09.11.2015

- Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаватимуться через Центр надання адміністративних послуг при Любашівській районній державній адміністрації Одеської області»

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності регуляторного акту«Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаватимуться через Центр надання адміністративних послуг при Любашівській районній державній адміністрації Одеської області»

 

  1. 1.      Вид та назва регуляторного акту для повторного відстеження:

 

розпорядження голови Любашівської районної державної адміністрації від 30.09.2014 року №384/Ад-2014 “Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаватимуться через Центр надання адміністративних послуг при Любашівській районній державній адміністрації»  

 

  1. 2.      Виконавець заходів з відстеження:

відділ надання адміністративних послуг Любашівської районної державної адміністрації      

  1. 3.      Цілі прийняття акта:

розпорядження підготовлено з метою врегулювання питання щодо визначення переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Любашівській районній державній адміністрації, забезпечення дотримання законності, прозорості  в системі надання адміністративних послуг

  1. 4.      Строк виконання заходів з відстеження:

повторне відстеження результативності регуляторного акту проводилося з 01.09.2015 року по 15.10.2015 року

  1. 5.       Тип відстеження:

повторне

  1. 6.      Метод одержання результатів відстеження:

узагальнення та аналіз законодавчої нормативно-правової бази та громадської думки, інформація адміністраторів центру надання адміністративних послуг

  1. 7.      Данні на основі яких проводилося відстеження результативності:

     показниками результативності є дані  суб’єктів звернення за період 01.01.2015 року по 15.10.2015 року

-          дані журналу реєстрації звернень на отримання адміністративної послуги, опитування об’єктів звернення,

-         кількість суб’єктів надання адміністративних послуг,

-         кількість наданих адміністративних послуг,

-         середній термін розгляду звернення,

     дія даного регуляторного акту поширюється на  невизначене коло суб'єктів на території дії акту.

  1. 8.      Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акту:

-  встановлено чіткі вимоги до надання адміністративних послуг в Центрі, їх якості та доступності,

-  встановлено чіткий перелік адміністративних послуг, що надається через Центр,

-  кількість суб’єктів звернення до центру з 01.01.2015 по 15.10.2015 року – 6927 особи в тому числі 575 суб'єктів  господарювання, надано 7345 консультацій,

-  середній час процедури звернення 15-30 хвилин для отримання послуги, 5 хвилин для отримання результатів наданої послуги, 5-7 хвилин для отримання консультації,

-  середній термін розгляду звернення 10 днів,

-  скарг на роботу Центру не надходило.

- максимальна поінформованість про адміністративні послуги, які надаються державними органами

- відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

- раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

  1. 9.      Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

- відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

- дотримання принципу організаційної єдності;

-  раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

- мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

- мінімізація корупційної складової;

- оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

- налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників центру, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

- доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи центру;

- чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

- отримання адміністративних послуг у одному приміщенні;

- мінімізація кількості відвідувань центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

- можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

- отримання у приміщенні центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформлені документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;