09.11.2015

- Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про утворення Центру надання адміністративних послуг при Любашівській районній державній адміністрації Одеської області»

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності регуляторного акту 

   «Про утворення Центру надання адміністративних послуг при Любашівській районній державній адміністрації Одеської області»

 

  1. 1.      Вид та назва регуляторного акту для повторного відстеження:

 

 розпорядження голови Любашівської районної державної адміністрації від 30.09.2014 року №382/Ад-2014 “Про утворення центру надання адміністративних послуг при Любашівській районній державній адміністрації»

 

  1. 2.      Виконавець заходів з відстеження:

відділ надання адміністративних послуг Любашівської районної державної адміністрації      

  1. 3.      Цілі прийняття акта:

розпорядження прийняте з метою створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги у Любашівському районі шляхом створення та функціонування центру надання адміністративних послуг.

Прийняття цього акту чітко визначає порядок організації роботи та взаємодії учасників центру надання адміністративних послуг –адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг:

- забезпечує можливість отримання адміністративних послуг у одному приміщенні у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому;

- забезпечує вільний доступ до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

- надає можливість отримати фахові консультації від експертів – консультантів адміністративних органів – суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні центру надання адміністративних послуг у визначений графіком їх роботи час;

- виключає випадки виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

- запроваджує сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищує якість їх надання.

 

  1. 4.      Строк виконання заходів з відстеження:

повторне відстеження результативності регуляторного акту проводилося з 01.09.2015 року по 15.10.2015 року

  1. 5.      Тип відстеження:

повторне

  1. 6.      Метод одержання результатів відстеження:

узагальнення та аналіз законодавчої нормативно-правової бази та громадської думки, інформація адміністраторів центру надання адміністративних послуг

 

  1. 7.      Данні на основі яких проводилося відстеження результативності:

     показниками результативності є дані  суб’єктів звернення за період 01.01.2015 року по 15.10.2015 року

-          дані журналу реєстрації звернень на отримання адміністративної послуги, опитування об’єктів звернення,

-         кількість суб’єктів надання адміністративних послуг,

-         кількість наданих адміністративних послуг,

-         середній термін розгляду звернення,

     дія даного регуляторного акту поширюється на на невизначене коло субєктів на території дії акту

 

  1. 8.      Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акту:

-  забезпечено виконання на території району Закону України «Про адміністративні послуги»,

-  забезпечено організаційну єдність діяльності об’єктів надання адміністративних послуг,

-  встановлено чіткі вимоги до надання адміністративних послуг в Центрі, їх якості та доступності,

-  кількість суб’єктів звернення до центру з 01.01.2015 по 15.10.2015 року – 6927 особи в тому числі 575 суб'єктів  господарювання, надано 7345 консультацій,

-  середній час процедури звернення 15-30 хвилин для отримання послуги, 5 хвилин для отримання результатів наданої послуги, 5-7 хвилин для отримання консультації,

-  середній термін розгляду звернення 10 днів,

-  скарг на роботу Центру не надходило.

 

  1. 9.      Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

- відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

- дотримання принципу організаційної єдності;

-  раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

- мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

- мінімізація корупційної складової;

- оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

- налагодження прозорих і партнерськихс тосунків у співпраці учасників центру, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

- формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

- доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи центру);

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

- чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

- отримання адміністративних послуг у одному приміщенні;

- мінімізація часу на очікування в черзі;

- мінімізація кількості відвідувань центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

- можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

- отримання у приміщенні центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформлені документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

-       наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

-  доступ суб'єктів звернень до інформації     про стан, хід та результати розгляду їх звернень.