _______

Кількість суб’єктів господарювання,

що подали декларації про наявні

обсяги цукру                                                                        __28____        

 

 

 

Начальник інспекції  якості та

формування ресурсів сільськогосподарської 

продукції райдержадміністрації                                                                                       Н.П.Бєлоус