06.02.2019

Публічний звіт голови Любашівської районної державної адміністрації про підсумки роботи за 2018 рік

Публічний звіт голови Любашівської районної державної

адміністрації про підсумки роботи за 2018 рік

 

 

 

Здійснюючи свої повноваження районна державна адміністрація, її управління, відділи і сектори разом з органами місцевого самоврядування, установами і організаціями району впродовж 2018 року спрямовували свою діяльність на виконання положень Конституції та законів України, забезпечення реалізації заходів, визначених актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень  голови обласної державної адміністрації, власних розпоряджень, заходів та завдань, визначених програмою соціально-економічного та культурного 

розвитку району.

 

 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності райдержадміністрації є збереження та розвиток матеріальної та інфраструктурної бази району, забезпечення функціонування на належному рівні установ і організацій, що перебувають в управлінні райдержадміністрації.

 

 

 

Протягом звітного періоду організовувалась робота щодо ефективного виконання районного бюджету.

 

 

Доходна частина бюджету району за 2018 рік по доходах загального фонду без врахування офіційних трансфертів при затверджених місцевими радами планових показниках у сумі                       99 539,4 тис. грн. фактично виконана на 113 971,2 тис. грн., що становить 114,5% до річного плану, перевиконання склало   14431,7тис. грн.

 

 

            Аналізуючи виконання доходної частини бюджету району у розрізі податків, доречно зазначити, що з 24 джерел, які надходять до місцевих бюджетів району, планові показники виконано по 22.

Не виконано план  2018 року по рентній платі за спецвикористання лісових ресурсів - надійшло менше на 12,1 тис. грн., або на 88,0 % та по  власним надходженням бюджетних установ - надійшло менше на 160,1 тис. грн., або на 3,0 %.

            У порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходна частина бюджету району по податкам і зборам загального фонду збільшилася на    27 947,4  тис. грн., або на 32,5%. Зокрема, за рахунок податку на доходи фізичних осіб – 10 108,7 тис. грн., плати за землю – 12 611,2 тис. грн., єдиного податку – 5 220,6 тис. грн., акцизного податку –              1 025,0 тис. грн.

Районний бюджет за 2018 рік по загальному фонду виконано на 106,4%, при плані 41 235,6 тис. грн., фактичне виконання склало 43 893,1 тис. грн., перевиконано на              2 657,5 тис. грн.

         В порівнянні з фактичними надходженнями 2017 року до районного бюджету надійшло по загальному фонду податків і зборів більше на 10 344,8 тис. грн., або на               30,8 % до надходжень попереднього року.

 Надходження податків та зборів загального фонду до сільських бюджетів за             2018 рік складають  48 643,4 тис. грн., або 131,6 % до річного плану, що на                          11 682,2 тис. грн. більше.

В порівнянні з фактичними надходженнями 2017 року до сільських бюджетів в            2018 році надійшло по загальному фонду податків і зборів більше на 16 470,1 тис. грн., або на 51,2 % до надходжень попереднього року.

Надходження доходів податків та зборів загального фонду до селищних бюджетів за 2018 рік складають  21 434,6 тис. грн., або 100,4 %, що на 92,0 тис. грн. більше річного плану.

В порівнянні з фактичними надходженнями 2017 року до селищних бюджетів в поточному році надійшло по загальному фонду податків і зборів більше на                          1 132,5 тис. грн., або на 5,6 % до надходжень попереднього року.

                   Фінансування видаткової частини бюджету за 2018 рік

       Видатки загального та спеціального фондів зведеного бюджету Любашівського району за 2018 рік  профінансовані в сумі 363824,5 тис. грн., або 97,2% до уточнених бюджетних призначень звітного періоду (374113,0 тис. грн.).

Видатки загального фонду  профінансовані в обсязі 325033,4 тис.грн., або 97,3% до бюджетних призначень періоду з урахуванням змін.  В порівнянні з минулим роком видатки загального фонду зведеного бюджету збільшились на 37008,2 тис.грн. або на 12,8%.

 

       По галузі «Органи місцевого самоврядування» видатки загального фонду за 2018 рік виконані в сумі  21621,1 тис.грн., або на 94,4%. Цей показник на 6680,9 тис.грн., або на 44,7% більше в порівнянні з минулим роком. По районній раді видатки виконані в сумі 1958,8 тис.грн., що на  32,9 тис.грн. або 1,72% більше проти 2017 року.

По галузі «Освіта» фінансування видатків у 2018 році проводилося за рахунок коштів субвенції  з Державного бюджету в сумі  59021,9 тис.грн. та видатків районного бюджету в сумі 58108,5 тис.грн. Всього по освітній галузі профінансовані видатки в сумі 117130,4 тис.грн., що становить 98,0% до уточнених бюджетних призначень. Цей показник на 24635,4 тис.грн. або 26,6% більше, ніж у минулому році.

По галузі «Охорона здоров’я» видатки загального фонду за 2018 рік профінансовані в сумі 32308,5 тис.грн., або 97,8% до уточнених  річних призначень. З них за рахунок кошів медичної субвенції було профінансовано 27438,1 тис.грн. (в тому числі субвенція з обласного бюджету на придбання інсулінів – 866,4 тис.грн. та сума субвенції, отриманої від Савранського району, – 295,5 тис.грн.), за рахунок коштів субвенції з держбюджету на відшкодування вартості лікарських засобів у 2018 році профінансовано 550,7 тис.грн, а за рахунок коштів районного бюджету – 4319,7 тис.грн.  Медична галузь у 2018 році профінансована на 2470,1 тис.грн. або на 8,3% більше, ніж у 2017 році. 

Видатки по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за 2018 рік профінансовані в сумі 110082,5 тис.грн., або 98,7% до призначень періоду. Цей показник на 3633,5 тис.грн.  або на 3,2% менше у порівнянні з відповідним показником за минулий рік.

        Фінансування виплат допомоги сім’ям з дітьми  забезпечено на 98,5% до бюджетних призначень і становить 62276,1 тис.грн., що на 357,4 тис.грн. або 0,6% менше, ніж відповідний показник за 2017 рік. Заборгованості із зазначених виплат немає.

       Видатки по наданню пільг  населенню виконані на 100% до плану періоду і складають 4520,4 тис.грн., що на 352,3 тис.грн. або 8,5% менше в порівнянні з минулим роком.

      Субсидії населенню на  покриття витрат по оплаті  житлово-комунальних послуг за 2018 рік профінансовані в сумі  35779,4 тис.грн., або 100,0% до уточнених бюджетних призначень. В порівнянні з 2017 роком видатки на надання субсидій населенню зменшились на  5164,8 тис.грн. або на 12,6%.

       Видатки на фінансування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за 2018 рік виконані в сумі 3368,8 тис.грн. (99,7% до річного плану), що на 259,7 тис.грн. або 8,4% більше проти 2017 року.

По галузі «Культура і мистецтво» видатки загального фонду за 2018 рік профінансовані в сумі 8377,3  тис.грн., або 99,2 %, що на 287,5 тис.грн. або 3,6% більше, ніж у минулому році.

Фінансування видатків по галузі «Фізична культура і спорт» становить                   972,0 тис.грн., або 98,0% до уточнених бюджетних призначень. Цей показник на                238,7 тис.грн. або на 32,6% більше проти відповідного показника за 2017 рік.

