09.08.2018

Погодження конструкцій ТЗ

Погодження конструкцій ТЗ

 

Переобладнання ТЗ

Переобладнання – це зміна типу або марки (моделі), призначення чи параметрів конструкції ТЗ, що перебувають в експлуатації, шляхом установки кабіни, кузова чи їх деталей, спеціального обладнання і номерних агрегатів, не передбачених нормативно-технічною документацією на даний ТЗ.

Переобладнання ТЗ із вантажного на пасажирський чи навпаки його власник може здійснити власноручно або на спеціалізованій станції технічного обслуговування.

Переобладнання ТЗ повинно здійснюватися у відповідності до вимог Закону України «Про дорожній рух». Так, вказаним законом визначено, що переобладнання ТЗ, тобто зміна типу або марки (моделі), призначення чи параметрів конструкції ТЗ, що перебувають в експлуатації, шляхом установки кабіни, кузова чи їх деталей, спеціального обладнання і номерних агрегатів, не передбачених нормативно-технічною документацією на даний ТЗ, повинно відповідати правилам, нормативам і стандартам України.

Переобладнання ТЗ для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива проводиться суб’єктом господарювання, який має свідоцтво про погодження конструкції ТЗ щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на відповідний вид переобладнання.

Переобладнання ТЗ, що призводить до зміни повної маси та її розподілу по осях, розміщення центру ваги, типу двигуна, його ваги і потужності, колісної бази чи колісної формули, системи гальмового і рульового керування та трансмісії потребує погодження. Для отримання документу про погодження переобладнання ТЗ в індивідуальному порядку необхідно:
• надати ТЗ до найближчого ТСЦ МВС для проведення огляду, за результатами якого складається відповідний акт за формою, установленою МВС;
• звернутись до спеціально уповноваженої організації ДП «ДержавтотрансНДІпроект» (пр-т Перемоги, 57, Київ, 03113) або ГСЦ МВС (вул. Лук’янівська, 62, м. Київ, 04071) із заявою (до якої додати копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ та акт проведення його огляду) про погодження переобладнання ТЗ, в якій зазначаються відомості про ТЗ, вид переобладнання, а також технічна та інша інформація, необхідна для проведення переобладнання;
• отримати документ про погодження переобладнання, у якому будуть зазначені відомості про ТЗ і його власника, вид та умови (вимоги) переобладнання ТЗ з урахуванням того, що конструкція переобладнаного ТЗ повинна відповідати вимогам правил, нормативів і стандартів України;
• забезпечити переобладнання ТЗ відповідно до умов (вимог), викладених у документі про погодження переобладнання;
• з метою підтвердження відповідності конструкції ТЗ, що переобладнаний, вимогам правил, нормативів і стандартів України, а також умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження переобладнання, надати переобладнаний ТЗ для оцінювання до уповноваженої організації та отримати а) акт технічної експертизи (крім переобладнаних автобусів) за формою згідно з додатком або б) сертифікат відповідності (обов’язковий для автобусів), виданий або 1. випробувальною лабораторією (центром), що має атестат акредитації відповідної галузі та повноваження щодо проведення перевірки технічного стану транспортних засобів, або 2.органом з оцінки відповідності, що визнаний та призначений в установленому порядку проводити процедуру сертифікації транспортних засобів, чи або 3. підприємством, що має сертифікат відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО (виданий до 01.01.2018) з установлення відповідності конструкції переобладнаного транспортного засобу умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження переобладнання та актом приймання-передачі ТЗ за установленою формою.;
• у 10-денний термін здійснити перереєстрацію переобладнаного ТЗ у ТСЦ МВС.

Переобладнаний ТЗ підлягає обов’язковій перереєстрації. Керування ТЗ, не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку, забороняється, а порушення такої заборони тягне за собою адміністративну відповідальність.

Конструкція переобладнаного ТЗ повинна відповідати вимогам правил, нормативів і стандартів України.

Для отримання Висновку на переобладнання ТЗ необхідно звернутися до спеціально уповноваженої організації:
• Головний сервісний центр МВС (вул. Лук’янівська, 62, м. Київ, 0407);
• ДП «ДержавтотрансНДІпроект» (пр-т Перемоги, 57, Київ, 03113).

Для отримання Висновку на переобладнання необхідна заява, до якої додається копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ та акт проведення його огляду. Також, у разі необхідності, заявником надається технічна та інша інформація стосовно особливостей бажаного переобладнання.

Так, необхідно. Акцизний податок сплачується власником не пізніше дати подання документів до сервісного центру МВС для реєстрації або перереєстрації ТЗ.

Платники акцизного податку при зверненні до сервісного центру МВС для реєстрації або перереєстрації переобладнаного вантажного ТЗ у легковий автомобіль (пасажирський) зобов’язані пред’явити квитанції або платіжні доручення про сплату податку з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення.

Акцизний податок з операції переобладнання вантажного ТЗ у легковий автомобіль сплачується за місцем знаходження (проживання) особи, яка є власником переобладнаного ТЗ.