14.09.2018

Доповідна записка про виконання зведеного бюджету Любашівського району станом на 1 вересня 2018 року

Доповідна записка

про виконання зведеного  бюджету  Любашівського району

 станом на 1 вересня 2018 року

 

Любашівське районне фінансове управління повідомляє, що станом на 01.09.2018 року до зведеного бюджету району надійшло 65455,0 тис. грн. податків і зборів та неподаткових платежів, в тому числі до загального фонду 62239,3 тис. грн. та до спеціального фонду 3215,7 тис. грн. З врахуванням офіційних трансфертів в обсязі 163909,3 тис. грн., в тому числі суми базової дотації – 9411,2 тис. грн., дотації з місцевого бюджету – 7746,1 тис. грн. та субвенцій, одержаних з бюджетів усіх рівнів – 146752,0 тис. грн. – доходи зведеного бюджету району збільшилися і в цілому надходження склали 229364,3 тис. грн., що до плану періоду складає 102,0 % загальних доходів та 114,2 % власних надходжень бюджету. Доходна частина загального фонду по податкам і зборам виконана на 114,9%.

В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду 2017 року до бюджету району надійшло по загальному фонду податків і зборів більше на 10847,2 тис. грн., темп росту складає 119,9% до надходжень відповідного періоду попереднього року.

План  доходів за 8 місяців 2018 року виконано по 9-ти основним видам надходжень:

- по  податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло в сумі 24255,1 тис. грн. (107,2 %),

- по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло в сумі 244,9 тис. грн. (118,2 %),

- по  платі за землю надійшло 22513,5 тис. грн. (126,2%),

- по єдиному податку надійшло 10892,4 тис. грн. (119,8 %),

- по платі за надання інших адміністративних послуг надійшло 399,7 тис. грн. (125,9 %),

- по державному миту надійшло 70,7 тис. грн. (117,1 %),

 - по  платі за надані в оренду ставки загальнодержавного значення надійшло 37,6 тис. грн. (170,7 %),

 - екологічному податку надійшло 41,8 тис. грн. (139,5 %),

- по власним надходженням бюджетних установ надійшло 3149,9 тис. грн. (101,6%).

Не виконується план періоду по 5-и видам надходжень:

- по  рентній платі за спец. використання лісових ресурсів надійшло менше на 8,6 тис. грн. (менше плану на 90,4 %).

- по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надійшло менше на 48,3 тис. грн. (менше плану на 13,3 %).

- по надходженням від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності надійшло менше на 12,7 тис. грн. (менше плану на 26,4%).

- по акцизному податку надійшло менше на 365,3 тис. грн. (менше плану на 10,6%),

- по адміністративному збіру за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надійшло менше на 1,3 тис. грн. (менше плану на 7,5%).

 

  Доходна частина районного бюджету за 8 місяців 2018 року без урахування трансфертів склала  27200,3 тис. грн., а з врахуванням дотацій в сумі 17157,3 тис. грн. та субвенцій в сумі 145387,8 тис. грн. - доходи районного бюджету склали 189745,4 тис. грн., або 99,8 % до  плану загальних надходжень та 106,9 % до плану власних надходжень. Доходи загального фонду районного бюджету без урахування трансфертів виконано на  107,6 %.

В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду 2017 року до районного бюджету в поточному році надійшло по загальному фонду податків і зборів більше на 5733,7 тис. грн., темп росту складає 126,7 % до надходжень попереднього року.

На вказану дату до районного бюджету надійшли кошти по ПДФО за використані паї минулого року від юридичних осіб в сумі 3462,5 тис. грн.. та від одноосібників за використані паї 2017 року в сумі 761,9 тис. грн. (у відрахуваннях - 60%).

 

Заплановані доходи без  урахуванням трансфертів за 8 місяців 2018 року по загальному фонду виконали всі місцеві ради району, крім  Зеленогірської с/р – 73,7 % до плану періоду та менше на 524,4 тис.грн. Основна причина - не виконання запланованих надходжень по орендній платі з юридичних осіб – 64,4 % (-617,8 тис.грн.).

 

Надходження доходів без урахування трансфертів до бюджетів сільських рад району за 8 місяців 2018 року складають  25244,7 тис. грн., або 133,4 % до плану періоду, що на 6323,9 тис. грн. більше.

Надійшло понад план акцизного податку на 43,5 тис. грн., податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 59,5 тис. грн., плати за землю на 5089,4 тис. грн., єдиного податку на 1060,3 тис. грн., екологічного податку на 9,1 тис. грн., плати за надання інших адміністративних послуг на 4,4 тис. грн., державного мита на 1,4 тис. грн., власних надходжень бюджетних установ на 31,6 тис. грн.

Не виконується план періоду по 2 податкам:

- по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів на 8,6 тис. грн.,

- по адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на 101,4 тис. грн.

В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду 2017 року до сільських бюджетів в поточному році надійшло по загальному фонду податків і зборів більше на 5015,2 тис. грн., темп росту складає 124,8 % до надходжень попереднього року.

 

Надходження доходів без урахування трансфертів до бюджетів селищних рад за 8 місяців 2018 року складають  13010,1 тис. грн., або 100,4 %, що на 55,8 тис. грн. більше плану періоду.

Понад план надійшло плати за надання інших адміністративних послуг на 77,7  тис. грн., єдиного податку на 742,2 тис.грн., екологічного податку на 2,7 тис. грн., державного мита на 9,0 тис. грн., власних надходжень бюджетних установ на 3,0 тис. грн.

Не виконується план періоду по 4-м податкам:

- по земельному податку з юридичних осіб на 770,2 тис. грн.,

- по акцизному податку на 408,7 тис.грн.,

- по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 39,1 тис. грн.,

- по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на 14,1 тис. грн.

В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду 2017 року до селищних бюджетів в поточному році надійшло по загальному фонду податків і зборів більше на 98,8 тис. грн., темп росту складає 100,8 % до надходжень попереднього року .

 

           Видатки загального та спеціального фондів зведеного бюджету Любашівського району за січень-серпень 2018 року  профінансовані в сумі 229093,8 тис. грн., або 85,7% до уточнених бюджетних призначень звітного періоду (267461,3 тис. грн.).

Видатки загального фонду  профінансовані в обсязі 210625,4 тис.грн., або 88,1% до бюджетних призначень періоду з урахуванням змін.

       У розрізі основних галузей бюджетної сфери обсяг виконання по видатках загального фонду становить:

- державне управління – 14036,8 тис.грн., або 86,8% (на 5215,9 тис.грн. або 59,1% більше проти минулого року);

- освіта – 74645,3 тис.грн., або 84,7% (на 14473,9 тис.грн. або 24,0% більше, ніж у минулому  році);

- охорона здоров’я – 20050,3 тис.грн., або 89,7% (на 2159,1 тис.грн. або 12,1% більше проти минулого року); 

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 77194,1 тис.грн., або 96,5% (на 2808,7 тис.грн.  або на 3,8% більше, ніж минулого  року);  

- культура і мистецтво – 4791,1  тис.грн., або 89,8% (на 148,4 тис.грн. або на 3,04 % менше, ніж у минулому році);

- фізична культура і спорт – 606,3 тис.грн., або 68,5% (на 128,1 тис.грн. або на 26,8% більше проти 2017 року);

- благоустрій сіл, селищ – 6394,4 тис.грн., або 65,9% (на 2601,5 тис.грн. або 68,6 % більше, ніж у минулому році).

У структурі загального фонду зведеного бюджету найбільш значною є частка видатків на фінансування соціально-культурної сфери177287,1 тис.грн., або 84,2%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на фінансування соціальної сфери збільшились на 19421,4 тис.грн. або на 12,3%.

За звітний період на захищені статті видатків без урахування трансфертів на соціальні виплати  спрямовано коштів загального фонду в обсязі 84,1% або 114442,9 тис.грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 91,4% (104534,4 тис.грн.); медикаменти – 0,3% (339,7 тис.грн.)  продукти харчування – 1,2% (1393,6 тис.грн.); оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7,1% (8175,2 тис.грн.).

Видатки спеціального фонду зведеного бюджету проведені в обсязі 18468,4 тис.грн., або 64,9% до уточнених бюджетних призначень звітного періоду. В порівнянні з 2017 роком видатки спеціального фонду зменшились на  1910,9 тис.грн. або на 9,4%.