По галузі «Житлово-комунальне господарство» (благоустрій сіл, селищ) за               2018 рік видатки загального фонду профінансовані в сумі 9694,6 тис.грн., або 97,4% до плану періоду, що на 3623,1 тис.грн.,  або на 59,6% більше, ніж у минулому році.

Видатки спеціального фонду зведеного бюджету проведені в обсязі                        38791,1 тис.грн., або 96,6% до уточнених бюджетних призначень звітного періоду. В порівнянні з 2017 роком видатки спеціального фонду зменшились на  4403,1 тис.грн. або на 10,4%.

 

.

 

 

 

 Район був та залишається сільськогосподарським, так, як головна частка валового продукту в районі виробляється в сільськогосподарській галузі. Тому, стан справ в даній галузі в значній мірі відображає стан народногосподарського комплексу району в цілому.

В сільськогосподарських підприємства Любашівського району під урожай 2018 року посіяно  40,0 тис.га з них: оз. пшениці – 11481,2 га  оз. ячменю – 5230,6 га; оз. жита –5,0 га; ярий ячмінь – 3100,0 га; яра пшениця – 500,0 га; гороху – 2400,0 га; соняшнику -5820,0  га; кукурудзи на зерно -7640,0 га; соя  - 500,0 га; овочі - 4,0 га; картопля - 2,0 га; озимого ріпаку - 3242,1 га.

 В аграрному секторі району  зібрано валової продукції зернових і зернобобових культур 78,8тис.тон з середньої врожайністю 34,2 ц/ га, в тому числі озимої пшениці              37,5тис.тон, урожайністю 36,6 ц/га, кукурудзи на зерно-21,7 тис.тон, урожайністю              44,0 ц/га. Крім того зібрано соняшнику 39,6 тис.тон з урожайністю 25,3 ц/га, озимого ріпаку 10,1 тис.тон з урожайністю 25,3 ц/га.                                                                   

Найкращі товаровиробники : НВП «Агро-ритм», ф/г «Обрій», ТОВ ВНФ «Зеленогірське», ф/г «Рубін», СВК «Агросвіт», де врожайність  отримано від 48 ц /га до   63 ц\га.

Виробництво сільськогосподарською продукції  ( тис.тонн)

 

 

 

      Комісією по підготовці висновків щодо надання або вилучення ( викупу земельних ділянок) проведено 25 засідань, на яких розглянуто 274 заяви  від фізичних та юридичних осіб, з них 230 заяв щодо укладення угод  про добровільну сплату  за фактично використані  в 2018 році нерозподілені земельні ділянки та після сплати надання  в оренду цих  нерозподілених земельних ділянок. В результаті  укладення угод сільські і селищні ради отримали додатково в бюджети  більше 9  млн. гривень, а укладення договорів оренди на площу 3419 гектарів  в бюджети сільських і селищних рад додатково в                 2019 році надійдуть кошти в сумі 10655,9 тис.грн.

        Проводилась робота по виконанню Програми фінансової підтримки галузі тваринництва. Якщо у другому  кварталі дотацію отримала 1 особа - 9 тис.грн, то в третьому кварталі  дотацію отримано на суму 752 тис.грн , що становить  15% від суми дотації по Одеській області. В  четвертому кварталі документи на дотацію за молодняк ВРХ подано від 353 осіб на суму 652 тис.грн.

 

  
 

 

 

 


Розв’язання основних економічних і соціальних проблем району здійснюється через підготовку та організацію виконання щорічних програм економічного і соціального розвитку району.

Так, протягом звітного періоду діяли 39 районних програм соціально-економічного характеру, які затверджені відповідними рішеннями районної ради та об’єднані в Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018 рік (рішення № 358-VII  від 24.05.2018 р.).

 З них в галузях: охорони здоров’я - 1, освіти, культури, молодіжної політики і спорту – 5, соціального захисту населення - 3, мобілізації, цивільного захисту, попередження надзвичайних ситуацій – 6, забезпечення законності, правопорядку, правової освіти – 2, агропромислового комплексу, земельних ресурсів – 3, розвитку малого підприємництва, інвестицій, туризму та рекреації, житлово-комунального та дорожнього господарства –10, місцевого самоврядування – 2,  інші - 7 .

Фінансування було передбачено по 31  програмі на загальну суму 5213,7 тис. грн.,  профінансовано на суму 4953,2 тис. грн. або на 95,0 % від затверджених сум.

З метою сприяння інвестиційній діяльності на території району на фінансування інвестиційних проектів у 2018 році використані коштів в обсязі  15501,0 тис. грн., в тому числі:

-  субвенція з  державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного          розвитку окремих територій  – 1346,2 тис. грн.  ;

-  субвенція з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів – 5813,3 тис. грн.;

-  коштів місцевого бюджету розвитку – 8341,5 тис. грн.

За  2018 рік промисловими підприємствами району вироблено продукції на              5997,8 тис.грн., що менше на 4,5% відповідного періоду минулого року та реалізовано продукції на 5658,6 тис. грн., що на 1,6% менше відповідно.

 

 

 

 

Протягом звітного періоду ВАТ «Юсалвія» з реалізації проекту "Сезонний виробничий комплекс по переробці ефіроолійних культур" проводило тестування виробничого процесу.

 

На виконання рішення Одеської обласної ради від 21.12.2017 року №576-VII надані пропозиції для включення до Плану заходів із реалізації у 2018 році Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року по 16 об’єктам на загальну суму    75,8  млн. грн.. Для залучення потенційних інвесторів, на офіційному веб-сайті РДА розмішено інформацію суб’єктів підприємництва, які мають незадіяні виробничі потужності і потребують додаткового залучення інвестицій,  а також   розроблені  16  інвестиційних  анкет – пропозицій привабливих земельних ділянок щодо реалізації проектів. Зазначені пропозиції надіслано до Департаменту економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації для включення в каталог інвестиційних пропозицій та представлення інвестиційного потенціалу району.

  
 

 


         

 

Для покращення умов проживання мешканців району протягом року у сфері розвитку інфраструктури реалізовувались відповідні програми.

Виконання районної програми "Питна вода в Любашівському районі на 2011-2013 роки і період до 2020 року"  протягом 2018 р.

 

 

Загалом протягом 2018 року виконані роботи з ремонту водопровідних мереж по населеним пунктам району на загальну суму 2485,0 тис грн., із них: з державного бюджету – 290 тис.грн., з обласного бюджету - 1320,8 тис. грн., з місцевого бюджету -   74,2 тис. грн., замінено та прокладено 6,26 км. та встановлено                4 водонапірні башти.

 

 

Виконання заходів з благоустрою вулиць населених пунктів Любашівського району протягом 2018 року

 

 

 

 На виконання ремонту  автодороги державного значення Саврань-Бакша-Заплази-Любашівка-М-(05) на договірних засадах із Службою автомобільних доріг в Одеській області з державного бюджету  на виконання робіт з поточного ремонту використано – 29390,8 тис.грн..  На поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Ананьїв - Троїцьке-Березівка-Вікторівка  з державного бюджету використано -2255,5 тис.грн..

