04.07.2019

Боротьба с опустелюванням та деградацією земель!

Щороку відзначається Всесвітній день боротьби з боротьби з  опустелюванням і посухою. Цього року він проходить під гаслом «Вирощуємо майбутнє разом!».

       У лютому 2019 року Верховна Рада України схвалила Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року (Закон від 28.02.2019 №2697-VIII), до стратегічних завдань якої віднесено: «забезпечення сталого використання та охорони земель, покращення стану уражених екосистем та сприяння досягненню нейтрального рівня деградації земель…».

        Опустелювання – це один з найбільш тривожних світових процесів деградації навколишнього середовища, яке характеризується пониженням природно-ресурсного потенціалу території нижче допустимого рівня, що зумовлює деградацію рослинного покриву, погіршення продуктивності земель. Запобігти опустелюванню набагато легше, ніж повернути його назад.

      Деградація земель та опустелювання також призводять до втрат біорізноманіття, погіршення стану або зникнення водних об’єктів, загострення проблем водозабезпечення населення і галузей економіки та, як наслідок, погіршення умов життя людей.

        Нераціональна система землекористування призводить до тяжких екологічних наслідків, а саме:  наявності таких проявів деградації земель як ерозія, техногенне забруднення, вторинне осолонцювання та зсуви ґрунтів.

        В результаті використання важкої техніки відбувається ущільнення ґрунту, розвиваються ерозійні процеси, надмірне використання добрив призводить до засолення ґрунтів, разом з тим, з року-в-рік родючість зменшується. На даний час великий відсоток земель являються розораними і знаходяться в постійній експлуатації.

        Вирішення проблем, пов'язаних із раціональним використанням і охороною земель, зокрема, боротьба з опустелюванням та деградацією земель здійснюється шляхом:

            зменшення змиву і розмиву ґрунтів, захисту населених пунктів, сільськогосподарських угідь від підтоплення і затоплення шляхом гідротехнічних споруд;

           дотримання сівозмін, прогресивних технологій збереження, підвищення і відтворення родючості грунтів та ведення землеробства;

          впровадження нових технологій вирощування сільськогосподарських культур;

         відновлення рослинного покриву уздовж доріг, трубопроводів і всіх місць, де він знищений;

         збільшення площі сільськогосподарських угідь екстенсивного використання (сіножатей, пасовищ), відновлення полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень.

Тому розв’язання проблем деградації земель та опустелювання можливе за умови поєднання зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,  організацій, всіх хто безпосередньо господарює на землі та  жителів району.

        Природа не в змозі нескінченно пробачати помилок людини. Необхідно зупинити процес зміни грунту в бік опустелювання.  Сільгоспвиробників району запрошуємо думати не тільки про сьогоднішній , а й про завтрашній день.