29.11.2018

ПОЛОЖЕННЯ про батьківську плату за навчання в Любашівській дитячій музичній школі

ПОЛОЖЕННЯ

про батьківську плату за навчання

в Любашівській дитячій музичній школі

 

 

1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», Закону України «Про освіту», Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про культуру», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 року №260 «Про встановлення розміру плати у державних школах естетичного виховання», наказу Міністерства культури України від 09.08.2018 року №686 «Про затвердження Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання)» і затверджує розміри плати за навчання в дитячій музичній школі по таким видам мистецтва:

- народні інструменти;

- фортепіано;

- хоровий;

- художнього та декоративно-прикладного мистецтва.

 

Розмір плати за навчання в дитячій музичній школі переглядається та за потреби затверджується сесією районної ради до 1 вересня поточного року.

2. Враховуючи різний соціальний та матеріальний стан батьків, діти яких навчаються в дитячій музичній школі, дирекції школи надається право встановлювати пільги таким категоріям дітей:

2.1. Звільняти від оплати за навчання повністю:

- дітей-інвалідів;

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей з багатодітних сімей (троє і більше);

2.2 Пільга надається на підставі поданих батьками відповідних документів, що свідчать про можливість встановлення пільг по оплаті з 1 числа того місяця, до 15 числа якого батьки учня подали письмову заяву та необідні документи.

При поданні батьками документів на встановлення пільг після 15 числа, оплата за відповідний місяць стягується у повному розмірі.

2.3. При навчанні дитини на 2-х відділеннях, плата встановлюється в розмірі 100 % за кожне відділення.

При навчанні двох і більше учнів з однієї сім’ї в одній школі, батьківська плата встановлюється: за одного учня – 100%, за другого – 50%.

3. В разі захворювання учня плата за навчання перший місяць вноситься повністю, в наступні місяці – в розмірі 50%, при наявності відповідної довідки.

4. При оплаті за навчання за кожного окремого учня може застосовуватися лише одна пільга.

 

5. Перелік документів для застосування пільг, термін їх подання та періодичність поновлення доводиться до відома батьків адміністрацією школи через відповідального працівника школи. Пільга встановлюється з місяця подачі необхідних документів.

6. Плата за навчання вноситься протягом дев’яти місяців навчального року до 20 числа поточного місяця.

7. Учні, батьки яких згідно зобов’язання не внесли плату за навчання до 20 числа поточного місяця до занять не допускаються, а при систематичному порушенні строку (більше двох місяців) підлягають виключенню зі школи.

8. Плата за навчання вноситься через банківські установи і зараховується на спеціальний рахунок школи.

9. Зазначені кошти знаходяться у розпорядженні навчального закладу і спрямовуються на виконання навчальних планів,  матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою, зміцнення матеріально-технічної бази закладу.