17.03.2017

Зразки рішень про об’єднання громад

Зразки рішень про об’єднання громад

ЗРАЗКИ ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДО КОЖНОГО ЕТАПУ ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД

І етап. Ініціювання

Закон №157: Стаття 5. Ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад
1. Ініціаторами добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст можуть бути:
1) сільський, селищний, міський голова;
2) не менш як третина депутатів від загального складу сільської, селищної, міської ради;
3) члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи;
4) органи самоорганізації населення відповідної території (за умови представлення ними інтересів не менш як третини членів відповідної територіальної громади).
2. Пропозиція щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад повинна, зокрема, містити:
1) перелік територіальних громад, що об’єднуються, із зазначенням відповідних населених пунктів;
2) визначення адміністративного центру об’єднаної територіальної громади та її найменування.
3. Сільський, селищний, міський голова забезпечує вивчення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи.
4. Порядок проведення громадського обговорення з питань, передбачених цим Законом, визначається сільською, селищною, міською радою.

Пропозиція щодо добровільного об’єднання територіальних громад може бути оформлена у вигляді:
– розпорядження сільського, селищного, міського голови (стаття 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), якщо таке об’єднання ініціює сільський, селищний, міський голова;
– письмового звернення до сільського, селищного, міського голови від депутатів, якщо таке об’єднання ініціюється третиною депутатів від загального складу місцевої ради;
– письмового звернення до сільського, селищного, міського голови з доданим відповідним протоколом проведеного зібрання членів територіальної громади або органів самоорганізації населення.

Ініціювання добровільного об’єднання сільським, селищним, міським головою

Проект
___________ міський (селищний, сільський) голова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від «____» ________ 2015 року № _____

Про ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст

Відповідно до частин 1, 2 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Ініціюю добровільне об’єднання територіальних громад сіл _______, _______, ______ сільської ради, села_____________, селища__________ ______________ селищної ради…. в __________________ територіальну громаду з центром у місті (селищі, селі) _______________ .
2. Провести громадське обговорення щодо можливого добровільного об’єднання територіальних громад протягом 30 днів з дня прийняття цього розпорядження.
3. Включити до порядку денного _______ сесії ____ скликання ________ міської (селищної, сільської) ради питання про добровільне об’єднання територіальних громад сіл _______, _______, ______ сільської ради, села _____________, селища__________ ______________ селищної ради… в __________________ територіальну громаду з центром у місті (селищі, селі) _______________ .
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

__________ міський (селищний, сільський) голова _______________ ПІБ

Розгляд сільським, селищним, міським головою звернення (пропозиції) від депутатів, членів територіальної громади, органів самоорганізації населення щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

Сільський, селищний, міський голова розглядає таке звернення одним із можливих варіантів:
а) накладанням резолюції на таке звернення (пропозицію) від депутатів, членів територіальної громади, органів самоорганізації населення щодо добровільного об’єднання територіальних громад: «Секретарю ради Симоненку В.В. вивчити надіслані пропозиції та забезпечити проведення громадських слухань»
б) приймає відповідне розпорядження:

проект
___________ міський (селищний, сільський) голова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від «____» ________ 2015 року № _____

Про вивчення пропозицій щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення

Відповідно до частини 3 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням звернення депутатів міської (селищної, сільської) ради (членів територіальної громади, органів самоорганізації населення):
1. Виконавчому комітету провести вивчення звернення (пропозиції) депутатів міської (селищної, сільської) ради (членів територіальної громади, органів самоорганізації населення) про добровільне об’єднання територіальних громад та подати відповідні пропозиції.
2. Провести громадське обговорення щодо можливого добровільного об’єднання територіальних громад протягом 30 днів з дня прийняття цього розпорядження.
3. Включити до порядку денного _______ сесії ____ скликання ________ міської (селищної, сільської) ради питання про добровільне об’єднання територіальних громад сіл _______, _______, ______ сільської ради, села_____________, селища__________ ______________ селищної ради…. в __________________ територіальну громаду з центром у місті (селищі, селі) _______________ .
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

__________ міський (селищний, сільський) голова _______________ ПІБ

Прийняття рішення сільськими, селищними, міськими радами про затвердження порядку проведення громадського обговорення з питань добровільного об’єднання територіальних громад

Проект
_____________ міська (селищна, сільська) рада

РІШЕННЯ
_____сесії ___ скликання

від «___» ________ № ______

Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» _________________ міська (селищна, сільська) рада вирішила:
1. Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад.

__________ міський (селищний, сільський) голова _______________ ПІБ

Затверджено
рішенням № ___ від «___» ____ 2015 року ______________ міської ради _____сесії ___ скликання

Порядок
проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

2. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад під час прийняття відповідного рішення.

Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.

3. Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, теле- або радіодебати, Інтернет-конференція, електронна консультація), виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.

4. Громадське обговорення передбачає:
1) вирішення організаційних (технічних) питань:
– час та дата проведення громадського обговорення;
– місце проведення громадського обговорення;
– визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у заході (у разі необхідності складаються списки учасників);
Забезпечення участі у громадських обговореннях цільових груп та всіх потенційно зацікавлених сторін можна досягти шляхом інформування їх у будь-який доступний спосіб. Як правило, інформуванням потенційних зацікавлених сторін займається ініціатор громадських обговорень.
Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень найбільш поширеними є:
– оголошення у засобах масової інформації (у пресі, на телебаченні, радіо, в Інтернеті);
– розсилання письмових запрошень.
2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);
3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

5. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором з урахуванням вимог, установлених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», і повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, строк його проведення та імена відповідальних осіб.

6. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.
Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.
Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.
Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

7. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації про фізичних або юридичних осіб, яка міститься у поданих ними відповідно до пункту 6 цього Порядку документах.

8. У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження).

9. Організатор громадського обговорення протягом 2 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

ІІ етап. Підготовка рішень про об’єднання

Закон № 157: Стаття 6. Порядок підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад
1. Сільський, селищний, міський голова після прийняття відповідною радою рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад надсилає пропозицію про таке об’єднання сільському, селищному, міському голові суміжної територіальної громади.
2. Сільський, селищний, міський голова суміжної територіальної громади забезпечує вивчення пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи або про відмову в наданні згоди.
3. У разі прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад сільський, селищний, міський голова, який ініціював об’єднання, приймає рішення про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад та інформує про це Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні обласну раду, обласну державну адміністрацію.
Спільна робоча група формується з однакової кількості представників від кожної територіальної громади, що об’єднується.
Утворення спільної робочої групи є початком процедури добровільного об’єднання територіальних громад.
4. Спільна робоча група готує проекти відповідних рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

Прийняття рішення сільської, селищної, міської ради про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад

Проект
_____________ міська (селищна, сільська) рада

РІШЕННЯ
_____сесії ___ скликання

від «___» ________ № ______

Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад

Відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши ініціативу (пропозиції) щодо об’єднання міського (селищного, сільського) голови (депутатів, членів територіальної громади, ОСН), результати громадських обговорень, _______ міська (селищна, сільська) рада вирішила:
1. Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад сіл _______, _______, ______ сільської ради, села_____________, селища__________ ______________ селищної ради…. в __________________ територіальну громаду з центром у місті (селищі, селі) _______________ .
2. Міському (селищному, сільському) голові звернутися до ____________, ______________, ___________ рад з пропозицією про добровільне об’єднання територіальних громад.

