12.07.2018

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В УСТАНОВЧИХ ЗБОРАХ З ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 

1. БЛАНК інституту громадянського суспільства

 

 № ___ від ___________ 20__ р.

 

 Ініціативній групі з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства по обранню громадської ради при Любашівській районній  державній адміністрації

 

 Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, які відбудуться _________________ 20_____ року візьме уповноважений представник _________________________________________(повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації) , який є кандидатом на членство в громадській раді при Любашівській райдержадміністрації.

 

повна назва ІГС)_____________ не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню громадської ради.

 

До заяви додаються:

 

1.    Рішення керівника ІГС (або іншого органу, відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах.

 

2.    Копії документів про легалізацію ІГС.

 

3.    Інформація про результати діяльності ІГС протягом 2013-2014 років (не більше 2 стор. тексту на арк. А4).

 

4.    Біографічна довідка делегованого представника ІГС (не більше 1 стор. тексту на ар. А4).

 

5.    Електронна версія документів, зазначених у п.3-5 заяви (на CD-диску).

 

 

(повна назва ІГС)___ не заперечує щодо розміщення матеріалів про діяльність організації.

 

 

 

Підпис Прізвище, ім’я, по-батькові керівника ІГС

 

 

 

М.П. (за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Приклад виписки з протоколу засідання правління (ради, зборів тощо) ІГС

 

 

Витяг з протоколу

 

засідання правління ______ районної громадської організації «Нове життя»

 

 

 

____ ____________ 2015року                                                                                   №___

 

смт. Любашівка

 

Присутні: Іванцова О.В. – голова правління;

 

Ареф’єв І.О. – заступник голови правління;

 

Члени правління: Іванова А.І.; Круглова Л.В.; Федоров Р.Р.; Кустова С.А.; Ткач І.С.

 

 

Порядок денний:

 

1.   Про участь представника організації в установчих зборах по обранню громадської ради при Любашівській райдержадміністрації.

 

 

 

Вирішили:

 

1. Делегувати для участі в установчих зборах по обранню складу громадської ради при Любашівській райдержадміністрації Іванцову О.В. - голову правління організації.

 

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

 

Відповідальні: Іванцова О.В., Круглова Л.В. Термін: до ______ 2015 року.

 

 

 

 

 

Головуючий Іванцова О.В.

 

 

 

Секретар Круглова Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Приклад біографічної довідки уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

 

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС

на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради при Любашівській райдержадміністрації

 

 ІВАНЦОВА Ольга Вікторівна

 

Працює   Голова правління Любашівської районної громадської організації «Нове життя»

 

Громадянство  громадянка України

 

Число, місяць і рік народження      03.06.1966

 

Місце народження   Україна, смт. Любашівка  

 

Освіта Повна вища‚ Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1989 рік, історія, вчитель історії

 

Науковий ступінь, вчене звання    не має

 

Володіння мовами   українська російська, англійська

 

Нагороди, почесні звання   не має

 

Досвід роботи у виборних органах  депутат Любашівської районної ради, з 11.2010 р.

 

Т р у д о в а д і я л ь н і с т ь

 

10.1983 до 09.1984   піонервожата середньої школи № 2, смт. Любашівка

 

09.1984 до 07.1989 студентка Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С.Пушкіна

 

07.1989 до 09.1992   вчитель історії ЗОШ № 2 смт. Любашівка

 

09.1992 до 02.1999   тимчасово не працювала

 

 02.1999 до т.ч. голова правління Любашівської районної громадської організації «Нове життя».

 

Д о д а т к о в а і н ф о р м а ц і я

 

Членство в ІГС  з 1995 по 1999 р. – член Любашівської районної організації «ДЕНЬ»

 

Контактна інформація

 

смт. Любашівка, вул. Пушкіна, 8, тел.: 2-17-55

 

 Можливий напрямок роботи у громадській раді     комісія з питань регуляторної політики

 

 

 

 4. Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років

 

 БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом 2013-2014  років

 

 1. Назва ІГС

 

2. Скорочена назва ІГС.

 

3. Дані про легалізацію ІГС.

 

4. Адреса, контакти.

 

5. Мета та напрями діяльності.

 

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади.

 

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду ( назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

 

 

Посада уповноваженої особи Підпис Ініціали, прізвище

 

М.П. (за наявності)