19.02.2019

Доповідна записка про виконання зведеного бюджету Любашівського району станом на 01 лютого 2019 року

Доповідна записка

про виконання зведеного  бюджету  Любашівського району

 станом на 01 лютого 2019 року

 

Фінансове управління Любашівської райдержадміністрації повідомляє, що за січень 2019 року до зведеного бюджету району надійшло 5297,9 тис. грн. податків і зборів та неподаткових платежів, в тому числі до загального фонду 5143,9 тис. грн. та до спеціального фонду 154,0 тис. грн. З врахуванням офіційних трансфертів в обсязі 17573,9 тис. грн., в тому числі суми базової дотації – 1163,4 тис. грн., та субвенцій, одержаних з бюджетів усіх рівнів – 16410,5 тис. грн. – доходи зведеного бюджету району збільшилися і в цілому надходження склали  22871,8 тис. грн., що до плану періоду складає 87,3 % загальних доходів та 163,8 % власних надходжень бюджету. Доходна частина загального фонду по податкам і зборам виконана на 166,8%.

В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду 2018 року до бюджету району надійшло по загальному фонду податків і зборів менше на 1090,6  тис. грн., темп росту складає 82,5% до надходжень відповідного періоду попереднього року.

План  доходів за січень 2019 рік виконано по 10-ти основним видам надходжень:

- по  податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло в сумі 1254,8 тис. грн. (150,1%),

- по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло в сумі 12,0 тис. грн. (399,3%),

- по  платі за землю надійшло 1745,9 тис. грн. (119,9%),

- по єдиному податку надійшло 1979,1 тис. грн. (302,6%),

- по транспортному податку з юридичних осіб надійшло 12,5 тис.грн.,

- по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надійшло 80,6 тис. грн. (267,7%),

- по державному миту надійшло 0,5 тис. грн.,

  - екологічному податку надійшло 4,5 тис. грн. (137,5 %),

- по власним надходженням бюджетних установ надійшло 149,5 тис. грн. (101,4 %).

- по іншим надходженням надійшло 37,2 тис.грн.,

Не виконавсяся план періоду по 3-ьом видам надходжень:

- по акцизному податку надійшло 14,2 тис. грн. (14,4 %),

 - по платі за надання інших адміністративних послуг надійшло 2,9 тис. грн. (66,7%),

- по  платі за надані в оренду ставки загальнодержавного значення надійшло 1,3 тис. грн. (64,1%).

 

  Доходна частина районного бюджету за січень 2019 року без урахування трансфертів склала  1425,9 тис. грн., а з врахуванням базової дотації в сумі 1163,4 тис. грн. та субвенцій в сумі 17573,8 тис. грн. - доходи районного бюджету збільшилися і склали 18999,7 тис. грн., або 90,6 % до  плану загальних надходжень та 100,4% до плану власних надходжень. Доходи загального фонду районного бюджету без урахування трансфертів виконано на  150,5%.

В порівнянні з фактичними надходженнями 2018 року до районного бюджету надійшло по загальному фонду податків і зборів менше на 940,7 тис. грн., темп росту складає 57,9 % до надходжень попереднього року.

 

  На вказану дату до районного бюджету надійшли кошти по ПДФО за використані паї поточного року від юридичних осіб в сумі 87,1тис. грн.. та від одноосібників за використані паї  2018 року в сумі 26,7 тис. грн. (у відрахуваннях - 60%).

Заплановані доходи без урахуванням трансфертів станом на 01 лютого 2019 року по загальному фонду виконали всі місцеві ради району, крім  Новоселівської с/р – 98,4 % до плану періоду та менше на 3,1 тис.грн. Основна причина - не виконання запланованих надходжень по орендній платі за землю з юридичних осіб – 18,7 %  (-43,1 тис.грн.), по орендній платі з фізичних осіб – 98,2 % (-0,3 тис.грн.) та по єдиному податку з фізичних осіб – 26,7 % (-11,3 тис.грн.).

