15.03.2017

Процедура об’єднання громад (згідно і зЗаконом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

Процедура об’єднання громад

(згідно і зЗаконом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

 

Процес ініціювання утворення громади:

 

1. Ініціювання створення об’єднаної громади з визначенням центру об’єднання та громад, що об’єднуються (сільський голова, 1/3 депутатів, територіальна громада).

2. Громадське обговорення (30 днів) та прийняття рішення на сесії сільської/селищної/ міської ради №1 про згоду на об’єднання та делегування представника до спільної робочої групи (рішення сесії).

3. Сільський голова надсилає пропозицію про об’єднання суміжній територіальній громаді.

 4. Громадське обговорення пропозиції суміжною громадою (30 днів) та проведення сесії ради для згоди на об’єднання та делегування представника в робочу групу.

 5. Спільна робоча група розробляє документи про добровільне об’єднання (договір, план організаційних заходів).

6. Громадське обговорення проектів рішень (до 60 днів) та прийняття рішення сесії сільської/селищної/міської ради №2 про схвалення проекту таких документів.

7. 5 днів - подання рішення до ОДА для висновку на відповідність Конституції на законам України.

8. 10 днів - отримання погодження від ОДА (розпорядження голови ОДА).

9. Рішення сесії сільської/селищної/міської ради №3 про ухвалення добровільного об’єднання територіальних громад або проведення місцевого референдуму.

10. Звернення сільського голови до обласної ради про утворення об’єднаної територіальної громади.

 

 Узаконення об’єднаної громади та оголошення виборів

 

1. Прийняття рішення обласною радою про утворення об’єднаної громади (30 днів в моменту отримання звернення).

 2. Рішення ВРУ про створення громади. Об’єднана територіальна громада вважається утвореною з дня набрання чинності акта Верховної Ради України про її утворення.

3. Одночасно з прийняттям акта про утворення об’єднаної територіальної громади Верховною Радою України призначаються вибори місцевої ради об’єднаної територіальної громади та сільського (селищного, міського) голови.

4. Новообрана сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом.

5.Об’єднана територіальна громада та її органи місцевого самоврядування є правонаступниками прав і обов’язків територіальних громад, що вирішили об’єднатися, та їх органів місцевого самоврядування.

 

 

 Початок функціонування нової об’єднаної громади

 

1. Органи місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади є правонаступниками активів і пасивів (зобов’язань) органів місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися.

2. Бюджети територіальних громад, що об’єдналися, виконуються окремо до закінчення бюджетного періоду .

3. Ліквідаційна комісія утворюється новообраною сільською, селищною, міською радою.

4.До формування органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади відчуження, передача в оренду (користування), заставу (іпотеку), лізинг, концесію, оперативне управління об’єктів комунальної власності територіальних громад, що об’єдналися, забороняється.

5. Сільський голова громади, що об’єднується виконує функції старости.