Протягом року з місцевих бюджетів  на ремонти вулиць населених пунктів району   використано – 4875,4 тис.грн..

 

 

 

 

 

 

 Протягом року з місцевих бюджетів  на встановлення та ремонт вуличного освітлення населених пунктів району   використано – 3558,03 тис.грн..

 

 

 

 

 Капітальний ремонт частини тротуару паркової зони дитячого майданчика на перехресті вул. Софіївська та Володимира Князя та частини тротуару по вул. Володимира Князя від Меморіалу Слави до НВК ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей в на загальну суму 1 041,01 тис. грн. за кошти місцевого бюджету, також частини тротуару паркової зони дитячого майданчика на перехресті вул. Софіївська та Володимира Князя та частини тротуару по вул. Володимира Князя від буд №99до буд. №107 в              смт Любашівка на загальну суму                         1 255,79 тис. грн. за кошти місцевого бюджету.

 

 

В рамках благоустрою населених пунктів та за їх межами протягом 2018 року ліквідовано 111 несанкціонованих сміттєзвалища, орієнтовний обсяг зібраних побутових відходів на несанкціонованих сміттєзвалищах складає 13,1 тис. м3.

Висаджено  325 дерев, 210 куща, упорядковано 29,1 тис.м² газонів та квітників, упорядковано 282,2 тис.м² територій парків, скверів, упорядковано 18,3 тис.м² дитячих та спортивних майданчиків. Упорядковано від сміття    59,4 тис.м² берегів річок, водойм

 

 

 

На виконання районної програми  "Енергоефективності Любашівського району на 2016-2018 роки" виконані слідуючі заходи:

Капітальний ремонт тепломережі та системи опалення в дошкільному навчальному закладі "Сонечко" смт Любашівка на загальну суму 271,9 тис. грн. з районного бюджету.

Теплі кредити

      З метою популяризації механізмів державної підтримки на утеплення будинків для населення надано інформацію про надання державної фінансової підтримки для здійснення заходів з підвищення енергоефективності житлових будинків та енергозбереження. Протягом 2018 року кредитами Ощадбанку в рамках Програми державної підтримки населення до впровадження енергоефективних заходів скористались 28 осіб Любашівського району.

         Ремонт фасадів будинків соціально-культурної сфери

    Виконано капітальний ремонт по утепленню фасаду Навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» смт Любашівка, загальною вартістю          1480 тис. грн.

 

                            до ремонту                                                     після ремонту

  Виконано капітальний ремонт в дошкільному навчальному закладі Зеленогірський ясла-садок «Сонечко», загальною вартістю 1240 тис. грн..

 

 

                        до ремонту                                                      після ремонту

 

 

 

Відповідно до законодавства в                2018 році видані Містобудівні умови та обмеження на забудову земельної ділянки:

-  під будівництво  «Реконструкція комплексу будівель та споруд №7 під сезонний виробничий комплекс з переробки ефіроолійних культур, розташований на території Гвоздавської сільської ради (за    межами населеного пункту)»;

-   під будівництво сонячної електростанції (СЕС) в с. Ясенове Друге (мережева,"Зелений тариф" 6,0 МВТ);

-  під  будівництво церкви  Покрови  Пресвятої   Богородиці  та господарчих  споруд в с. Новокарбівка (зі змінами).

 

 

 

    З метою перспективного будівництва об’єктів відновлювальної енергетики, на території Любашівського району, внесені зміни до Схеми планування території району. Містобудівною документацією передбачено будівництво сонячних електростанцій:

- смт Любашівка площею 21,2 (10МВт) за межами населеного пункту.

- с. Ясенове Перше 40,6 га (20МВт) за межами населеного пункту.

- с. Демидівка 16,7 га (10МВт) за межами населеного пункту.

- с. Бобрик Другий 10,4 га (5МВт) за межами населеного пункту.

- с. Ясенове Друге 12га (11МВт) в  межах населеного пункту.

- с. Гвоздавка Друга 10,2 га (10МВт) за межами населеного пункту.

- с. Комарівка 22 га (11,0МВт) за межами населеного пункту.

Розроблений  та затверджений детальний план території  для будівництва та експлуатації сонячної  електростанції, потужністю 10 Мвт, на території Любашівської селищної ради за межами населеного пункту, Любашівського району Одеської області .

 

 

  
 

 

 

 

 

 


З метою виявлення додаткових резервів щодо працевлаштування населення та детінізації заробітної плати в районі працює комісій  з питань легалізації заробітної плати, зайнятості населення  при Любашівській районній державній адміністрації, впродовж 2018 року проведено 12 засідань даної комісії.  З початку року на засіданнях комісії заслухано 72 керівника підприємств  та  фермерських господарств (з 105 запрошених ).

Середня заробітна плата працівників району у IV кварталі 2018 року становить 6745,0 грн.

 Соціальний захист населення перебуває на постійному контролі районної влади. Особлива увага приділяється малозахищеним верствам населення.

Згідно законів України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» державну допомогу отримали  2747  сімей на суму 62,3 млн.грн..

 

Щомісячну адресну допомогу отримали 71 внутрішньо переміщена особа.

На обліку перебуває 3 прийомних сім’ї, в яких виховується 7 дітей, у звітному році їм  було призначено та виплачено соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сумі 414 тис. грн.

 

 

 

 

 З вересня 2018 року запроваджений  пілотний проект із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», яку  отримали 66 сімей.

 

 

Продовжувалась робота щодо надання житлових субсидій за новим порядком, із змінами, внесених Урядом в 2018 році. Призначено субсидій на оплату житлово-комунальних послуг 4490 особам в сумі 21,9 млн. грн.,  на придбання твердого палива та скрапленого газу 1474 особам в сумі 5,1 млн.грн. 

Виплачено готівкою економію використання субсидії на опалення 1345-ти особам в сумі 744,9 тис.грн.

В Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, на обліку перебуває 8237 осіб, із яких, згідно чинного законодавства пільги на житлово-комунальні послуги отримали 4039 громадян в сумі 4,1 млн.грн.

       Забезпечувалась виплата компенсацій на харчування особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, з державного бюджету допомогу отримали 66 осіб на суму 193,2 тис. грн., щорічну допомогу на оздоровлення отримали 68 осіб на суму 7,0 тис.грн.

       З обласного бюджету компенсовано витрати сім’ям на поховання  12 інвалідів війни та учасників бойових дій в сумі 45,8 тис.грн.

       На протязі року технічними та іншими засобами реабілітації забезпечено 31 особу з інвалідністю на суму 434,2 тис грн.

       Санаторно - курортним лікуванням  забезпечено 23 особи (учасники бойових дій в зоні АТО, особи з інвалідністю, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС).

       Послуги з психологічної реабілітації за рахунок коштів державного бюджету отримали 5 учасників бойових дій в зоні АТО на суму 40,6 тис грн.

       Професійну адаптацію пройшли 3 учасника бойових дій, які навчались  в Любашівському  районному спортивно – технічному клубі сприяння обороні за  професією «водій автотранспортних засобів» категорія «В», за рахунок коштів державного бюджету в сумі 16,7 тис.грн. 

