11.02.2015

- Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта розпорядження районної державної адміністрації №124/Ад-2013 від 01.06.2013 року «Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції роб

Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акта розпорядження районної державної адміністрації №124/Ад-2013 від 01.06.2013 року «Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Любашівського району»

1. Назва виконавця заходів відстеження.

 Відділ економічного розвитку і торгівлі  Любашівської  районної державної адміністрації.

2. Цілі прийняття акта.

 Метою прийняття розпорядження є визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), здатного забезпечувати належну якість підготовки матеріалів при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району.

3. Тип відстеження.

 Повторне

4. Методи одержання результатів відстеження.

 Шляхом опитування суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом, представників громадських організацій та громадськості.

5. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.

 З метою одержання якісних показників результативності регуляторного акта відділом економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації була проаналізована інформація, що надійшло під час опитування суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом, представників громадських організацій та громадськості.

6. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

 Якісними показниками результативності регуляторного акта є:

- забезпечення прозорості умов та порядку набуття права на проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, спрощення роботи органів виконавчої влади при організації перевезень;

 - суб’єкти господарювання матимуть можливість набувати право на проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району на конкурсних засадах на чітко визначених умовах;

 - забезпечення у майбутньому якісних послуг з перевезення пасажирів.

7. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

 Впровадження даного регуляторного акту встановило чіткий механізм визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу.