Основні функції діяльності голови РДА, його заступників та керівника апарату

Основні функції

діяльності закріплені між головою районної державної адміністрації,

 його заступниками та керівником апарату

 

Голова районної державної адміністрації

Виконує повноваження, передбачені Законом України "Про місцеві державні адміністрації". Здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і функцій.

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з органами державної виконавчої влади вищого рівня, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

Формує склад районної державної адміністрації, визначає її структуру та затверджує штатний розпис, виступає розпорядником коштів.

На виконання власних і делегованих повноважень одноособово видає розпорядження.

Спрямовує та координує діяльність першого заступника, заступника голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень колегію, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Виконує функціональні обов'язки щодо вирішення питань, віднесених до повноважень районної державної адміністрації в галузі оборонної роботи, бюджету та фінансів.

Забезпечує підготовку та виконання районного бюджету.

Вирішує питання, пов’язані з банківською та податковою діяльністю, казначейським обслуговуванням.

Забезпечує реалізацію процесів децентралізації, комплексний регіональний розвиток та розвиток територіальних громад.

Забезпечує підвищення якості організації надання адміністративних послуг.

Забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя.

Забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації з Одеською обласною державної адміністрації, Одеською обласною радою та органами місцевого самоврядування.

Особисто веде прийом громадян, розглядає і дає доручення щодо розгляду їхніх звернень.

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації

Виконує функціональні обов'язки щодо вирішення питань, віднесених до повноважень районної державної адміністрації в галузі соціального забезпечення, соціального захисту населення, охорони здоров’я, оборонної роботи, у сфері культури, туризму, науки, освіти, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді.

Вживає заходів щодо забезпечення мобілізаційної роботи.

Забезпечує здійснення повноважень у галузі туризму.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері культури, міжнаціональних та міжконфесійних відносин. Координує розробку і виконання районних програм у цій сфері.

Сприяє здійсненню заходів для забезпечення гарантованого громадянам права на свободу світогляду, створення віруючим умов і можливостей для сповідання їхніх релігій, задоволення національно-культурних, мовних та освітніх потреб громадян.

Вживає заходів щодо збереження мережі закладів культури, визначає потребу та контролює використання виділених коштів на їх утримання.

Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони культурної спадщини, організовує розробку програм у цій сфері.

Забезпечує реалізацію процесів децентралізації, комплексний регіональний розвиток та розвиток територіальних громад.

Забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя.

Контролює виконання регіональних програм та заходів, спрямованих на забезпечення соціального і правового захисту молоді, жінок і сім'ї, запобігання насильству, організацію оздоровлення дітей, їхнього відпочинку і дозвілля.

Виконує обов'язки з координації питань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в районі.

Сприяє соціальному захисту неповнолітніх і запобіганню дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми.

Здійснює заходи щодо соціального забезпечення та соціального захисту незахищених верств населення, сприяє своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій, наданню адресної соціальної допомоги та підтримки.

Організовує вирішення питань соціального захисту і реабілітації учасників антитерористичної операції, допомоги членам їхніх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції.

Координує розробку і забезпечує виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально-незахищених громадян, надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги.

Виконує повноваження щодо реалізації державних гарантій у сфері праці, отримання заробітної плати, перспективних та поточних районних програм зайнятості населення, впровадження заходів з охорони праці, укладання регіональних угод.

Забезпечує впровадження реформи системи охорони здоров’я в районі, розробляє прогнози розвитку мережі медичних закладів, враховує їх при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку району.

Забезпечує впровадження реформи системи освіти та контролює її виконання.

Забезпечує здійснення повноважень, пов'язаних з розвитком соціально-культурних відносин з регіонами іноземних держав.

Вирішує питання щодо комплексного розвитку фізичної культури і спорту, створення і зміцнення матеріально-технічної бази спортивних споруд, підготовки спортсменів, пропаганди фізичної культури і спорту, олімпійського руху.

Забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації з Одеською обласною державної адміністрації, Одеською обласною радою та органами місцевого самоврядування.

Здійснює координацію роботи з органами місцевого самоврядування.

Проводить щотижня апаратні наради з керівниками підпорядкованих структурних підрозділів.

Відповідно до затвердженого графіка проводить прийом громадян, розглядає їхні скарги і звернення.

 

 Заступник голови районної державної адміністрації

 Виконує функціональні обов'язки щодо вирішення питань, віднесених до повноважень районної державної адміністрації в галузі агропромислового розвитку, природних ресурсів і охорони довкілля, соціально-економічного розвитку, містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, будівництва, транспорту і зв’язку, міжнародних та зовнішньоекономічних відносин, надзвичайних ситуацій, оборонної роботи.

Вживає заходів щодо забезпечення мобілізаційної роботи.

Забезпечує виконання повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища, розробку та виконання районних екологічних програм, підготовку пропозицій до державних екологічних програм.

Вживає заходів щодо відшкодування збитків, заподіяних порушенням чинного законодавства у сфері охорони довкілля підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

Забезпечує виконання повноважень щодо вирішення перспективних та поточних завдань розвитку галузей агропромислового комплексу, використання та охорони земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів, реформування земельних і майнових відносин.

Вживає заходів щодо розробки і виконання регіональних програм з підвищення ефективності виробництва в сільському господарстві, переробній та харчовій промисловості, залучення інвестицій та інноваційних технологій в агропромисловому комплексі.