       Згідно районної програми «Милосердя в дії» на 2017-2019 роки матеріальну підтримку  отримали 879 громадян на суму 741,9 тис грн., а саме: адресну цільову допомогу 454 особи; матеріальну допомогу на оплату комунальних послуг 26-ти особам з інвалідністю по зору; адресну допомогу на оздоровлення 40 ветеранів бойових дій в Афганістані; 116 дітей інвалідів отримали допомогу до Міжнародного Дня осіб з інвалідністю; 88 дітей матеріальну допомогу до Дня святого Миколая на суму                 17,6 тис.грн.; щорічну адресну допомогу до Дня Незалежності України отримали                   143 учасника бойових дій АТО  та 12 членів сімей загиблих  на суму 44,9 тис.

      Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  постійно проводив роботу по виявленню одиноких непрацездатних громадян, які потребують допомоги в наданні різних видів послуг.

 

 

 

 

В районі діє відділення стаціонарного догляду для постійного та тимчасового проживання одиноких непрацездатних громадян на 35 місць, де на даний час проживає 26 одиноких осіб, з них 12 осіб з 5 групою рухової активності та не здатні до самообслуговування та пересування.

 

 

       Впродовж року забезпечувалось соціально-побутове обслуговування  324 одиноких ветеранів війни, праці та інших громадян похилого віку в умовах постійного місця проживання (вдома).

Відповідно до Законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правих умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» основним завданням районної державної адміністрації у вирішенні актуальних завдань у сфері охорони дитинства є створення належних умов для забезпечення реалізації  прав та законних інтересів дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

      Станом на 31.12.2018 року на первинному обліку в службі 128 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

       Всього сімейними формами виховання охоплено 109 дітей, що становить 85%.          

       Протягом звітного періоду  на первинний облік поставлено  14 дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування. Дітям надано відповідні юридичні статуси. Спостерігається  тенденція до зменшення посиротілих дітей, так порівняно з  аналогічним періодом минулого року посиротіло на 14 дітей менше.

        В районі функціонує 3 прийомних сім’ї, в яких виховується 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Службою здійснюється нагляд  за станом утримання та виховання дітей в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях. Порушень прав дітей не виявлено.

 

 

 

Однією із пріоритетних форм влаштування дітей зазначеної категорії є усиновлення. На обліку з усиновлення в службі перебуває 32 дітей.  В районі проживає 12 сімей усиновителів, в яких виховується 13 усиновлених дітей. Протягом звітного періоду  було обстежено 5 сімей усиновлювачів. Порушень прав та інтересів дітей в даних сім’ях не виявлено.

 

  Забезпечується виконання законодавства щодо захисту житлових та майнових прав дітей. Протягом звітного періоду  до суду не було направлено жодного позову щодо порушення житлових прав.

В межах реалізації Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб та молоді із їх числа на 2016-2018 роки за кошти районного та місцевого бюджетів було придбано будинок та земельну ділянку в с. Бобрик Перший загальною вартістю 160,0 тис. грн. для особи із числа дітей, позбавлених батьківського піклування, Войнич Надії Романівни, 01.07.1990 р.н.                  

         Крім того,  було придбано  будинок та земельну ділянку загальною вартістю                  60, 224 тис. грн для особи із числа дітей, позбавлених батьківського піклування, Полянських Олександра Єрмолайовича, 01.04.1995 р.н., в с. Червоний Яр.

         В 2018 році із державного бюджету Любашівському району виділено кошти у розмірі 320, 0 тис. грн. для придбання однокімнатної газифікованої квартири за адресою: вул. Мирна, 92д, кв. 1, смт. Любашівка. Договір купівлі-продажу квартири оформлено 19.12.2018 р. Дане приміщення  придбано для особи із числа дітей-сиріт Фалкіна Олега Миколайовича, 1996 р.н.  На продаж даних житлових  об’єктів було накладено заборону  протягом десяти років.

         Службою у справах дітей ведеться облік дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах. Станом на 31.12.2018 року на даному обліку  перебувало 58 дітей, які виховуються в 20 сім’ях, в зв’язку з  ухилянням батьків від виконання батьківських обов’язків. Під час обстеження даних сімей з батьками проводяться профілактичні бесіди, сім’ї перебувають під соціальним супроводом в Любашівському районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді . Протягом звітного періоду було проведено 36  рейдів.

  
 

 

 

 


Питання збереження здоров`я та життя населення стоїть на постійному контролі райдержадміністрації.

На території Любашівського району функціонує 2 лікувально-профілактичні заклади  - КНП «Любашівська ЦРЛ» і КНП Любашівський районний ЦПМСД Любашівської районної ради, структурними підрозділами якої є: 8 амбулаторій ЗПСМ, 4 ФАПи та  24 ФП.

 

Амбулаторно – поліклінічна допомога надається КНП «Любашівською ЦРЛ» на 180 відвідувань на зміну, по   КНП «Любашівській ЦРЛ» кількість відвідувань складає - 90185,  а також   КНП Любашівським районним ЦПМСД – 180 відвідувань за зміну, Зеленогірською АЗПСМ  – на 220 відвідувань в зміну, Ясенівською  АЗПСМ – на 50 відвідувань за зміну, Троїцькою АЗПСМ – на 120 відвідувань, Гвоздавською і Солтанівською АЗПСМ – по 10 відвідувань в зміну.

 

 

 Актуальним залишається питання  вакантних  посад лікарів. На даний час не укомплектовано 2 ФП: с. Олександрівка та с. Агафіївка, залишились вакантні посади 10,25 лікарів ЗПСМ:

-    АЗПСМ смт. Любашівка -  3,75

-    АЗПСМ с. Бобрик  -   3,0

-    АЗПСМ с. Троїцьке – 1,5

-    АЗПСМ с. Ясеново – 1,0

-    АЗПСМ с. Познанка – 1,0

   Для більш якісного надання медичних послуг потребують оснащення та до оснащення   амбулаторії ЗПСМ та ФАПи. В 2018 році  придбано 12 автоматизованих робочих місць лікаря і 11 наборів меблів на суму 541,0 тис.грн.,

Протягом 2018 року пріоритетним напрямком функціонування КНП Любашівської ЦРЛ було удосконалення та оснащення вторинної ланки надання медичної допомоги населенню. За кошти спеціального рахунку закуплено:

-         лапораскоп – 30,2 тис.грн.;

-         біполярний дисектор за  Келлі у зборі- 13,0 тис.грн.;

-         нервовий стімулятор " Стімуплекс"- 2 од.-50,1 тис.грн.;

-         лупа налобна хірургічна - 38,8 тис.грн.;

-         уретроцистоскопічний набір -50,0 тис.грн.;

-         набор МОС DHS1 – 8,5 тис.грн.;

-         камера для збереження трупів - 2 од. – 169,0тис.грн.;

-         візок гідравлічний підйомний – 30,0 тис.грн.;

-         зшиваючий інструмент Stich – 9,6 тис.грн.;

на загальну суму – 399,6 тис.грн.,

з районного бюджету:

-         касета для зарядки інструментів хірургічних зшиваючи – 7,2 тис.грн.;

-         герніостеплер, що згинається  з касети – 6,9 тис.грн.

