04.04.2019

Профілактика неінфекційних захворювань

Профілактика неінфекційних захворювань

Останніми роками неінфекційні захворювання є в центрі уваги вчених та практичних лікарів усього світу. Для України проблема неінфекційних захворювань має першочергове значення у зв’язку з великою поширеністю неінфекційних захворювань і високою частотою інвалідизації та смертності внаслідок цих захворювань. За довідкою Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) визначено чотири найактуальніших групи неінфекційних захворювань, а також основні фактори ризику щодо їх виникнення. Основні групи неінфекційних захворювань: серцево-судинні захворювання, пухлини (онкозахворювання), захворювання легень та органів дихання, цукровий діабет.

Основні фактори ризику: тютюнопаління, зловживання алкоголем, ожиріння та низька фізична активність, неправильне харчування.

Понад 80% смертей в Україні спричинено хворобами системи кровообігу, новоутвореннями, хронічними обструктивними хворобами легень, діабетом. Це ті хвороби, яким в багатьох випадках можна запобігти, змінивши спосіб життя. Недотримання базових правил харчування, режиму рухової активності, безпеки на дорозі, а також шкідливі звички є причиною численних хвороб і передчасної смертності. Так, українські чоловіки в середньому живуть 67 років, жінки – 77 (за даними Міністерства охорони здоровя). Це значно менше у порівнянні з тривалістю життя людей в інших європейських країнах.

Більшість із названих факторів ризику можливо корегувати і усувати ще на ранніх етапах розвитку людини. Крім того, особливе значення мають соціальні фактори і можливість населення взяти на себе частину відповідальності за своє здоров’я. Однією з основних складових усіх профілактичних заходів є формування в населення медичних знань й установок на здоровий спосіб життя та оздоровчу рухову активність.