07.11.2019

Порівняльний аналіз виконання доходної частини зведеного бюджету району за 9 м-в 2018-2019 років

Порівняльний аналіз виконання доходної частини зведеного бюджету району                                                            за  9 м-в 2018-2019 років
тис.грн.
Найменування доходів КБК Фактичні  надходження  за 9 м-в 2018р. Фактичні  надходження  за  9 м-в 2019р. Відхилення 2019р. до 2018р., (+,- ) Темп росту, %
Податкові надходження 100 000 45 213,5 55 965,3 10751,8 123,8
Податок та збір на доходи фізичних осіб 110100 17071,0 16614,7 -456,3 97,3
Рентна плата за користування надрами 130300 4,4 1,9 -2,5 44,1
рентна плата за використання водних об"єктів 130202 2,0 0,0 -2,0 0,0
Рентна плата за спец. використання лісових ресурсів 130102 0,9 3,0 2,1 329,0
П-к на прибуток підприємств комунальної власності 110202 30,8 0,0 -30,8 0,0
Плата за землю 180105-180109 18 590,7 29 003,9 10413,2 156,0
Акцизний податок 140000 1111,1 1130,1 19,0 101,7
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 180101-180104 216,9 274,9 58,0 126,7
Транспортний податок з фіз.осіб 180110 25,9 0,0 -25,9 0,0
Транспортний податок з юрид.осіб 180111 63,0 77,4 14,4 122,9
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 180400 0,0 0,0 0,0  
Єдиний податок 180500 8096,8 8859,4 762,6 109,4
Податки та збори не віднесені до інших категорій 190000   0,0 0,0  
      0,0 0,0  
        0,0  
Неподаткові надходження 200000 553,9 904,9 351,0 163,4
Адміністративні штрафи та інші санкції 210811 0,4 94,4 94,0 23 600,0
Частина чистого прибутку 210103 3,6 0,0 -3,6 0,0
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алког.напоїв та тютюн.виробів 210815 19,7 22,9 3,2 116,2
Адміністративний збір за проведення держреєстрації юрид. та фіз. осіб 220103 15,9 0,0 -15,9 0,0
Плата за надання інших адмін послуг 220125 27,2 23,3 -3,9 85,7
Адмін збір за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 220126 297,0 637,3 340,3 214,6
Надходження від орендної плати за корист. майном комун.власності  220804 35,6 2,5 -33,1 7,2
Державне мито 220900 3,7 4,0 0,3 108,1
Плата за надані в оренду ставки,  загальнодержавного значення 221300 40,5 13,9 -26,6 34,4
Інші надходження 240603 107,3 54,5 -52,8 50,8
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках держ.значення 240622   52,0 52,0  
Кошти від реалізації безхозного майна 310102 3,0 0,0 -3,0 0,0
Збір за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами 180415     0,0  
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону НПС  240621 0,0 0,0 0,0 0,0
Кошти від продажу майна  310300     0,0  
Екологічний податок 190100 29,7 40,1 10,4 135,0
Кошти від продажу земельних ділянок  330101   0,0 0,0  
Власні надходження бюджетних установ 250000 3388,3 2097,2 -1291,1 61,9
Всього власних доходів 900101 49188,4 59007,5 9819,0 120,0
Власні доходи загального фонду   45767,4 56870,2 11102,8 124,3
Власні доходи спеціального фонду    3418,0 2137,3 -1280,8 62,5
Начальник Любашівського РФУ

Надія Житнюк