 Також є потреба в покращенні кадрового складу, вакантні посади лікарів по району на даний час такі: анестезіолог - 1;   педіатр – 1; нарколог – 1 ; лікарі загальної практики сімейної медицини – 10. ;ортопед – травматолог -1; лікар приймального відділення -  1 ; кардіолог-1; лікар з функціональної діагностики-1; неонатолог – 1; ендоскопіст – 1; інфекціоніст – 1; уролог – 1;хірург – 1;

 На даний час проходять  інтернатуру 5 лікарів за такими спеціальностями: 1 лікар-педіатр, 2 лікаря-анестезіологи, лікар – стоматолог – 1; 1 лікар ЗПСМ.   

В районі діє програма «Доступні ліки». В 2018 році, для відшкодування вартості лікарських засобів, передбачено кошти, в сумі 398,8 тис. грн..  Станом на 01.01.2019 року виконано програму на 98,6%.

 

 

Необхідно відмітити позитивну  роботу в  напрямку реформуванні первинної ланки, стабілізації народжуваності,  зменшення  смертності,   позитивну  динаміку в роботі щеплювального процесу,  зменшенню показника малюкової смертності, позитивна динаміка в напрямку онкологічної і туберкульозної настороженості. Значно збільшився діапазон   діагностичного обстеження та створено більш комфортні умови перебування в стаціонарі, а особливо в    пологовому відділенні.

 

4 представника району приймають участь у Госпітальній раді 6 госпітального округу Одеської області. На даний час розглядається питання реформування вторинної ланки медицини, яка передбачає на базі КНП Любашівської ЦРЛ збереження та розширення відділень сучасної діагностики, екстреної хірургії, травматології, кабінету телемедицини та створення багатопрофільного відділення.

 

 

 

  
 

 

 


До 2018-2019 навчального року належним чином підготовлені приміщення навчальних закладів. На даний час у 20 закладах загальної середньої освіти району налічується 3175 здобувачів освіти. Забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх індивідуальних особливостей, культурних потреб спільно із батьками здійснюють:

19 закладів дошкільної освіти з повним перебуванням дітей, з них: 9 ДНЗ; 10 у складі НВК.

У закладах дошкільної освіти навчається і виховується 996 дітей дошкільного віку.

Для дотримання необхідних умов освітнього процесу охоплено всіма видами харчування 1547 учнів. Безкоштовним гарячим харчуванням забезпечено 1416 школярів  1-4 класів, 131 дитина пільгових категорій.

 

 

 

Забезпечується підвезення  учнів та вчителів до закладів загальної середньої освіти. У підвозі задіяні 14 шкільних автобусів. У звітному періоді придбано ще один шкільний автобус за кошти державного та районного бюджетів на суму  1699,5 тис. грн..

 

 

 

 

Станом на 1 вересня 2018 року у всіх закладах загальної середньої освіти проведено поточні та капітальні ремонти приміщень на загальну суму                     6834,1 тис.грн. за рахунок місцевих бюджетів та джерел, не заборонених чинним законодавством:

-       капітальний ремонт майстерні, господарчих приміщень,  корпусів №1, №2 Гвоздавської ЗОШ І-ІІІ ст.;

-       відремонтовано літні веранди в Любашівському ДНЗ ясла-садок №2 «Казка»;

 

-       поточний ремонт класних кімнат Новокарбівської ЗОШ І-ІІ ст.;

-       капітальний ремонт по заміні віконних блоків, даху та монтаж мансардних вікон Ясенівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. –ДНЗ»;

-       заміна даху та утеплення фасаду в ДНЗ Зеленогірський ясла-садок «Сонечко»;

-       заміна дверей в Олександрівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»;

-       монтаж літнього навісу в Любашівському ДНЗ № 2 ясла-садок «Казка».

Продовжується будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» смт Любашівка, що стало можливим за рахунок співфінансування з державного бюджету у ромірі 1500,0 тис.грн..

В рамках реформування системи освіти НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія»,  Зеленогірську ЗОШ І-ІІІ ст. та Троїцьку ЗОШ І-ІІІ ст. визначено опорними школами.

 

 

У 2018 році мережу загальноосвітніх шкіл району приведено до потреб навчального процесу,  проведено оптимізацію чотирьох закладів освіти, а саме:

-       ліквідовано Агафіївську ЗОШ І-ІІ ст.;

-       ліквідовано Шликарівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» ;

-       ліквідовано Іванівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитсадок»;

-       реорганізовано шляхом пониження ступеню Олександрівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» в Олександрівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» .

З метою створення класів дистанційного навчання, шляхом укладання відповідних угод з Інтернет провайдерами, всі загальноосвітні навчальні заклади ІІ-ІІІ ступенів району забезпечені високошвидкісним інтернетом та частково мережею Wi-Fi.

 

Згідно вимог Наказу №137 від 13.02.2018 р.  МОНУ «Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи» і розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016р. №988-р

 

«Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029р.»  В Любашівському районі було забезпечено новими меблями, дидактичним матеріалом, мульти-медійними комплексами, фабриками друку, робочим місцем учителя всі перші класи. На умовах спів фінансування з Державного бюджету виділено              1369тис. грн., з районного –                  431,9 тис. грн.

  

 

 

 

У всіх навчальних класах зроблено ремонти та облаштування освітнього простору так, як того вимагає «новий стандарт». Це дало можливість створити навчальні центри, використовувати роботу в групах, розвивати мислення, логіку, навички у дітей.

Школи району отримали шкільні дошки, меблі, кухонне та мультимедійне обладнання в 2018 року на суму                762,2 тис. грн.

 

 

Відповідно  висновків психолого – медико - педагогічної консультації в районі нараховується 40 дітей з вадами розумового розвитку. В 2018-2019 навчальному році відкрито 18 класів з інклюзивною освітою  для 24 учнів на базі 6 закладів загальної середньої освіти:

-    Гвоздавської ЗОШ І-ІІІ ст..– 2 класи;

-    Зеленогірської ЗОШ І-ІІІ ст. – 2 класи

-    НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» – 2 класи;

-    Троїцької ЗОШ І-ІІІ ст.   – 5 класів;

-    Великовасилівської ЗОШ І-ІІ ст.  – 3 клас;

-    НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей» – 3 класи.

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 14.02.2017 року № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» було виділено 510,4 тис. грн. З них на заробітну плату використано 353,15тис. грн. та на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку – 157,25 тис. грн..

Продовжує свою роботу Дитячо-юнацька спортивна школа. Навчання в школі безкоштовне. До роботи ДЮСШ залучено 58 дітей з багатодітних сімей, 10 дітей - сиріт та 98 дітей з малозабезпечених сімей. На даний час в Любашівській  ДЮСШ налічується     32 групи, в яких займаються 586 дітей.

Протягом  звітного періоду спортсмени та команди району прийняли участь у змаганнях з 11 видів спорту за програмою Обласних сільських спортивних ігор 2018 року.  Команда  району з волейболу серед чоловічих команд посіла ІІІ місце.

В малих олімпійських іграх Одещини прийняли участь 18 спортсменів. Наша команда з дартсу посіла І місце та VІ місце з гирьового спорту . Медалями та грамотами за призові місця нагороджені команди з волейболу та легкої атлетики.