__________ міський (селищний, сільський) голова _______________ ПІБ
Надсилання звернення сільського, селищного, міського голови до суміжних територіальних громад.
проект листа

_____________ міському(селищному, сільському) голові
____________________________

Просимо розглянути пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальних громад сіл _______, _______, ______ сільської ради, села _____________, селища__________ ______________ селищної ради…. в __________________ територіальну громаду з центром у місті (селищі, селі) _______________.
Додатки:
1. Ініціатива міського (селищного, сільського) голови (розпорядження міського (селищного, сільського) голови) (звернення депутатів, членів громади, ОСН)
2. Рішення __________ міської (селищної, сільської) ради №______ від «____» ________ 2015 року «Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад»

__________ міський (селищний, сільський) голова _______________ ПІБ

Розгляд сільським, селищним, міським головою суміжних територіальних громад звернення (пропозиції) від сільського, селищного міського голови місцевої ради, в якій ініційовано добровільне об’єднання.
Сільський, селищний, міський голова розглядає таке звернення одним із можливих варіантів:
а) накладанням резолюції на таке звернення (пропозицію) від сільського, селищного, міського голови місцевої ради, в якій ініційовано добровільне обєднання: «Секретарю ради Симоненку В.В. вивчити надіслані пропозиції та забезпечити проведення громадських слухань»
б) приймає відповідне розпорядження:

проект
___________ міський (селищний, сільський) голова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від «____» ________ 2015 року № _____

 

Про вивчення пропозицій щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення

Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням звернення ________ міського (селищного, сільського) голови:
1. Виконавчому комітету вивчити звернення (пропозицію) ______________ міського (селищного, сільського) голови про добровільне об’єднання територіальних громад та подати відповідні пропозиції.
2. Провести громадське обговорення щодо можливого добровільного об’єднання територіальних громад протягом 30 днів з дня прийняття цього розпорядження.
3. Включити до порядку денного _______ сесії ____ скликання ________ міської (селищної, сільської) ради питання про добровільне об’єднання територіальних громад сіл _______, _______, ______ сільської ради, села _____________, селища__________ ______________ селищної ради… в __________________ територіальну громаду з центром у місті (селищі, селі) _______________ .
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
__________ міський (селищний, сільський) голова _______________ ПІБ
Прийняття рішення сільської, селищної, міської ради про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад

Проект
_____________ міська (селищна, сільська) рада

РІШЕННЯ
_____сесії ___ скликання

від «___» ________ № ______

 

Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника до спільної робочої групи

Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши ініціативу (пропозиції) ____________ міського (селищного, сільського) голови щодо об’єднання, результати громадських обговорень, _______ міська (селищна, сільська) рада вирішила:
1. Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад сіл _______, _______, ______ сільської ради, села_____________, селища__________ ______________ селищної ради… в __________________ територіальну громаду з центром у місті (селищі, селі) _______________ .
2. Делегувати міського (селищного, сільського) голову ___________ до складу робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

__________ міський (селищний, сільський) голова _______________ ПІБ
Створення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад
проект
___________ міський (селищний, сільський) голова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від «____» ________ 2015 року № _____

 

Про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад

Відповідно до частини 3 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням рішення _______, ________, ________ рад про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад:
1. Утворити спільну робочу групу з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад у складі:
________________, _________ сільський голова;
________________, секретар ________ сільської ради;
….
2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

__________ міський (селищний, сільський) голова _______________ ПІБ

Копія розпорядження про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад надсилається до обласної ради та обласної державної адміністрації.