У  межах наданих повноважень і функцій створює умови для ефективного функціонування ринку зерна, впроваджує виважену цінову політику на закупівлю зерна до районних ресурсів і потреб.

Забезпечує виконання повноважень щодо вирішення перспективних та поточних завдань розвитку житлово-комунального господарства.

Вживає заходів щодо розробки і виконання районних програм з підвищення ефективності надання послуг населенню на підприємствах житлово-комунального господарства.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту населення на території Любашівського району, функціонування районної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій.

Організовує роботу з попередження і ліквідації наслідків надзвичайних та аварійних ситуацій.

Забезпечує розробку та реалізацію державних і районних програм соціально -економічного розвитку.

Вирішує питання, пов'язані з підприємницькою діяльністю, управлінням майном, удосконаленням цінової політики.

Забезпечує розробку та виконання державних і районних програм зовнішньоекономічної діяльності, інтеграційної політики, залучення інвестицій та інноваційних технологій.

Вживає заходів щодо створення сприятливих умов для формування внутрішніх інвестиційних ресурсів та сприятливого інвестиційного клімату в районі, розвитку міжрайонного співробітництва.

Забезпечує здійснення повноважень, пов'язаних з розвитком економічних відносин з регіонами іноземних держав.

У межах наданих повноважень і функцій створює умови для задоволення потреб населення у продуктах першої необхідності, стабілізації ринку основних продовольчих товарів, впроваджує виважену цінову політику на основні продукти харчування.

Забезпечує виконання повноважень у сфері розвитку транспортного обслуговування.

Забезпечує реалізацію процесів децентралізації, комплексний регіональний розвиток та розвиток територіальних громад.

Забезпечує координацію робіт щодо функціонування і розвитку підприємств, організацій житлово-комунального господарства.

Координує діяльність органів виконавчої влади щодо сприяння реалізації проектів використання альтернативних джерел енергії.

Забезпечує розробку проектів та виконання програм соціально-економічного розвитку району у частині будівництва, реконструкції та капітального ремонту, координацію робіт щодо функціонування і розвитку підприємств будівельної індустрії, цільове та ефективне використання бюджетних коштів і реалізацію державної економічної політики та політики ціноутворення в будівельній галузі; здійснення технічної політики і забезпечення використання у будівництві сучасних енергозберігаючих технологій, конструкцій та виробів.

Вирішує питання, пов'язані з будівництвом та ремонтом автомобільних доріг у межах району.

Вживає заходів щодо виконання державних та районних програм у сфері містобудування та архітектури.

Забезпечує дотримання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією.

Вживає заходів щодо дотримання державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб.

Організовує розробку відповідних розділів програм соціально-економічного розвитку району та контролює їх виконання.

Забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя.

Забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації з Одеською обласною державної адміністрації, Одеською обласною радою та органами місцевого самоврядування.

Здійснює координацію роботи з органами місцевого самоврядування.

Проводить щотижня апаратні наради з керівниками підпорядкованих структурних підрозділів.

Відповідно до затвердженого графіка проводить прийом громадян, розглядає їхні скарги і звернення.

 

Керівник апарату районної державної адміністрації

Забезпечує правове, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації, повноваження у сфері інформаційної політики, комунікації з інститутами громадянського суспільства.

Очолює апарат районної державної адміністрації, організовує його роботу, забезпечує планування роботи, підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації, на засідання колегії, апаратні наради та наради з головами виконавчих комітетів сільських, слищних рад.

Організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців, відповідає за стан правового, організаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності районної державної адміністрації, здійснення документообігу та контролю, розгляду звернень громадян, доступу до публічної інформації, адміністрування Державного реєстру виборців.

Забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації з Одеською обласною державної адміністрації, Одеською обласною радою та органами місцевого самоврядування.

Контролює додержання Регламенту Любашівської районної державної адміністрації.

 

Забезпечує захист інформації в інформаційній системі районної державної адміністрації, своєчасне розроблення необхідних для цього заходів та створення комплексу технічного захисту інформації.

Забезпечує комунікацію інститутів громадянського суспільства та районної  державної адміністрації, участь цих інститутів у формуванні та реалізації державної політики в районі, сприяє розвитку інформаційної сфери.

Координує вирішення питань щодо проведення виборів і референдумів у межах, визначених законом.

Здійснює координацію роботи з органами місцевого самоврядування.

Забезпечує реалізацію процесів децентралізації, комплексний регіональний розвиток та розвиток територіальних громад.

Координує роботу щодо запобігання корупції в районній державній адміністрації.

Відповідно до затвердженого графіка проводить прийом громадян, розглядає їхні скарги і звернення.

 

Здійснює повноваження керівника державної служби в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах, крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права (далі - державний орган).

Організовує планування роботи з персоналом державного органу, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В", забезпечує прозорість і об'єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України "Про державну службу".

Забезпечує планування службової кар'єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі.

Забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється.

Призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняє з таких посад відповідно до цього Закону.

Присвоює ранги державним службовцям державного органу, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В".

Забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців державного органу.

Здійснює планування навчання персоналу державного органу з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов'язковим відповідно до Закону України "Про державну службу".

Здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в державному органі.

Розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В".

Приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В".

Виконує функції роботодавця стосовно працівників державного органу, які не є державними службовцями.

Створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення.

Здійснює інші повноваження відповідно до Закону України "Про державну службу" та інших законів України".