Вихованці ДЮСШ у фінальних змаганнях обласної спартакіади серед школярів  здобули такі місця:

 - з волейболу (юнаки) в смт. Любашівка – І місце;

- «Старти надій» м. Чорноморськ – ІІ місце;

- з баскетболу (юнаки) смт. Доброслав - ІV місце;

- з волейболу (дівчата) в смт. Доброслав –ІІ місце.

Вихованці ФК «Юність» приймали участь у Міжнародних та всеукраїнських турнірах.

Вихованці молодіжної спортивної організації «Ніка» приймали участь в обласних та всеукраїнських турнірах з джиу-джицу.

Вихованці секції боксу приймали участь в районних змаганнях, а на обласних змаганнях представник району став чемпіоном області.

Згідно результатів обласної спартакіади школярів - район посідає 3 місце серед 14 районів півночі Одеської області.

 В  спортивно – масових заходах за  звітний період прийняло участь близько 1120 чол.     

 

  
 

 

 

 


З метою забезпечення подальшого розвитку культури і мистецтва за звітній період реалізовано низку культурно-мистецьких проектів, які отримали високу оцінку фахівців, вжито заходи для поліпшення умов праці працівників культури, розвитку мистецтва.

За звітний період 2018 року проведено 38 культурно-масових заходів. В сільських клубних закладах проведено 462 культурно-розважальних заходів, 156 виставок декоративно-прикладного мистецтва та 2000 інших заходів (лекцій, бесід, історичних годин та інше).

З них наймасштабніші подій:

 

 - з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей другий районний фестиваль-конкурс «Дитячі мрії кольорові»;

  - другий ковбасний фестиваль-ярмарок "Новий Любашівський базар" та святкування Дня селища Любашівка;

 - виїзний зональний фестиваль української книги пам′яті Михайла Грушевського «Безмежність української книги».

 

 

 

Проведено капітальні ремонти 2 приміщень закладів культури:

-в Гвоздавському Першому СБК за кошти з обласного бюджету в сумі – 637,9тис.грн;

-в Любашівській центральній районній бібліотеці за кошти з районного бюджету в сумі 365,7 тис. грн..

Любашівська централізована бібліотечна система налічує 31 бібліотеку-філію. Всі бібліотеки працюють в тісному зв’язку зі школами, Будинками культури, музеями та іншими організаціями. За 2018 рік до бібліотек району надійшло 1090 екземплярів примірників.

     За останній рік в Любашівській центральній районній бібліотеці запроваджено нові форми роботи:

 

- першою в Одеській області Любашівська центральна районна бібліотека започаткувала співпрацю з юристами;

- запроваджено безкоштовні курси англійської мови для дорослих;

- започатковано співпрацю з психологом та лікарями;

- великою популярністю користуються майстер-класи для дітей, флешмоби для молоді, літературні вечори, перегляди кінофільмів для дорослих;

 

- в рамках Стратегічного плану дій  на 2017-2019 роки голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова «Розумний регіон», за кошти районного бюджету проведено ремонт приміщення центральної районної бібліотеки, на базі якої відкрито перший в області  культурно-освітній медіа-центр;

- проведено капітальний ремонт Троїцької сільської бібліотеки для дорослих.

 

 

 

  

 

 

 

 

В селі Ясенове Перше розпочала роботу приватна етно-еко-агро-садиба «Медові роси» оздоблена в українському стилі. Відвідувачі даної садиби можуть скуштувати страви притаманні Любашівщині, поласувати справжнім, екологічно чистим медом, пройти курс апітерапії. Також на березі річки Кодима діє садиба «Кодима» в с. Арчепитівка.


 

  
 

 

 

 

 

 


Для започаткування та ефективного провадження підприємницької діяльності в              2018 році забезпечено роботу центру надання адміністративних послуг. Центр надання адміністративних послуг є постійно діючим робочим органом Любашівської районної державної адміністрації (далі ЦНАП), утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг в районі.

 

Протягом 2018 року в районі здійснював роботу регіональний сервісний центр у Одеській області по наданню адміністративних послуг оформлення автотранспорту та посвідчень водія. За 2018 рік, за 8 виїздів, працівниками сервісного центру надано 118 послуг з них: 62 на реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів, 46 на отримання посвідчення водія, 10 на довідку про відсутність судимості.

 

 

 

 

Для зручності заявників з жовтня              2018 року в центрі встановлено термінал по оплаті адміністративних послуг.

Одним із важливих напрямків діяльності ЦНАП є створення зручних та доступних умов спілкування громадян з владою. Забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами звернення та суб’єктами надання послуг (згідно Закону України "Про адміністративні послуги").

 

Відділом надання адміністративних послуг Любашівської районної адміністрації впродовж 2018 року надано 5231 адміністративних послуг, а саме:

-      відділ містобудування та архітектури Любашівської районної державної адміністрації  - 79;

-      Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції у Одеській області - 24;

-      Головне управління Держгеокадастру в Одеській області - 15;

-      районний сектор головного управління державної міграційної служби у Любашівському районі Одеської області - 832;

-      відділ Держгеокадастру у Любашівському районі – 2541;

-      Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної адміністрації -8;

-      Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб, реєстрація речового права на нерухоме майно - 1727;

-      Головне управління Держпраці в Одеській області – 1;

-      Державне агентство водних ресурсів в Одеській області  - 4.

Впровадження реформи у сфері надання адміністративних послуг дало можливість суб’єктам звернення   отримати в одному місці 116 видів адміністративних послуг.

  
 

 

 

 

 

 

 


Станом на 31 грудня 2018 року гранична чисельність працівників районної державної адміністрації становить 93,5 одиниць, з них 85 посад державних службовців районної державної адміністрації.

 

 

 

 

 

 

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посадКерівництво

 4

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців

 3

 

Відділ з питань управління персоналом

 3

 

Відділ діловодства та контролю

 5

 

Відділ фінансово-господарського забезпечення

3,5 

 

Юридичний сектор

 

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та запобігання корупції

1

 

Спеціаліст з питань внутрішнього аудиту

1

 

Всього апарат:

22,5

 

Управління та відділи РДА

 

 

Сектор по зв’язкам з громадськістю та пресою

2

 

Відділ надання адміністративних послуг

6

 

Відділ інвестицій та економіки

 

Відділ агропромислового розвитку

6

 

Управління соціального захисту населення

22 

 

Відділ містобудування та архітектури

 

Відділ культури

3

 

Служба у справах дітей

5

 

Відділ освіти, молоді та спорту

 

Архівний відділ

1

 

Головний спеціаліст з питань цивільного захисту

1

 

Фінансове управління

12


Всього по районній державній адміністрації:

93,5


 

 

 

 

 

Фактично ж працює в районній державній адміністрації 80 державних службовців.  На даний час вакантними є 5 посад державних службовців. У вересні поточного року призначено на посаду заступника голови районної державної адміністрації Михайлова Д.В..