 

Надходження доходів без урахування трансфертів до бюджетів сільських рад району за січень 2019 року складають  3338,8 тис. грн., або 168,1% до плану періоду, що на 1352,6 тис. грн. більше.

Надійшло понад план податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 73,9 тис. грн., єдиного податку на 1322,6 тис. грн., плати за надання інших адміністративних послуг на 1,4 тис. грн., державного мита на 0,5 тис. грн., по адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на 40,7 тис. грн., власні надходженння бюджетних установ виконані на 112,0%, більше на 1,6 тис.грн.

Не виконується план періоду по 2 податкам:

-  по акцизному  податку на 83,6 тис. грн.,

- по  платі за землю на 52,3 тис. грн.,

 

В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду 2018 року до сільських бюджетів в поточному році надійшло по загальному фонду податків і зборів більше на 436,4 тис. грн., темп росту складає 115,1% до надходжень попереднього року.

 

Надходження доходів без урахування трансфертів до бюджету Зеленогірської  селищної ради за січень 2019 року складають  533,2 тис. грн., або 207,8 % до плану періоду, що на 276,6 тис. грн. більше.

Понад план надійшло плати за землю на 342,2 тис.грн., єдиного податку на 2,4 тис.грн., екологічного податку на 0,036 тис. грн., власні надходження бюджетних установ виконані на 100,0 %.

Не виконується план періоду по 3-м податкам:

- по акцизному податку на 0,4 тис. грн.,

- по податку на нерухоме майно на 64,9 тис. грн.,

- по  платі за надання адміністративних послуг на 2,8 тис. грн..

В порівнянні з фактичними надходженнями відповідного періоду 2018 року до селищного бюджету в поточному році надійшло по загальному фонду податків і зборів менше на 586,0 тис. грн., темп росту складає 47,6 % до надходжень попереднього року.

 

           Видатки загального та спеціального фондів зведеного бюджету Любашівського району за січень 2019 року  профінансовані в сумі 20703,7 тис. грн., або 57,4% до уточнених бюджетних призначень звітного періоду (36088,4 тис. грн.).

Видатки загального фонду  профінансовані в обсязі 20693,9 тис.грн., або 64,0% до бюджетних призначень періоду з урахуванням змін.

       У розрізі основних галузей бюджетної сфери обсяг виконання по видатках загального фонду становить:

- державне управління – 1244,9 тис.грн., або 61,9% (на 172,9 тис.грн. або 16,1% більше проти минулого року);

- освіта – 8211,6 тис.грн., або 59,4% (на 540,6 тис.грн. або 7,0% більше, ніж у минулому  році);

- охорона здоров’я – 1615,1 тис.грн., або 79,9% (на 649,9 тис.грн. або 28,7% менше проти минулого року); 

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 8625,6 тис.грн., або 83,5% (на 2646,7 тис.грн.  або на 23,5% менше, ніж минулого  року);  

- культура і мистецтво – 662,1  тис.грн., або 71,1% (на 119,1 тис.грн. або на 21,9% більше, ніж у минулому році);

- фізична культура і спорт – 49,1 тис.грн., або 43,8% (на 1,9 тис.грн. або на 4,1% більше проти 2018 року);

- благоустрій сіл, селищ – 128,0 тис.грн., або 8,6% (на 109,6тис.грн. або 46,1% менше, ніж у минулому році).

У структурі загального фонду зведеного бюджету найбільш значною є частка видатків на фінансування соціально-культурної сфери19163,5 тис.грн., або 92,6%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на фінансування соціальної сфери зменшились на 2634,1 тис.грн. або на 12,1%.

За звітний період на захищені статті видатків без урахування трансфертів на соціальні виплати  спрямовано коштів загального фонду в обсязі 98,6% або 12331,4 тис.грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 98,2% (12102,4 тис.грн.); медикаменти – 0,2% (29,4 тис.грн.)  продукти харчування – 0,1% (13,5 тис.грн.); оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1,5% (186,1 тис.грн.).

Видатки спеціального фонду зведеного бюджету проведені в обсязі 9,8 тис.грн., або 0,3% до уточнених бюджетних призначень звітного періоду. В порівнянні з січнем 2018 року видатки спеціального фонду зменшились на  300,7 тис.грн. або на 96,8%.

