Розпорядок роботи керівництва і працівників органу

 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 смт  Любашівка

26.07.2016                                                                     №337/Ад-2016

 

Про затвердження правил внутрішнього службового розпорядку Любашівської 
районної державної адміністрації та визнання розпорядження райдержадміністрації від      
16 вересня 2014 року №361/Ад-2014 таким,  що втратило чинність 

Відповідно до ст. 142 Кодексу законів про працю України, ст. 47 Закону України "Про державну службу", п.1 ч.1 ст.39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1993 року №1010 "Про тривалість робочого дня для працівників органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування",  на підставі наказу Національного агентства України з питань державної служби від      03.03.2016 року №50, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2016 року за №457/28587 "Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку":

 

1. Затвердити правила внутрішнього службового розпорядку Любашівської районної державної адміністрації (додаються).

 

2. Відділу з питань управління персоналом апарату Любашівської районної державної адміністрації (Сальченко Л.М.)  довести до відома всіх державних службовців та працівників райдержадміністрації затверджені правила внутрішнього службового розпорядку Любашівської районної державної адміністрації під підпис.

 

3. Розпорядження райдержадміністрації від 16.09.2014 року №361/Ад-2014 "Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Любашівської районної державної адміністрації" визнати таким, що втратило чинність.

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на виконуючого обов’язки першого заступника голови районної державної адміністрації Сироватка В.Д.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                              Т.А. Скапровська

 

 

     ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної державної адміністрації

26.07.2016       №337/Ад-2016

 

 

Правила внутрішнього службового розпорядку

Любашівської районної державної адміністрації

 

 

І. Загальні положення

1. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку в Любашівській районній державній адміністрації (надалі – райдержадміністрація), режим роботи, умови перебування державних службовців та працівників в райдержадміністрації та забезпечення раціонального використання їх робочого часу.

2. Службова дисципліна в райдержадміністрації ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державними службовцями та працівниками своїх обов'язків,  створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила внутрішнього службового розпорядку затверджуються загальними зборами (конференцією) державних службовців райдержадміністрації за поданням голови райдержадміністрації і виборного органу первинної профспілкової організації на основі цих правил.

4. Правила внутрішнього службового розпорядку райдержадміністрації доводяться до відома всіх державних службовців та працівників, які працюють у цьому органі, під підпис.

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки

 

  1. Державні службовці та працівники райдержадміністрації повинні дотримуватись вимог етичної поведінки:

- дотримуватись у роботі принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свої професійну честь і гідність;

- уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування, не припускати прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян;

- під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

ІІІ.  Робочий час і час відпочинку

1. Тривалість робочого часу становить 40 годин на тиждень.

2. В райдержадміністрації встановлено п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота, неділя.

- початок роботи щоденно о 8:00 годин;

- перерва для відпочинку і харчування - з 13 години до 14 години щоденно;

- кінець робочого дня: понеділок, вівторок, середа, четвер -  о 17:15 годині,  п’ятниця -  16:00 годин.

3. Перерва для відпочинку і харчування не включається в робочий час і працівники можуть використовувати її  на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи,    у структурних підрозділах райдержадміністрації може встановлюватися інший режим роботи відповідно до діючого законодавства про працю.

5. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.

6. Облік робочого часу у районній державній адміністрації здійснюється у табелі обліку використання робочого часу (далі - табель).

7. Для забезпечення контролю своєчасного виходу, прибуття на роботу відомості зазначеного табелю подаються відповідальною особою до відділу з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації.

 

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем чи працівником про свою відсутність

1. Державний службовець, працівник  повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі чи засобами телефонного зв’язку або іншим доступним способом. У разі відсутності безпосереднього керівника, повідомити про свою відсутність на роботі заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації згідно розподілу обов’язків між головою та заступниками голови, керівником апарату районної  державної адміністрації або голову районної державної адміністрації.

Наступного дня після відсутності державний службовець, працівник зобов’язані надати докази поважності причини своєї відсутності на роботі.

2. У разі недотримання державним службовцем чи працівником вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність працівника на робочому місці.

3. У разі ненадання працівником доказів поважності причини своєї відсутності на роботі,  він повинен подати письмові пояснення на ім’я голови районної державної адміністрації щодо причин своєї відсутності для подальшого прийняття рішення.

 

V. Перебування державного службовця та працівника в районній державній адміністрації у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець та працівник може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за розпорядженням голови районної державної адміністрації, про який повідомляється первинна профспілкова організація райдержадміністрації,  в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до чинного законодавства.

  Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного працівника не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Голова районної державної адміністрації  за потреби може залучати працівника районної державної адміністрації до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

  Чергування працівників після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється відділом з питань управління персоналом    і затверджується головою районної державної адміністрації за погодженням з первинною профспілковою організацією.

3. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця чи працівника, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається відділом з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації голові райдержадміністрації для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

4. За роботу в зазначені дні (час) працівникам районної державної адміністрації надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами працівників. У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи структурних підрозділів райдержадміністрації у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час дні відпочинку надаються протягом трьох місяців з дати останнього залучення до роботи державного службовця працівника у вихідні, святкові та неробочі дні.

5. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VІ. Порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців та працівників шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис працівника (у тому числі як відповідального виконавця) на документі або у журналі реєстрації документів.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівників шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Любашівської районної державної адміністрації.

 

VIІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки 

1. Голова районної державної адміністрації зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку головою райдержадміністрації покладені відповідні функції.

2. Державні службовці та працівники районної державної адміністрації повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівниками, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкції з охорони праці в районній державній адміністрації відповідає голова районної державної адміністрації та визначена нею відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIІІ. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

 

1. Державний службовець або працівник райдержадміністрації зобов’язаний до звільнення   з посади чи переведення на іншу посаду передати справи, електронні документи (електронні носії інформації) керівнику структурного підрозділу або уповноваженій особі, на яку буде покладено виконання його обов’язків. Довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно передається начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації. Вищезазначені  уповноважені особи районної державної адміністрації зобов’язані прийняти справи, електронні документи (електронні носії інформації)  і майно.

2. Факт передачі справ, електронних документів (електронних носіїв інформації)  і майна засвідчується актом, який складається у трьох примірниках  і підписується начальником відділу фінансово-господарського забезпечення, начальником відділу з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації та  державним службовцем або працівником, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, працівнику, який звільняється,    чи переводиться на іншу посаду, другий примірник долучається до особової справи державного службовця, працівника, третій примірник залишається у відділі фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

 

IХ. Прикінцеві положення

 1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця та працівника до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку вирішуються головою районної державної адміністрації, а у випадках передбачених чинним законодавством, спільно, або за згодою з первинною профспілковою організацією районної державної адміністрації.