 

За звітний період районною державною адміністрацією проведено 3 засідання колегії, на яких було розглянуто  22 питання, за результатами розгляду  прийнято                   11 розпоряджень та надано 6 протокольних доручень. Питання, що розглядалися на засіданнях колегії, стосувалися ефективного використання землі, соціального захисту населення, освіти, медицини,  енергетики, транспорту та зв'язку, діяльності агропромислового комплексу,  економічного розвитку , виконання бюджету району та ін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Упродовж 2018 року юридичним сектором апарату райдержадміністрації проведено правову експертизу 924 розпоряджень голови районної державної адміністрації та 315 наказів керівника апарату районної державної адміністрації.

Протягом 2018 року взяли участь в розгляді 41 судової справи у цивільному судочинстві (із земельних питань).

За 2018 рік юридичним сектором підготовлено 281 проект розпорядження, в тому числі:

101 - про надання дозволів на розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості);

180 -  про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).

 Відповідно до розпоряджень голови райдержадміністрації та протокольних доручень комісії по підготовці висновків щодо надання або вилучення (викупу) земельних ділянок, юридичним сектором у 2018 році розроблено 142 договори (угоди) оренди нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв), 78 угод про добровільне внесення плати за земельні ділянки до місцевого бюджету Любашівського району та 105 договорів оренди нерозподілених земельних ділянок.

 

 

В 2018 році сектором розглянуто 54 звернення громадян,        надавалися щомісячні звіти в ГТУЮ в Одеській області та Подільське управління ГУ ДФС в Одеській області, готувалися відповіді на листи та запити підприємств, установ та організацій, в межах повноважень юридичного сектору апарату РДА.

 

 

 

 

 

 

Одними з основних завдань, покладених на архівний відділ райдержадміністрації, як місцеву державну архівну установу,  є  внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться, а також здійснення контролю за діяльністю архівних підрозділів підприємств, установ та організацій району.

 

 

 У 2018 році розпочато роботу по створенню електронного архівного фонду. На веб-сторінці Любашівської райдержадміністрації у розділі «архівний відділ» започатковано нову рубрику «ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ» також розміщено он-лайн виставку архівних документів "До 1030-річчя хрещення Київської Русі - України".

 

 

 


В районі значна увага приділяється реалізації державної політики у сфері цивільного захисту. Проведено комплекс заходів щодо підтримання в готовності до використання за призначенням пунктів управління,  системи централізованого оповіщення  району,  захисних споруд ЦЗ.

     Протягом 2018 року на території Любашівського району сталося 4 надзвичайних ситуації об’єктового рівня, а саме:

 

 

 

 

-                         17-18 січня 2018 року скупчення автотранспорту понад 150 автомобілів на автодорозі Київ-Одеса через снігові опади та хуртовину,  постраждалих не було;

-                         18-19 березня 2018 року скупчення автотранспорту понад                 130 автомобілів на автодорозі Київ-Одеса через снігові опади та хуртовину,  постраждалих не було;   

 

-                         01.04.2018 року внаслідок негоди, поривів вітру частково пошкоджено дах спортивної зали районного будинку культури, з районного резервного фонду виділено            1,8 тис.грн. на відновлення покрівлі;

-                         в липні 2018 року сталося масове отруєння дикорослими грибами 7-ми мешканців          с. Ясенове Друге Любашівського району, кошти з районного бюджету не виділялись.

 Протягом 2018 року проведено 19 засідань комісій з питань ТЕБ та НС райдержадміністрації на яких розглянуто 57 питань, засідання проводились відповідно до річного плану та 3 позапланових засідання і 2 учбових. Розглядались питання щодо забезпечення протипожежного захисту населених пунктів та природних екосистем, безпеку відпочинку на воді, про готовність до дій в умовах виникнення НС терористичного та воєнного характеру та інші питання щодо покращення безпеки життєдіяльності населення району.

 

 

 

Проведено 3-и об'єктових навчання та тренувань з ЦЗ на потенційно небезпечних об'єктах району та автодорозі Київ-Одеса, також 4 тренувальних заняття за участю всіх районних служб по локалізації та ліквідації наслідків  аварійних ситуацій.

 

 

 

 

 

 

 

 


Відповідно до   статті 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців»  відділом ведення Державного реєстру виборців здійснюється щомісячне поновлення бази даних Державного реєстру виборців. Поновлення здійснюється на підставі відомостей, які надаються установами: Любашівським районним сектором Головного управління Державної Міграційної Служби України в Одеській області; Любашівським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Одеській області; управлінням соціального захисту населення Любашівської РДА; Любашівським районим судом; Любашівським районним Центром первинної медико-санітарної допомоги; органами реєстрації сільських, селищних рад Любашівського району.

 

 

 

Опрацьовано 481 відомість, із них - 424 періодичного поновлення. В даних відомостях 2583 виборця. Включено до наказів - 2015 виборців, включено до звернень - 270 виборців, переадресовано-10 виборців. Результати опрацювання: включено до Державного реєстру виборців – 303 виборця; внесено змін до Державного реєстру виборців – 1712.

 

  
 

 

 

 

 

 


Любашівською районною державною адміністрацією протягом  2018 року отримано  946 звернень громадян, за аналогічний період 2017 року отримано 1242. В тому числі поштою отримано 921 звернення громадян, що на 261 звернення менше, ніж у 2017 році, на особистому прийомі до голови, заступників голови районної державної адміністрації звернулось 15 громадян, що на 33 звернення менше, ніж у 2017 році – 48, зменшилась кількість звернень пересланих від інших органів влади у порівнянні з  минулим роком, а саме за 2018 рік -10, за 2017 рік-12.

Дані

про кількість звернень громадян, які надійшли до райдержадміністрації

за 2018 рік  в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року

 

 

 

За 2018 рік в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року в райдержадміністрації зменшилась кількість колективних звернень громадян:  за 2018 рік - 24 звернення громадян, в 2017 році - 55 звернень громадян.

Протягом звітного періоду, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, повторних звернень -1 , за 2017 рік - 10.

Найбільша кількість звернень за вказаний період, які надійшли в районну державну адміністрацію:

- соціального захисту - 484 звернення, що на 47 звернень більше, ніж  у 2017 році;

- аграрної політики і земельних відносин – 365 звернень, що на 289 звернень менше, ніж в  2017 році ;

- праці і заробітної плати – 1 звернення, що на  5 звернення менше, ніж у  2017 році;

- питання сім’ї, дітей та молоді -   за звітній період  2018 року звернень було - 58.

 

Дані

про основний зміст звернень громадян, які надійшли до Любашівської

районної державної адміністрації за 2018 рік

 

 Протягом  2018 року до райдержадміністрації надійшло 77 звернень представників пільгових категорій. Із них :

- одиноких матерів – 15;

- учасників бойових дій – 1;

- ветеранів праці - 5;

- матерів-героїнь – 2;

- багатодітних сімей - 20;

- учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС-2  ;

 

Питання з якими звертаються  представники пільгових категорій - це земельні питання, питання соціального захисту (надання грошової матеріальної допомоги на лікування).

Із загальної кількості звернень 946, що надійшли до Любашівської райдержадміністрації  становлять:

- заяви – 941;

- скарги - 4;

- пропозиції-1.

З них:

- вирішено позитивно – 534;

- дано роз’яснення – 397;

- відмовлено у задоволенні - 5;

- переслано за належністю – 10.

За дванадцять місяців 2018 р. на «урядову гарячу лінію» звернулось 382 громадянина.  На всі запити надані вичерпні відповіді.