ІІІ етап. Рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад

Закон № 157: Стаття 7. Вимоги до проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад
1. Проекти рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад повинні, зокрема, містити:
1) перелік територіальних громад, що об’єднуються, із зазначенням відповідних населених пунктів;
2) визначення адміністративного центру об’єднаної територіальної громади та її найменування;
3) план організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад.
2. Сільські, селищні, міські голови забезпечують протягом 60 днів проведення обов’язкового громадського обговорення (громадські слухання, збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю) підготовлених спільною робочою групою проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад, за результатами якого сільські, селищні, міські голови вносять питання про його схвалення на розгляд сільських, селищних, міських рад.
Питання про схвалення проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад розглядається сільськими, селищними, міськими радами протягом 30 днів з дня його внесення на їх розгляд та з врахуванням результатів громадського обговорення.
3. Схвалені сільськими, селищними, міськими радами проекти рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад у п’ятиденний строк подаються Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України.
4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад готує відповідний висновок, що затверджується постановою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядженням голови обласної державної адміністрації.
5. У разі відповідності проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та законам України сільські, селищні, міські ради приймають рішення про добровільне об’єднання територіальних громад або про проведення місцевого референдуму щодо підтримки об’єднання територіальних громад.
6. У разі встановлення невідповідності проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та законам України Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація повертає його на доопрацювання у порядку, встановленому цим Законом.
7. У разі прийняття сільськими, селищними, міськими радами рішення про добровільне об’єднання територіальних громад, а також у разі підтримки добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі сільський, селищний, міський голова територіальної громади, в якій ініційовано питання про добровільне об’єднання територіальних громад, звертається з поданням до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради про утворення об’єднаної територіальної громади.
8. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада протягом 30 днів розглядає подання про утворення об’єднаної територіальної громади та приймає відповідне рішення.
9. Якщо до складу об’єднаної територіальної громади передбачається входження територіальної громади, розташованої на території суміжного району, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада звертається з поданням до Верховної Ради України щодо зміни меж відповідних районів у порядку, визначеному законом. У такому разі питання про утворення об’єднаної територіальної громади розглядається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою протягом 30 днів з дня набрання чинності рішенням Верховної Ради України про зміну меж відповідних районів.

Підготовка спільною робочою групою проекту рішення сільської, селищної міської ради про добровільне об’єднання територіальних громад.
Проект
_____________ міська (селищна, сільська) рада

РІШЕННЯ
_____сесії ___ скликання

від «___» ________ № ______

 

Про добровільне об’єднання територіальних громад

Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» ______________міська (селищна, сільська) рада вирішила:
1. Об’єднатися з територіальними громадами сіл _______, _______, ______ сільської ради, села_____________, селища__________ ______________ селищної ради… в __________________ територіальну громаду з центром у місті (селищі, селі) _______________ .
2. Доручити __________ міському (селищному, сільському) голові _________ звернутися до ___________ обласної ради з клопотанням про утворення ___________ територіальної громади.
3. Повноваження міської (селищної, сільської) ради, міського (селищного, сільського) голови припинити з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, міським (селищним, сільським) головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.
4. Правонаступником активів і пасивів (зобов’язань) міської (селищної, сільської) ради визначити ____________ міську (селищну, сільську) раду, утворену внаслідок добровільного об’єднання.

__________ міський (селищний, сільський) голова _______________ ПІБ

Схвалення проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад

Проект
_____________ міська (селищна, сільська) рада

РІШЕННЯ
_____сесії ___ скликання

від «___» ________ № ______

Про схвалення проекту рішення сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

Відповідно до частини 3 статті 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши проект рішення міської (селищної, сільської) ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою, результати громадських обговорень, сільська рада вирішила:
1. Схвалити проект рішення міської (селищної, сільської) ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою (додається).
2. Міському (селищному, сільському) голові ________ подати проект рішення міської (селищної, сільської) ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад» до _________ обласної державної адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України.

__________ міський (селищний, сільський) голова _______________ ПІБ
Подання сільського, селищного, міського голови місцевої ради, в якій ініційовано добровільне об’єднання територіальних громад, про утворення об’єднаної територіальної громади до обласної ради

Проект подання

_____________________
обласна рада

ПОДАННЯ

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», враховуючи рішення ______________, __________, _________ територіальних громад про добровільне об’єднання в __________ територіальну громаду з центром в місті (селищі, селі) __________, просимо прийняти рішення обласної ради про утворення об’єднаної територіальної громади.
Додатки:
1. Рішення ______________ сільської ради № _____ від ______
2. Рішення ______________ сільської ради № _____ від ______
3. Рішення ______________ селищної ради № _____ від ______
4. Рішення ______________ міської ради № _____ від ______

__________ міський (селищний, сільський) голова _______________ ПІБ