29.11.2018

Аналіз впливу та відстеження результативності регуляторного акта

Аналіз впливу та відстеження результативності

регуляторного акта

 

Назва регуляторного акту: «Про батьківську плату за навчання в Любашівській дитячій музичній школі»

Регуляторний орган: Любашівська районна державна адміністрація/ Відділ культури

Розробник документу: Відділ культури Любашівської районної державної адміністрації

Відповідальна особа: Гайдайчук А.Л.

Контактний телефон: 2-11-39

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

На виконання Закону України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», відповідно до постанов Кабінету Міністрів від 25.03.1997 року №260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», виникла необхідність встановлення обґрунтованого розміру батьківської плати за навчання дітей у Любашівській дитячій музичній школі.

 

2. Мета та завдання регулювання:

- отримання додаткових джерел фінансування для поліпшення статутної діяльності школи;

- спрямування отриманих за надані послуги коштів на покращення матеріально-технічної бази, матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою та видатки на комунальні послуги.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Для забезпечення досягнення встановленої мети даним регуляторним актом пропонується встановлення визначених розмірів батьківської плати за навчання у Любашівській дитячій музичній школі.

 

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає:

- обраний спосіб відповідає вимогам чинного законодавства;

- забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;

- повністю відповідає потребам у вирішенні проблем.

 

 

 

 

4. Опис механізму і заходів, що пропонуються для розв’язання проблем шляхом прийняття регуляторного акту.

На сьогодні фінансовий ресурс районного бюджету не забезпечує у повному обсязі потреби школи. Тому виникає потреба вишукувати додаткові фінансові можливості щодо належного утримання закладу. Враховуючи статистичні дані по середній заробітній платі по району та вивчивши попит на різна напрямки навчання, були розроблені розміри батьківської плати за навчання. В розрахунок розміру батьківської плати були включені фактичні витрати школи. Таким чином, встановлення розміру плати за навчання приведе до покращення фінансового стану музичної школи, часткового покриття видатків, пов’язаних з її функціонуванням, утриманням та експлуатацією, що в свою чергу забезпечить зменшення обсягу видатків з районного бюджету та більш раціонального використання бюджетних надходжень.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей шляхом прийняття пропонованого регуляторного акту.

У разі прийняття регуляторного акту музичною школою будуть реалізовані повноваження, надані:

- Законом України «Про освіту»;

- Законом України «Про позашкільну освіту»;

- Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 року                   №260 «Про встановлення розміру плати за навчання у школах естетичного виховання дітей»;

- Законом України «Про місцеве самоврядування»;

- Законом України «Про культуру»,

- Наказом Міністерства культури України від 09.08.2018 року                    №686 «Про затвердження Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання)».

Негативного впливу від прийняття нового регуляторного акту не передбачається. Для впровадження вимог цього регуляторного акту не потрібно додаткових витрат з районного бюджету.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

Прийняття даного регуляторного акту дозволить визначити затратний механізм районного бюджету та плати за навчання дітей (батьківської плати) в Любашівській дитячій музичній школі. Найбільш впливовими зовнішніми чинниками, що впливають на дію регуляторного акту, буде зміна чинного законодавства та нормативно-правових актів у сфері початкової спеціалізованої мистецької освіти.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту.

Впровадження вимог цього регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету. Для суб’єктів господарчої діяльності впровадження цього регуляторного акту також не потребує додаткових витрат.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторного акту

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторного акту щодо правильності розрахунку плати за навчання дітей (батьківської плати) у Любашівській дитячій музичній школі здійснюється контролюючими органами.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту.

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого рішення припускає наведення аналізу вигод та витрат, що виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акту. Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси громадян, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання усіх форм власності. Для визначення очікуваних результатів запропонованого акту, що виникнуть у різних груп суб’єктів, на яких поширюється його дія, нижче наведена таблиця аналізу вигод та витрат, яка визначає результати прийняття запропонованого рішення.

 

Таблиця вигід та витрат

Сфера впливу

Витрати

Вигоди

Інтереси органів місцевого самоврядування

Процедура розробки регуляторного акту (витрати робочого часу спеціалістів пов’язані з підготовкою регуляторного акту)

Збільшення власних надходжень дитячої музичної школи

Інтереси суб’єктів господарювання усіх форм власності

Часові та грошові витрати, пов’язані з наданням дитячою музичною школою необхідних послуг

Розширення та оптимізація використання коштів, одержаних від плати за навчання

Інтереси громадян

Часові та грошові витрати, пов’язані з наданням дитячою музичною школою необхідних послуг

Надання можливості учням та їх батькам отримувати послуги без значних фінансових витрат, визначення додаткових пільгових категорій учнів

 

Витрати або вигоди, які можуть виникнути внаслідок дії регуляторного акту не можуть бути кількісно визначеними. На дію цього регуляторного акту негативно можуть вплинути погіршення умов проживання населення району, зменшення фінансових ресурсів. Кількість наданих послуг визначити заздалегідь неможливо.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту.

Термін дії запропонованого регуляторного акту: до наступних змін в платі за навчання та пільгових категорій учнів музичної школи. Але при необхідності, до нього можуть бути внесені зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

 

8. Показники результативності регуляторного акту.

Результативність даного рішення буде відстежуватись за такими показниками:

Кількісними:

- кількість учнів, які навчаються у Любашівській дитячій музичній школі;

- кількість дітей пільгових категорій, що навчається в даному закладі;

- плановий контингент учнів по школі;

- загальний обсяг коштів на фінансування Любашівської дитячої музикальної школи.

Якісними:

-         аналіз батьківської плати за фінансовий рік;

-         соціальна спрямованість даного рішення;

-         результативність діяльності закладу.

 

9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акту.

Відстеження результативності цього рішення здійснюється відділом культури Любашівської районної державної адміністрації згідно з Методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308, за кількісними і якісними показниками з використанням статистичних та фактичних даних Любашівської дитячої музичної школи.

Під час прийняття регуляторного акту, у встановленні чинним законодавством строки на врегулювання яких спрямована дія акту, проводитиметься відстеження результативності дії акту.

 

 

Начальник відділу культури

Любашівської районної

державної адміністрації                                                            А.Л. Гайдайчук