 

 

Видаткова частина районного бюджету за 8 місяців 2018 року виконана в сумі 189102,9 тис.грн., що становить 89,1% до бюджетних призначень з урахуванням змін, в тому числі виконання по загальному фонду становить 178505,6 тис. грн., або 90,2% до  призначень періоду,  по спеціальному – 10597,3 тис.грн. (73,8%). В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки загального фонду районного бюджету збільшились на 19873,8 тис.грн. або 12,5%, а видатки спеціального фонду зменшились на 1138,3 тис.грн. або 9,7%.

За січень-серпень 2018 року заробітна плата по установам районного бюджету виплачена в повному обсязі. Видатки на енергоносії та продукти харчування профінансовані згідно заявок-пропозицій головних розпорядників коштів та відповідно до кошторисних призначень. Заборгованості із зазначених виплат немає.

На фінансування соціально-культурної сфери районного бюджету спрямовано 103581,6 тис.грн. (без врахування трансфертів з державного бюджету на соціальні виплати), що становить 98,8% видатків загального фонду районного бюджету за звітний період 2018 року.

       Фінансування виплат допомоги сім’ям з дітьми  забезпечено на 96,8% до бюджетних призначень і становить 41630,6 тис.грн., що на 692,3 тис.грн. або 1,6% менше, ніж відповідний показник за січень-серпень 2017 року. Заборгованості із зазначених виплат немає.

       Видатки по наданню пільг  населенню виконані на 99,9% до уточнених бюджетних призначень звітного періоду і складають 3413,4 тис.грн., що на 1235,6 тис.грн. або 56,7% більше в порівнянні з минулим роком.

      Субсидії населенню на  покриття витрат по оплаті  житлово-комунальних послуг за звітний період 2018 року профінансовані в сумі  27204,7 тис.грн., або 98,5% до уточнених бюджетних призначень. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року видатки на надання субсидій населенню збільшились на 987,4тис.грн. або на 3,8%

Найбільшу питому вагу у  загальному обсязі видатків районного бюджету, без урахування трансфертів на соціальні виплати населенню, займають видатки на освіту – 71,1% (74561,2 тис.грн.), охорону здоров’я – 19,1% (20050,3 тис.грн.), культуру та мистецтво – 5,5%  (5614,0 тис.грн.).

       На захищені статті видатків районного бюджету за звітний період направлено 100166,3 тис.грн., або 95,5% видатків загального фонду без врахування трансфертів на соціальні виплати.  На виплату заробітної плати спрямовано 91115,1 тис.грн., що становить 86,7% від загального обсягу видатків районного бюджету без урахування трансфертів населенню. На оплату  комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, направлено 7317,9 тис.грн., що становить 7,0% від загального обсягу видатків районного бюджету без урахування трансфертів населенню. На придбання медикаментів та продуктів харчування направлено відповідно 339,7 тис.грн. та 1393,6 тис.грн., що становить 0,3% та 1,3% від загального обсягу видатків районного бюджету без урахування трансфертів населенню.

        Фінансування видаткової частини бюджету проводиться згідно вимог Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» зі змінами та доповненнями.

 

 

 

      Пропозиції районного фінансового управління

 

З метою наповнення доходної частини зведеного бюджету району та пошуку додаткових резервів надходжень до місцевих бюджетів слід вжити заходи за рахунок:

1-    сплати податкового боргу до місцевих бюджетів району в розрізі всіх податків і платежів,

2-    переукладення діючих договорів оренди та укладення нових договорів відповідно до земельного та податкового законодавства,

3-    налагодження взаємо узгодженої співпраці районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування по врегулюванню проблемних питань у сфері земельних відносин та наповнення місцевих бюджетів від плати за землю і продажу земельних ділянок,

4-    щомісячного розгляду на засіданні координаційної ради по наповненню бюджетів всіх рівнів питання щодо погашення існуючих боргів суб’єктами господарської діяльності району.

        З метою недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати та інших видатків, розпорядники бюджетних коштів дотримуються принципу першочерговості фінансування захищених статей видатків, зокрема видатків на оплату праці працівникам бюджетних установ та на оплату комунальних послуг. 

 

 

 

Начальник фінансового управління

Любашівської райдержадміністрації                                                   Н.С.Житнюк