 

 

 

 

 Головою та заступником голови райдержадміністрації проводяться щотижневі особисті прийоми громадян, відповідно до графіку. Графік особистого прийому громадян доведений до відома населення району через районну газету «Хлібороб» та розміщений на власному веб-сайті райдержадміністрації і складений таким чином, що прийом громадян і вирішення піднятих ними питань здійснюється щоденно. Протягом звітного періоду було проведено 24 виїзних прийоми в сільських радах району.

 

Для надання допомоги громадянам, що звертаються в райдержадміністрацію розміщено стенд з інформацією, яка постійно поновлюється, про структуру райдержадміністрації з наданням адреси, телефонів, прізвищ посадових осіб, зразками заяв та іншими матеріалами, які допомагають громадянам конкретизувати свої звернення на адресу того чи іншого керівника.

На виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» Любашівською райдержадміністрацією щомісячно ведеться засідання постійно-діючої комісії з питань розгляду звернень громадян з розглядом шляхів вирішення проблемних звернень громадян. За  2018 рік було проведено 12 засідань постійно діючої комісії.

 Всі розпорядження, інформації, графіки про виїзні та особисті прийоми громадян,  «гарячі» телефонні лінії, статистичні та аналітичні дані про роботу зі зверненнями громадян та інша інформація по зверненням громадян, висвітлюється на сторінках районної газети «Хлібороб» та на офіційному веб-сайті Любашівської райдержадміністрації на сторінці «Звернення громадян».

Для удосконалення роботи із зверненнями громадян, роз’яснення конституційних прав та свободи людини, повноважень органу виконавчої влади в Любашівській районній державній адміністрації постійно працюють «гарячі»,  телефонні лінії та «телефон довіри».

 

 

 

 

 

 


Відповідно до статті 11 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»,  з метою створення належних умов для підготовки та проведення добровільного об’єднання громад на території Любашівського району, протягом 2018 року, за ініціативи голови Любашівської райдержадміністрації Віталія Лабуша в районі проводилось ряд інформаційних та організаційних заходів з громадськістю щодо об'єднання територіальних громад в районі.

Питання про стан та перспективи добровільного об’єднання територіальних громад в районі розглядались на семінарах, нарадах, громадських слуханнях, сесіях сільських та селищних рад, були створені та працювали спільні робочі групи, постійно надавали роз'яснення та консультування представники Одеського Центру розвитку місцевого самоврядування.

Методичні матеріали розміщувались на сайті райдержадміністрації та надсилались усім сільським та селищній радам, інформаційні матеріали з висвітлення досвіду вже створених в Одеській області ОТГ публікувались в районній газеті «Хлібороб».

29 квітня 2018 року в Любашівському районі відбулись вибори до першої  ОТГ.

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


Протягом  2018 року райдержадміністрація спільно з органами місцевого самоврядування проводили заходи щодо об’єднання громадськості навколо спільних історичних, культурних, державницьких цінностей та розв’язання актуальних соціально-економічних проблем. З цією метою забезпечено проведення заходів  із відзначення державних свят і пам’ятних дат, залучення для цього широких верств населення та громадських організацій різного спрямування.

Особлива увага приділялася й безпосередній взаємодії з інститутами громадянського суспільства у процесі реалізації спільних проектів і програм, спрямованих на вирішення проблемних питань у різних сферах життєдіяльності району.

Районна державна адміністрація готова вислухати будь-які пропозиції для  вирішення актуальних  питань життєдіяльності нашого району тому належна увага приділяється  питанням співпраці із громадськими організаціями, забезпеченню прозорої діяльності владних структур.

 

 

 

 

 Таким інструментом є Громадська рада, яка створена 05 жовтня 2018 року у складі 8 представників інститутів громадянського суспільства. Головою райдержадміністрації затверджено розпорядження № 518/Ад-2018 від 16.10.2018 року «Про затвердження складу Громадської ради та Положення про Громадську раду при Любашівській районній державній адміністрації». За звітний період проведено 4 засідання Громадської ради.

 

Забезпечено системний характер роботи щодо активізації участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, регулярне проведення консультацій з громадськістю. Протягом 2018 року консультації з громадськістю проводились у вигляді «круглих столів», зустрічей з громадськістю, громадських слухань, засідань Громадської ради, патріотичних відкритих уроків, семінар-нарад на різну тематику: про відзначення державних свят та визначних дат, реалізація реформ в Україні, впровадження закону України «Про добровільне об'єднання громад», оптимізація навчальних закладів району.

Більшість громадських організацій району не мають значного впливу на суспільно-політичне життя,

 

обмежившись, в основному, вузькою профільною діяльністю. У суспільно-політичному житті району приймають участь такі громадські організації: районна рада ветеранів, жіноча громадська організація «Біла акація», районні спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), «Союз Чорнобиль України», благодійні організації «Рідний край» та «Рука допомоги», профспілки працівників культури, медпрацівників, установ освіти та агропромислового комплексу, «Любашівські патріоти - учасники АТО».

 

 

За звітний період з боку громадських організацій ніяких активних дій не відбувалося, діяли у рамках своїх статутів та проводили в основному внутрішньо-організаційну роботу.

Громадські організації намагаються не втручатися в політичні процеси.

В райдержадміністрації створено спостережну комісію, комітет забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, до складу входять представники громадських організацій та окремі жителі району.

Продовжується співпраця райдержадміністрації з районною радою ветеранів та іншими інститутами громадянського суспільства щодо поліпшення соціального та правового захисту інвалідів, ветеранів війни, дітей-війни, ветеранів всіх категорій і людей похилого віку.

Протягом 2018 року керівництвом райдержадміністрації та районної ради приділялась постійна увага стабілізації суспільно-політичної ситуації в районі та вирішенню пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку, постійно проводились зустрічі з громадськістю, лідерами громадської думки, представниками партійних і громадських організацій для розуміння суспільно-політичних процесів які відбуваються в районі та недопущення проявів дестабілізації ситуації.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації функціонує рубрика «Громадська рада».

З метою інформування жителів району щодо ролі громадських організацій в розвитку громадянського суспільства в Любашівському районі на сторінках газети «Хлібороб» періодично публікуються відповідні матеріали

На сторінках газети оприлюднюються графіки особистих та виїзних прийомів громадян керівниками обласних та районних органів влади, інформаційні матеріали, звіти про виконання районного бюджету, офіційні оголошення та звернення до мешканців району. З актуальних питань друкуються інтерв’ю з першими особами району.

Районна державна адміністрація  впродовж року  тісно співпрацювала   з районною радою, депутатським корпусом, депутатами обласної ради, сільськими та селищними радами  для вирішення на засадах взаємопорозуміння   інтересів територіальної громади. Без цієї  взаємодії ми ніколи не змогли б наблизитись ні на крок до тих результатів, яких досягнув  наш  район  за минулий   рік.

На завершення хочу подякувати за підтримку усім, хто допомагав нам не лише практичними діями, а й розумінням та конструктивними порадами. Впевнений, що саме від наших спільних зусиль, значною мірою залежить як буде і надалі розвиватися промисловість, сільське господарство, як житимуть люди в районі.

 

 

 

 

Дякую за увагу!