 

Видаткова частина районного бюджету за 2019 рік виконана в сумі 19297,1 тис.грн., що становить 63,5% до бюджетних призначень з урахуванням змін (видатки загального фонду). В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки загального фонду районного бюджету зменшились на 2642,2 тис.грн. або 120,0%.

За січень 2019 року заробітна плата по установам районного бюджету виплачена в повному обсязі. Видатки на енергоносії та продукти харчування профінансовані згідно заявок-пропозицій головних розпорядників коштів та відповідно до кошторисних призначень. Заборгованості із зазначених виплат немає.

На фінансування соціально-культурної сфери районного бюджету спрямовано 9336,0 тис.грн. (без врахування трансфертів з державного бюджету на соціальні виплати), що становить 80,9% видатків загального фонду районного бюджету за січень 2019 року.

       Фінансування виплат допомоги сім’ям з дітьми  забезпечено на 88,8% до бюджетних призначень і становить 4884,1 тис.грн., що на 168,4 тис.грн. або 3,3% менше, ніж відповідний показник за січень 2018 року. Заборгованості із зазначених виплат немає.

       Видатки по наданню пільг  населенню виконані на 98,2% до уточнених бюджетних призначень звітного періоду і складають 584,5 тис.грн., що на 27,2 тис.грн. або 4,9% більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

      Субсидії населенню на  покриття витрат по оплаті  житлово-комунальних послуг за січень 2019 року профінансовані в сумі  2701,6 тис.грн., або 77,4% до уточнених бюджетних призначень. В порівнянні з минулим роком видатки на надання субсидій населенню зменшились на 2571,7тис.грн. або на 48,8%

Найбільшу питому вагу у  загальному обсязі видатків районного бюджету, без урахування трансфертів на соціальні виплати населенню, займають видатки на освіту – 70,6% (8147,8 тис.грн.), охорону здоров’я – 14,0% (1615,1 тис.грн.), культуру та мистецтво – 6,7(769,9 тис.грн.).

       На захищені статті видатків районного бюджету за звітний період направлено 11534,3 тис.грн., або 96,8% видатків загального фонду без врахування трансфертів на соціальні виплати.  На виплату заробітної плати спрямовано 11320,0тис.грн., що становить 94,9% від загального обсягу видатків районного бюджету без урахування трансфертів населенню. На оплату  комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, направлено 171,4 тис.грн., що становить 1,4% від загального обсягу видатків районного бюджету без урахування трансфертів населенню. На придбання медикаментів та продуктів харчування направлено відповідно 29,4 тис.грн. та 13,5 тис.грн., що становить 0,2% та 0,1% від загального обсягу видатків районного бюджету без урахування трансфертів населенню.

        Фінансування видаткової частини бюджету проводиться згідно вимог Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» зі змінами та доповненнями.

 

 

 

 

 

      Пропозиції районного фінансового управління

 

З метою наповнення доходної частини зведеного бюджету району та пошуку додаткових резервів надходжень до місцевих бюджетів слід вжити заходи за рахунок:

1-    сплати податкового боргу до місцевих бюджетів району в розрізі всіх податків і платежів,

2-    переукладення діючих договорів оренди та укладення нових договорів відповідно до земельного та податкового законодавства,

3-    налагодження взаємо узгодженої співпраці районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування по врегулюванню проблемних питань у сфері земельних відносин та наповнення місцевих бюджетів від плати за землю і продажу земельних ділянок,

4-    щомісячного розгляду на засіданні координаційної ради по наповненню бюджетів всіх рівнів питання щодо погашення існуючих боргів суб’єктами господарської діяльності району.

        З метою недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати та інших видатків, розпорядники бюджетних коштів дотримуються принципу першочерговості фінансування захищених статей видатків, зокрема видатків на оплату праці працівникам бюджетних установ та на оплату комунальних послуг. 

 

 

 

Начальник фінансового управління

Любашівської райдержадміністрації                                                   Н.С.Житнюк