09.11.2015

- Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Любашівській районній державній адміністрації Одеської області»

ЗВІТ

 про повторне відстеження результативності регуляторного акту  «Про затвердження Регламенту  Центру надання адміністративних послуг при Любашівській районній державній адміністрації Одеської області»

 

  1. 1.      Вид та назва регуляторного акту для повторного відстеження:

 

 розпорядження голови Любашівської районної державної адміністрації від 30.09.2014 року №383/Ад-2014 “Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Любашівській районній державній адміністрації»

 

  1. 2.      Виконавець заходів з відстеження:

відділ надання адміністративних послуг Любашівської районної державної адміністрації      

  1. 3.      Цілі прийняття акта:

головним завданням прийняття цього акту є побудова ефективної системи надання адміністративних послуг, а також визначення порядку організації роботи та взаємодії учасників центру надання адміністративних послуг – адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг

 

  1. 4.      Строк виконання заходів з відстеження:

повторне відстеження результативності регуляторного акту проводилося з 01.09.2015 року по 15.10.2015 року

 

  1. 5.      Тип відстеження:

повторне

  1. 6.      Метод одержання результатів відстеження:

узагальнення та аналіз законодавчої нормативно-правової бази та громадської думки, інформація адміністраторів центру надання адміністративних послуг

 

  1. 7.      Данні на основі яких проводилося відстеження результативності:

-         дані журналу реєстрації звернень на отримання адміністративної послуги,

-         опитування об’єктів звернення,

-         рівень поінформованості суб’єктів звернення,

-         середній час, який займає у заявника процедура звернення до Центру,

-         кількість скарг на роботу Центру

 

 

 

  1. 8.      Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акту:

- виконання вимог акту не потребує витрачання додаткового часу та коштів для суб’єктів звернення,

-  за даними опитування рівень поінформованості суб’єктів звернення з основними положеннями акту високий,

-  кількість суб’єктів звернення до центру з 01.01.2015 по 15.10.2015 року – 6927 особи в тому числі 575 суб'єктів  господарювання, надано 7345 консультацій,

-  середній час процедури звернення 15-30 хвилин для отримання послуги, 5 хвилин для отримання результатів наданої послуги, 5-7 хвилин для отримання консультації,

-  скарг на роботу Центру не надходило.

 

  1. 9.      Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

-       доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи центру);

-       належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-       чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-       отримання адміністративних послуг в одному приміщенні;

-       мінімізація часу на очікування в черзі;

-       мінімізація кількості відвідувань центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

-       можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

-       контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

-       отримання у приміщенні центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-       вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

-       визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

-       наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

-   доступ суб'єктів звернень до інформації     про стан, хід та результати розгляду їх звернень.